Thứ tư 01/12/2021 16:23
banner-trai-xinh-gai-dep

Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó

Vấn đề hôm nay - Duy Chương

Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai” cùng cả nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, dứt khoát không để lỡ nhịp, không để nước ta tụt hậu.
Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, sớm đưa người lao động trở lại doanh nghiệp sản xuất an toàn, có thu nhập, ổn định cuộc sống; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội". Ảnh: VGP

Đó là nội dung Thông báo 305/TB-VPCP kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam với Chính phủ trong suốt thời gian qua; đồng thời Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu về những khó khăn, kể cả mất mát, hy sinh của cán bộ đoàn viên, người lao động do đại dịch Covid-19.

Hơn lúc nào hết, trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn càng khẳng định rõ nét; hình ảnh đẹp của những cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tận tụy, chăm lo cho đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào; nhiều cán bộ công đoàn ngày đêm lăn lộn, hết mình vì người lao động và doanh nghiệp, đồng cam, cộng khổ, sẻ chia với khó khăn của doanh nghiệp, không quản hiểm nguy; không ít cán bộ công đoàn đã thực sự trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây là điều rất đáng trân trọng, có sức thuyết phục lớn đối với xã hội, khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam.

Sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ

Về mục tiêu trọng tâm phối hợp công tác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã đề ra, đặc biệt chú trọng công tác sau đây:

Tiếp tục quán triệt tinh thần không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước mọi tình huống dịch bệnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sức sáng tạo, tự chủ đi đôi với nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, bảo đảm an toàn trong tình hình dịch bệnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện mục tiêu kép, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, sớm đưa người lao động trở lại doanh nghiệp sản xuất an toàn, có thu nhập, ổn định cuộc sống; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó
Đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà cho vợ chồng công nhân tại phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động

Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai” cùng cả nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, dứt khoát không để lỡ nhịp, không để nước ta tụt hậu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, tập trung vào kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm.

Công đoàn Việt Nam tham gia, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần vào việc thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó
Cán bộ Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động.

Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ với khó khăn chung của đất nước, đoàn kết, đồng thuận đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, trước hết là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế hiệu quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, vấn đề nhà ở của công nhân, người lao động, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, trạm y tế, nhu cầu về văn hóa, nơi vui chơi giải trí…

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó
Cán bộ Công đoàn hướng dẫn học sinh tô màu trong giờ hoạt động tạo hình tại một trường mầm non.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm

Thông báo cũng nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong đó, về cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở công nhân; đất đai, quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội, việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về vấn đề nhà ở cho công nhân theo hướng cải cách rút gọn thủ tục hành chính; quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động; cơ chế phù hợp với kinh tế thị trường, huy động hợp tác công tư, cơ chế để Công đoàn, địa phương, doanh nghiệp cùng tham gia; bố trí nguồn đầu tư công trung hạn.

Về phục hồi thị trường lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xử lý theo hướng tăng cường đào tạo nghề, nâng cao tay nghề công nhân; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; có cơ chế nâng cao lợi ích tinh thần, vật chất cho công nhân; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho người lao động; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển giai cấp công nhân hiện đại.

Về đề nghị bổ sung áp dụng chính sách giáo dục mầm non cho khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung về chính sách giáo dục mầm non cho con em công nhân.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng, đề xuất, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho đối tượng trẻ em mầm non là con của công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Giữa lùm xùm nợ BHXH, Công ty Ô tô 1-5 lặng lẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân Giữa lùm xùm nợ BHXH, Công ty Ô tô 1-5 lặng lẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân

Trong khi vụ việc nợ BHXH vẫn chưa được giải quyết, Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 tiếp tục làm trái pháp luật khi ...

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ vừa có Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 7/11/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ...

Lại một Giám đốc bệnh viện vướng vòng lao lý… Lại một Giám đốc bệnh viện vướng vòng lao lý…

Thứ Hai đầu tuần, thông tin xôn xao dư luận tại TP HCM mà ngành Y vừa trải qua những ngày khủng khiếp nhất của ...

Baochinhphu.vn
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Công tác quản lý, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các khu công nghiệp

Vấn đề hôm nay -

Vĩnh Phúc: Công tác quản lý, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng tại các khu công nghiệp

Tính đến tháng 10 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 12 khu công nghiệp (KCN) đã thành lập, trong đó có 10 KCN đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đã có 8/12 KCN đi vào hoạt động.

Đề xuất bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Vấn đề hôm nay -

Đề xuất bảo hiểm người lao động trên công trường 100 triệu đồng/người/vụ

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Nhu cầu tuyển dụng công nhân, tài xế tăng mạnh

Vấn đề hôm nay -

Nhu cầu tuyển dụng công nhân, tài xế tăng mạnh

Theo một báo cáo mới, nhu cầu tuyển dụng của một số ngành nghề trong trạng thái bình thường mới đang tăng khá mạnh như tài xế, shipper hay công nhân.

Những yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ an toàn, vệ sinh lao động

Vấn đề hôm nay -

Những yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động khoa học, công nghệ an toàn, vệ sinh lao động

Đến nay, hệ thống pháp luật ATVSLĐ của nước ta đã được ban hành tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Tuy vậy, công cuộc công nghiệp hóa cũng phát sinh những yếu tố nguy hiểm, độc hại mới dẫn đến việc người lao động phải làm việc trong điều kiện có nhiều nguy cơ mất an toàn. Điều đó đặt ra những vấn đề cấp bách về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động cần giải quyết và đặt ra các nhiệm vụ khoa học, công nghệ về ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động cả trước mắt cũng như lâu dài.

Thanh Hóa: 11 công nhân bị phản ứng sau tiêm được xuất viện

Vấn đề hôm nay -

Thanh Hóa: 11 công nhân bị phản ứng sau tiêm được xuất viện

Sau 6 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sức khỏe của những người bị phản ứng sau tiêm tại Công ty TNHH Giầy Kim Việt (huyện Nông Cống) đã ổn định và được xuất viện vào chiều 29/11.

Từ năm 2022, lương hưu của người lao động thay đổi ra sao?

Vấn đề hôm nay -

Từ năm 2022, lương hưu của người lao động thay đổi ra sao?

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo Bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin

Vấn đề hôm nay -

Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vắc xin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Thanh Hóa.

Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Việc làm -

Phát triển thị trường lao động hiện đại và hội nhập

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1983/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 5/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội.

TP.HCM: Hơn 1,4 triệu người dân chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3

Vấn đề hôm nay -

TP.HCM: Hơn 1,4 triệu người dân chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3

Sở LĐ-TB&XH TP. HCM cho biết, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí.

TP. HCM đã hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu trường hợp gặp khó khăn do Covid-19

Vấn đề hôm nay -

TP. HCM đã hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu trường hợp gặp khó khăn do Covid-19

Ngày 26/11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM cho biết, tính đến ngày 21/11, Thành phố đã chi trả hỗ trợ cho hơn 8,8 triệu trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 12.000 tỷ đồng.

TP. HCM đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non và con công nhân

Vấn đề hôm nay -

TP. HCM đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non và con công nhân

Sở GD&ĐT TP. HCM vừa có tờ trình UBND TP. HCM về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Xem phiên bản di động