e magazine
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động

11/10/2020 19:45

Nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI tại Khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, tập trung chủ yếu ở các ngành: May mặc, linh kiện điện tử và chế biến thực phẩm. Thời gian qua, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã phối hợp với Công đoàn KKT hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ tại các doanh nghiệp. Từ đó, tạo được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Nhu cầu sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI tại khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng tăng, tập trung chủ yếu ở các ngành: May mặc, linh kiện điện tử và chế biến thực phẩm. Thời gian qua, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã phối hợp với Công đoàn KKT hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp. Từ đó, tạo được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động

Đến tháng 8/2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1 KKT và 11 KCN, trong đó có 6 KCN trong KKT Đông Nam, gồm: KCN Nam Cấm, WHA Hemaraj, Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi, VSIP và 5 KCN ngoài KKT Đông Nam gồm: KCN Bắc Vinh, Nghĩa Đàn, Tri Lễ, Sông Dinh và Phủ Quỳ. Đến nay, KKT Đông Nam và các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thu hút được 240 dự án với tổng mức đầu tư lên đến 58.186 tỷ đồng, trong đó có 128 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 19.500 lao động địa phương và đóng góp 13% số thu ngân sách của cả tỉnh.

Những năm gần đây, môi trường làm việc của công nhân lao động tại các KCN đã từng bước được cải thiện, quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động phát triển theo hướng tích cực. Đa số các doanh nghiệp đã quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, các chế độ, chính sách cho NLĐ, lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của NLĐ, tạo điều kiện cho tổ chức CĐCS hoạt động. Tiêu biểu như: Công ty TNHH điện tử BSE, Công ty CP Minh Trí Vinh, Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An… Đặc biệt là các dự án mới đi vào hoạt động trong KCN VSIP như: Công ty TNHH Luxshare - ICT, Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam. Vì vậy, từ năm 2017 đến nay không xảy ra hiện tượng đình công, tranh chấp lao động phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và toàn tỉnh. Qua công tác theo dõi, quản lý các doanh nghiệp, tình hình công nhân lao động trở lại công ty làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán các năm gần đây ít có sự biến động (đạt khoảng trên 95% lao động trở lại làm việc sau các kỳ nghỉ tết).

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động

Ông Lê Tiến Trị - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong tỉnh, thời gian qua, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN đã nắm bắt, cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến lao động; có những doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt các quy định của pháp luật về lao động, có chế độ đãi ngộ với NLĐ cao hơn quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ban quản lý KKT Đông Nam đã làm tốt công tác phối hợp với Công đoàn KKT Đông Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ và hội nghị NLĐ hàng năm. Qua đó, thúc đẩy việc giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của hai bên và làm tăng sự hiểu biết, xích lại gần nhau hơn giữa người sử dụng lao động và NLĐ trong doanh nghiệp”.

Ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam chia sẻ: “Thời gian qua, quan hệ lao động tại các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An khá hài hòa, ổn định. Có được điều này là bởi các doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện bài bản các chế độ, chính sách cho NLĐ đồng thời quan tâm, thực hiện tốt việc tiếp nhận kiến nghị và trả lời các kiến nghị của NLĐ. Chúng tôi luôn chỉ đạo, hướng dẫn sát sao cho các CĐCS trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định tại doanh nghiệp”.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn những khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do một số doanh nghiệp trong KKT, các KCN mới đi vào hoạt động có nhiều lao động trẻ, hiểu biết pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng còn hạn chế trong khi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật lao động thường là những quy định gắn liền với quyền lợi của NLĐ nhưng tính ổn định chưa cao nên mỗi lần thay đổi quy định của pháp luật ít nhiều đều tạo nên những biến động trong quan hệ lao động. Công tác nắm bắt nguồn cung lao động để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động còn khó khăn, đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp...

Để khắc phục khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về lao động, hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong KKT, các KCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban quản lý KKT Đông Nam tiếp tục triển khai một số biện pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật lao động dưới nhiều hình thức như: Tổ chức các chương trình tập huấn, phổ biến pháp luật; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các nội dung pháp luật lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; chủ động phối hợp với Công đoàn KKT Đông Nam và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách pháp luật về lao động của từng doanh nghiệp, phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Từ đó đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát doanh nghiệp trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động; giải quyết kịp thời các vấn đề lao động khi mới phát sinh, duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại KKT và các KCN.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An: Tập trung quản lý nhà nước về lao động

Bài và đồ họa: Mai Liễu