e magazine
Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

10/03/2021 11:10

Ngày 10/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Ngày 10/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chính thức khởi động 40 ngày cao điểm của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Theo đó, công đoàn cơ sở sẽ tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh giá, thẩm định và cập nhật sáng kiến trên Cổng thông tin trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/).

Đồng thời, xét chọn các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc và giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo số lượng yêu cầu.

Kết thúc 40 ngày cao điểm (20/4), các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi hồ sơ (tờ trình, bảng tóm tắt sáng kiến...) về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Từ ngày 22/4, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức xét chọn và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý, các sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng ở cả 4 cấp công đoàn phải được cập nhật đầy đủ trên Cổng thông tin trực tuyến. Riêng đối với các sáng kiến thuộc bí mật công nghệ chỉ cần cập nhật tên sáng kiến, tóm tắt hiệu quả và khen thưởng (nếu có).

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là một trong các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021. Theo đó, đối tượng tham gia chương trình là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ ngày 25/2, Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN về việc hướng dẫn tổ chức Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Theo đó, để triển khai có hiệu quả chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp công đoàn. Cụ thể:

Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình có nội dung cụ thể và chính sách động viên đối với đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2021; tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện; phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình; tổng hợp, thẩm định và giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng chương trình đã được người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý triển khai thực hiện, đã có hiệu quả hoặc áp dụng thử có khả năng mang lại lợi ích thiết thực gửi về công đoàn cấp trên cơ sở và trực tiếp gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua phần mềm trực tuyến).

Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia chương trình và có sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai chương trình; biểu dương các sáng kiến ở công đoàn cơ sở và tổng hợp giới thiệu về LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện chương trình; tổ chức các hình thức biểu dương các sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ tại các công đoàn cơ sở và lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu giới thiệu về Tổng LĐLĐ Việt Nam (qua Ban Chính sách kinh tế - xã hội và Thi đua khen thưởng).

Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo, đề xuất Chính phủ tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, trao đổi với các đoàn viên, CNVCLĐ điển hình trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”; tổ chức triển lãm, giới thiệu các sáng kiến tiêu biểu của chương trình và tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, CNVCLĐ có sáng kiến xuất sắc tiêu biểu.

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (giữa) chứng kiến lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina là đơn vị đầu tiên hưởng ứng 40 ngày cao điểm (từ ngày 10/3 đến ngày 20/4) phát huy “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ.

Bắt đầu 40 ngày cao điểm phát huy “sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNVCLĐ

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trò chuyện với công nhân tại Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina

Ý YÊN