Thứ sáu 25/09/2020 16:26

Chế độ đối với cán bộ chuyên trách tại công đoàn cơ sở: Quan tâm nhất là tiền lương

Hoạt động - Thanh Nga

Chiều 31/8, tại Hội nghị lần thứ XV, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho ý kiến về Dự thảo Quyết định việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ chuyên trách tại công đoàn cơ sở.
che do doi voi can bo chuyen trach tai cong doan co so quan tam nhat la tien luong
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: “Theo Quyết định số 395/2002/QĐ-TLĐLĐVN ngày 6/3/2002 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc khu vực nhà nước với cơ sở có từ 500 - dưới 1.000 đoàn viên được bố trí 1 chuyên trách; có từ 1.000 - đến 2.000 bố trí 2 cán bộ chuyên trách; từ trên 2.000 bố trí 3 cán bộ chuyên trách. Với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, từ 600 đến dưới 1.500 thì bố trí 1 chuyên trách. Từ 1.500 trở lên bố trí 2 cán bộ chuyên trách".

Theo thống kê chưa đầy đủ của 28 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương tính đến ngày 30/6, đã có 180 công đoàn cơ sở thuộc khu vực nhà nước bố trí 293 cán bộ chuyên trách. Trong đó số cán bộ hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn là 252 người. Hưởng lương từ quỹ lương doanh nghiệp là 41 người. Bình quân cứ 622 người bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Tính riêng khu vực hành chính sự nghiệp thì bình quân 231 người bố trí 1 cán bộ chuyên trách.

che do doi voi can bo chuyen trach tai cong doan co so quan tam nhat la tien luong
Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam góp ý kiến về Dự thảo.

Đối với Quyết định 1617/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2014 về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập quy định: cơ sở có 1.000 đoàn viên thì bố trí 1 cán bộ chuyên trách. Tăng thêm 1.000 đoàn viên thì thêm 1 chuyên trách nhưng tối đa không quá 7 người hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn...

Tính đến ngày 30/6/2020, có 114 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách với 187 người. Trong đó hưởng lương từ nguồn tài chính công đoàn là 85 người. Hưởng lương từ doanh nghiệp là 102 người. Bình quân là tới 2.097 người mới bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách.

Dự thảo lần này đưa ra nhằm bảo đảm sự công bằng giữa hai khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, phù hợp với Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các quy định của pháp luật.

che do doi voi can bo chuyen trach tai cong doan co so quan tam nhat la tien luong
Cần có cán bộ công đoàn đủ năng lực, bản lĩnh tại cơ sở để đại diện, bảo vệ người lao động và triển khai tốt các hoạt động công đoàn. Ảnh: T.H

Dự thảo nêu 3 trường hợp bố trí cán bộ chuyên trách tại cơ sở gồm: Thứ nhất, cán bộ công đoàn chuyên trách do cấp công đoàn có thẩm quyền bố trí có thời hạn làm cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc làm công việc thường xuyên tại công đoàn cơ sở. Thứ hai, người đang làm việc tại cơ quan đơn vị, doanh nghiệp được bầu là cán bộ công đoàn cơ sở hoặc bố trí làm công việc thường xuyên tại công đoàn cơ sở và được công đoàn cơ sở trả lương. Thứ ba, cán bộ công đoàn chuyên trách khác theo thỏa thuận giữa cấp công đoàn có thẩm quyền và thủ trưởng công đoàn hoặc người sử dụng lao động (xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp).

Dự thảo nêu những nguyên tắc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu cơ sở, phù hợp với khả năng chi trả tiền lương. Phụ cấp từ nguồn thu của công đoàn cơ sở và hỗ trợ của cơ quan, chủ doanh nghiệp và phải có sự trao đổi thỏa thuận giữa cấp công đoàn có thẩm quyền với thủ trưởng cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động.

che do doi voi can bo chuyen trach tai cong doan co so quan tam nhat la tien luong
Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Về điều kiện bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách, Dự thảo nêu rõ:

Công đoàn cơ sở có từ 1.500 đoàn viên trở lên được bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Nếu tăng thêm 1.500 đoàn viên thì được bố trí thêm 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Khi số lượng vượt quá 10.000 đoàn viên thì cứ tăng thêm 5.000 đoàn viên thì bố trí thêm 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Công đoàn cơ sở có dưới 1.500 đoàn viên nhưng do yêu cầu nhiệm vụ có thể được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Về chế độ tiền lương, đối với cán bộ công đoàn chuyên trách do cấp trên bố trí được hưởng theo thang bảng lương công chức nhà nước, được xem xét hỗ trợ phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ công đoàn đi cơ sở.

Đối với cán bộ được bầu làm chuyên trách, Dự thảo quy định được hưởng lương và phụ cấp theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ nguồn tài chính của công đoàn cơ sở. Phần thu nhập chênh lệch của cán bộ công đoàn chuyên trách với vị trí chuyên môn tương đương của cơ quan đơn vị doanh nghiệp thì thỏa thuận với người sử dụng lao động chi từ nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khi có thay đổi về tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ thì tiền lương của cán bộ công đoàn chuyên trách thay đổi tương ứng. Ngoài tiền lương thì cán bộ công đoàn chuyên trách được hưởng các chế độ khác như người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

che do doi voi can bo chuyen trach tai cong doan co so quan tam nhat la tien luong
Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nêu thực tiễn bố trí cán bộ chuyên trách tại công đoàn cơ sở của Ngành.

Đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam bày tỏ đồng tình với việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở tính theo số lượng đoàn viên, nhưng đề nghị, ngoài tiêu chí này ra cũng phải xem xét tính chất đặc thù.

Đồng chí cho biết: “Việc giải quyết bài toán tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn đặt ra vấn đề cần phải lựa chọn những cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ, bản lĩnh. Tuy nhiên, trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 100% cán bộ công đoàn cơ sở là do chuyên môn trả lương. Việc lựa chọn cán bộ công đoàn hiện do các nhà trường quyết định. Trong bối cảnh hiện nay, khi các nhà trường đang tiến tới tự chủ thì có thể không trả lương cho cán bộ công đoàn và công đoàn sẽ phải trả lương cho họ. Đây là một gánh nặng đối với tài chính công đoàn”.

Theo đồng chí Vũ Anh Đức, vấn đề về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách được đưa vào Điều 23 của Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tới đây. Dự thảo đưa ra nguyên tắc bao gồm: đảm bảo nguồn tài chính công đoàn, có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động; cán bộ chuyên trách tại công đoàn cơ sở có nhiệm kỳ, có thời hạn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ họp và cho ý kiến cuối cùng về các nội dung nói trên.

Công nhân bị trộm cắp: Kêu và bất lực Công nhân bị trộm cắp: Kêu và bất lực
Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 30/8 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 30/8
Hai chuyện nhỏ về ông Nguyễn Đức Chung Hai chuyện nhỏ về ông Nguyễn Đức Chung
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Ký kết chương trình phối hợp truyền thông: “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”

Hoạt động -

Ký kết chương trình phối hợp truyền thông: “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”

Chiều 24/9, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty CP Big Sky thống nhất ký kết Chương trình phối hợp truyền thông “Vì sức khỏe Việt Nam” và “Bảo vệ Blouse trắng” giai đoạn 2020 - 2023, với thông điệp: “Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang”.

Khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa

Hoạt động -

Khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám, chữa bệnh từ xa

Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám chữa bệnh từ xa sẽ diễn ra vào chiều mai (25/9/2020). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và chỉ đạo tại Lễ khánh thành.

Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19

Hoạt động -

Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch Covid-19

Trước làn sóng Covid-19 lần thứ 2 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Đắk Lắk, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động (NLĐ) vượt qua dịch bệnh, yên tâm làm việc.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Hoạt động -

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 27/9 – 28/9/2020 tại Hà Nội.

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Hoạt động -

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Kết quả năm học 2019-2020, các công đoàn trường học thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng, Thái Bình đã có 33,7% hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 49,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16,8% hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nỗ lực lớn của các công đoàn trường huyện Đông Hưng trong suốt năm học vừa qua, một năm học đặc biệt đối với cả ngành Giáo dục.

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Hoạt động -

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Trong năm 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Đọc thêm

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát, tổ chức Công đoàn đã tham gia cùng hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, nhà xưởng, đồng thời có các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Những hoạt động đó đã được báo chí ghi nhận, phản ánh kịp thời và nhận được nhiều phản hồi tích cực trong xã hội.

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Hoạt động -

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Trong hàng nghìn bức ảnh được các tác giả gửi về cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về những hoạt động thiện nguyện, tình nguyện do công đoàn tổ chức. Đây không chỉ là những hình đẹp mà còn mang đến cho chúng ta những thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Những nỗ lực gắn kết  người lao động và doanh nghiệp

Hoạt động -

Những nỗ lực gắn kết người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định là nhằm đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ổn định xã hội. Với tỉnh Khánh Hòa, điều này càng trở nên quan trọng hơn bởi địa phương có nhiều DN và đang trong lộ trình đạt được số lượng DN phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động trong lúc dịch bệnh khó khăn

Hoạt động -

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động trong lúc dịch bệnh khó khăn

Không thể phủ nhận được vai trò của Công đoàn trong đời sống người lao động, đặc biệt trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay. Ngoài những hỗ trợ bằng tiền mặt, phần quà có giá trị đến người lao động, con em công nhân… những "Phiên chợ Công đoàn 0 đồng" được tổ chức để công nhân lao động được mua hàng giá rẻ, chất lượng.

Giúp công nhân biết cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Công đoàn Việt Nam -

Giúp công nhân biết cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Nhiều công nhân, người lao động có cuộc sống rất đơn giản, chỉ quanh quẩn quãng đường từ nhà đến nơi làm việc mà ít tìm hiểu xung quanh. Đặc biệt là những vấn đề như an toàn PCCC, an toàn điện và cách sử dụng điện tiết kiệm. Chính vì thế LĐLĐ tỉnh Trà Vinh cùng Công ty Điện lực Trà Vinh hướng dẫn người lao động sử dụng điện an toàn tiết kiệm.

Xem phiên bản di động