e magazine
Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

14/01/2021 18:30

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã tiến hành bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) với số phiếu tín nhiệm cao.
Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đã tiến hành bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) với số phiếu tín nhiệm cao.

Báo cáo Tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Từ sau Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đến nay, đã có một số đơn vị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nghỉ hưu trước tuổi và điều động chuyển công tác khác.

Từ tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) tại Hội nghị lần thứ tám.

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến các đồng chí Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với 3 đồng chí do chuyển công tác khác không là cán bộ công đoàn chuyên trách và nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Điều lệ, gồm các đồng chí: Nguyễn Hòa - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; Phạm Quang Long - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; căn cứ tình hình công tác cán bộ, tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất giới thiệu 4 đồng chí để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

4 đồng chí được giới thiệu bầu bổ sung, gồm: Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Bùi Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; Phạm Tiến Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình; Huỳnh Sơn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin về các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: “Căn cứ Hướng dẫn số 1588/HD-TLĐ ngày 16/10/2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiến hành thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự đối với 4 đồng chí”.

Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIIĐồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cụ thể: Bước 1: Tập thể lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu nhân sự. Trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về chủ trương kiện toàn nhân sự. Ban hành văn bản đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, ban cán sự đảng nơi có cơ cấu nhân sự thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có cơ cấu nhân sự tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Bước 2: Xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam bằng phiếu kín qua đường công văn. Tổng số phiếu gửi xin ý kiến Ủy viên Ban Chấp hành là 162 đồng chí, đến ngày 13/1/2021 có 151 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả: 151/151 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 3: Căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại bước 2 đối với 4 đồng chí, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có công văn xin ý kiến giới thiệu của tập thể lãnh đạo mở rộng ở Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổng số tập thể lãnh đạo mở rộng là 22 đồng chí, có 19 đồng chí gửi lại phiếu xin ý kiến cho Ban Tổ chức. Kết quả 19/19 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bước 4: Ngày 13/1/2021 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự.

Tổng số cán bộ chủ chốt là 43 đồng chí; có 35 đồng chí dự Hội nghị lấy phiếu xin ý kiến. Kết quả 35/35 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII

Chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.

Bước 5: Sau khi xem xét thẩm định hồ sơ nhân sự; căn cứ kết quả phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tại các bước trên; Công văn hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; Công văn số 15/UBKT ngày 14/1/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam cho ý kiến đối với nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, tập thể lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết (bằng phiếu kín) danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam để trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam bầu bổ sung.

Kết quả phiếu biểu quyết đối với các đồng chí trên đều đạt tỉ lệ phiếu 6/6 (100%) đồng ý giới thiệu bầu bổ Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra diễn ra chiều nay, 147 đại biểu dự Hội nghị đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao.

Bài viết: Duy Minh

Thiết kế: Duy Minh