Chủ nhật 09/08/2020 10:09

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ sáu

Công đoàn - PV

Sáng 4/7, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ sáu (khóa XII) đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau
Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quán triệt thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tại hội nghị; nghiên cứu thảo luận và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ gồm bầu cử, bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, tiến hành lấy phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch và quy hoạch các chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch quản lý nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hội nghị đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023”. Đây là chương trình dự kiến tác động đến toàn hệ thống, nhất là trong bối cảnh có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ra đời đòi hỏi các cấp công đoàn phải triển khai chương trình quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, phát huy mặt tích cực của công tác truyền thông, hạn chế mặt tiêu cực, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, người lao động và sự hỗ trợ của toàn xã hội để xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh.

be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu bế mạc hội nghị.

Các nội dung, tờ trình tại hội nghị Ban Chấp hành được hầu hết các đại biểu đồng tình, nhất trí để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đại dịch Covid -19 còn diễn biến phức tạp, có thể còn kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, việc duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước còn khó khăn trực tiếp gây ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ người lao động về việc làm, thu nhập, có thể phát sinh những diễn biến phức tạp trong quan hệ lao động, nhất là vào dịp cuối năm. Do vậy, để hoàn thành được mục tiêu kép, đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động và tiếp tục thực hiện việc phòng, chống dịch, cũng như chủ đề năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2020, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung vào 4 nội dung chủ yếu, trước tiên là đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chủ đề hoạt động năm 2020 ”Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tập trung củng cố các công đoàn cơ sở còn yếu.

be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau
Các nội dung, tờ trình tại hội nghị Ban Chấp hành được hầu hết các đại biểu đồng tình, nhất trí để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các cấp công đoàn chủ động rà soát cắt giảm, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết; phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ phần mềm Voffice trong tất cả các công đoàn ngành, địa phương.

Về nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện gói hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn theo Quyết định số 643 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tham gia giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ theo quy định; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; khuyến khích các cấp công đoàn tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tình hình biến động đoàn viên chốt thời điểm đến 30/6 và tiếp tục theo dõi trong những tháng tới. Đánh giá chính xác tình hình mất việc, giãn việc, giảm thu nhập; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới.

be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi với các đại biểu.

Ngoài ra, cần tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2020. Tích cực tham mưu cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền cùng cấp dự báo, đánh giá tình hình và có các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động. Tập trung cho công tác thương lượng, đối thoại để giải quyết các vấn đề bức xúc của người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách với người lao động.

Cùng với đó là, tổ chức các hình thức lấy ý kiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động sửa đổi. Có các giải pháp về truyền thông, thông tin để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình sửa đổi Luật Công đoàn. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi người lao động, nhất là Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lượng nòng cốt để kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp trong việc sắp xếp lại sản xuất, nhân sự, đổi mới quy trình, tìm kiếm thị trường; phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống công đoàn để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên và người lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.

be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ sáu (khóa XII) kết thúc sau 1,5 ngày làm việc.

Trong công tác tổ chức cần tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương vận động chủ sử dụng lao động thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên. Quán triệt làm tốt nhiệm vụ công đoàn tham gia Đại hội Đảng các cấp, nhất là vấn đề giới thiệu nhân sự công đoàn tham gia cấp ủy và đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội.Tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên, người lao động góp ý vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Triển khai kế hoạch sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...

Trên tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành chỉ đạo các cấp công đoàn cụ thể hóa cho phù hợp với tình tình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, cũng như Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và nhiệm vụ công tác năm đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 4/7
be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau EVFTA - "Chân trời mới" đầy hứa hẹn với người lao động
be mac hoi nghi ban chap hanh tong ldld viet nam lan thu sau Dương tính rồi âm tính: Lời cảnh báo đúng lúc
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

dong hanh cung cong nhan trong phong trao toan dan bao ve an ninh to quoc

Công đoàn -

Đồng hành cùng công nhân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an, từ năm 2017 đến nay, các cấp công đoàn (CĐ) trong cả nước đặc biệt chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

thai binh thanh lap doan kiem tra giam sat cac doanh nghiep ve phong chong covid 19

Công đoàn -

Thái Bình: Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về phòng, chống Covid-19

Ngày 7/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, đồng thời tuyên truyền người lao động cài đặt Bluezone để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Đoàn đã đến làm việc tại Công ty CP Sản xuất hàng thể thao MXP chi nhánh huyện Kiến Xương, do đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình dẫn đầu...

tang cuong tuyen truyen kip thoi ho tro doan vien gap kho khan do dich benh

Công đoàn -

Tăng cường tuyên truyền, kịp thời hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh

Ngày 07/8, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Đà Nẵng và LĐLĐ tỉnh Quảng Nam về các vấn đề phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân lao động (CNLĐ). Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn (TLĐ) chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ, các đồng chí Phó Chủ tịch TLĐ: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh và đại diện lãnh đạo các ban TLĐ và Công đoàn Y tế Việt Nam.

tap huan ky nang truyen thong chong quay roi tinh duc tai noi lam viec

Công đoàn -

Tập huấn kỹ năng truyền thông chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Triển khai dự án “Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới ngành may mặc giai đoạn 2018 - 2020”, Trung tâm vì người lao động nghèo thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hải Phòng tổ chức tập huấn cho các đơn vị báo chí tại thành phố về nội dung “Quy tắc ứng xử phòng chống Quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc”.

mien dong doan phi cong doan doi voi doan vien co thu nhap thap hon muc luong co so

Công đoàn -

Miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản số 771/TLĐ do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh ký ban hành gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về miễn đóng đoàn phí công đoàn.

ldld huyen lak tang qua cong nhan lao dong kho khan do anh huong cua dich covid 19

Công đoàn -

LĐLĐ huyện Lắk tặng quà công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Nhằm kịp thời động viên công nhân lao động (CNLĐ) gặp khó khăn do dịch Covid-19, LĐLĐ huyện Lắk (Đắk Lắk) vừa tới thăm và trao 10 suất quà (trị giá mỗi suất quà là 500 ngàn đồng) cho CNLĐ tại các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; nguồn kinh phí tặng quà do huyện tiếp nhận từ kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh dành cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đọc thêm

keu goi ho tro can bo y te tang cuong chong dich tai mien trung

Công đoàn -

Kêu gọi hỗ trợ cán bộ y tế tăng cường chống dịch tại miền Trung

Ngày 06/08/2020, Công đoàn Y tế Việt Nam kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ cán bộ y tế tăng cường chống dịch bệnh Covid-19 tại tâm dịch miền Trung.

ldld tinh ha tinh thau hieu va trach nhiem voi nguoi lao dong

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh: Thấu hiểu và trách nhiệm với người lao động

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khi nói về sự thấu hiểu, động viên, chia sẻ của các cấp công đoàn đối với người lao động (NLĐ) và của NLĐ dành cho nhau khi gặp hoàn cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid.

tong ldld vn ho tro doan vien y te tang cuong chong dich tai da nang

Công đoàn -

Tổng LĐLĐ VN hỗ trợ đoàn viên y tế tăng cường chống dịch tại Đà Nẵng

Chiều ngày 5/8, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ 500 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐ VN) hỗ trợ cán bộ nhân viên, đoàn viên ngành Y tế tăng cường chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.

di tung ngo go tung nha de xin giam gia phong cho cong nhan lao dong

Công đoàn -

Đi từng ngõ, “gõ” từng nhà để xin giảm giá phòng cho công nhân lao động

Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đến từng khu phố, vào từng xóm trọ vận động chủ nhà miễm, giảm tiền thuê phòng cho người lao động là một trong những cách làm hiệu quả của các cấp Công đoàn Ninh Bình nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trong mùa dịch Covid-19.

ldld nghe an phat huy vai tro chu dong cua tung don vi trong cuoc chien day lui covid

Công đoàn -

LĐLĐ Nghệ An: Phát huy vai trò chủ động của từng đơn vị trong cuộc chiến đẩy lùi Covid

Bám sát vào đặc thù của mỗi đơn vị, các cấp Công đoàn Nghệ An đã chủ động, linh hoạt trong việc phối hợp cùng chính quyền, chuyên môn nâng cao công tác phòng, chống dịch; ổn định quan hệ lao động, tình hình sản xuất kinh doanh... qua đó bảo vệ được việc làm, thu nhập cho người lao động.

Xem phiên bản di động