Thứ bảy 31/10/2020 21:20
agribank-vietcombank

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW

Công đoàn Việt Nam - Thanh Xuân

Xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
chi bo lien doan lao dong tinh yen bai trien khai thuc hien tot chi thi so 05 cttw

Đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao giải Nhất Hội thi kể chuyện về Bác Hồ chủ đề năm 2019 và những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đạt kết quả trên nhiều mặt

Những năm qua, Ban Chấp hành Chi bộ LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã luôn bám sát vào chủ đề và yêu cầu của từng năm để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách có hiệu quả, được minh chứng cụ thể đó là: đã triển khai thực hiện các chủ đề của từng năm, lồng ghép các nội dung chuyên đề vào dịp tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn; thông qua các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội thi, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ… để tuyên truyền tới đoàn viên và người lao động trong tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hội thi kể chuyện về Bác Hồ chủ đề năm 2019 và những điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của công đoàn càng khắc sâu thêm ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng viên Vũ Mỹ Quỳnh cho biết: “Do Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị nên chúng tôi đã nêu cao ý thức, tự giác thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của Chi bộ, của cơ quan”.

Thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao về tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo là công nhân, người lao động theo Chương trình hành động số 144/CTr-TU, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ hộ 7 gia đình đoàn viên làm nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 210 triệu đồng; huy động nguồn vốn vay từ Quỹ Tấm lòng vàng của LĐLĐ tỉnh và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 16 hộ vay 689 triệu đồng phát triển chăn nuôi, trồng rừng, phát triển kinh doanh; thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo của xã đỡ đầu (Pá Hu, huyện Trạm Tấu) 33 triệu đồng.

chi bo lien doan lao dong tinh yen bai trien khai thuc hien tot chi thi so 05 cttw

LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chi bộ, LĐLĐ triển khai đến các cấp công đoàn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW 4 khóa XI tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy Yên Bái, với các mục tiêu cụ thể: thành lập mới 31 công đoàn cơ sở ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 2.800 đoàn viên; giới thiệu 995 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; phối hợp kiểm tra đảm bảo chính sách BHXH cho người lao động đối với 17 doanh nghiệp được BHXH phản ánh là chậm nộp hoặc không nộp BHXH cho người lao động; đăng ký trực tiếp xây dựng 13 công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ nghèo theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ trọng tâm

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị những năm tiếp theo và trước mắt là thực hiện chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Chương Phát, Chủ tịch, Bí thư Chi bộ LĐLĐ tỉnh cho biết: “Chi bộ LĐLĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt, nắm vững nội dung chuyên đề của từng năm và ký cam kết thực hiện.

Hai là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cụ thể hóa nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện các quy định của Trung ương và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

Ba là: Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ gắn với tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bốn là: Tăng cường đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;…

Năm là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020; tập trung vào giải pháp thực hiện ở các cấp công đoàn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay;…"

chi bo lien doan lao dong tinh yen bai trien khai thuc hien tot chi thi so 05 cttw Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 25/6
chi bo lien doan lao dong tinh yen bai trien khai thuc hien tot chi thi so 05 cttw Người lao động nên tự bảo vệ mình trong mùa nắng nóng
chi bo lien doan lao dong tinh yen bai trien khai thuc hien tot chi thi so 05 cttw Công nhân PouYuen mất việc là mẹ đơn thân “sắp tới rất khó khăn nhưng cố gắng vì con”
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Trực xuyên đêm, bác sĩ ngậm ngùi cảnh nhà cửa tan hoang... vì mưa lũ

Hoạt động -

Trực xuyên đêm, bác sĩ ngậm ngùi cảnh nhà cửa tan hoang... vì mưa lũ

Theo thống kê chưa đầy đủ của Công đoàn ngành Y tế 6 tỉnh miền Trung, đến nay, có 1 cán bộ y tế bị chết, 3 y, bác sĩ bị thương do mưa lũ, 1 cán bộ y tế có chồng là một trong 13 chiến sĩ hy sinh trong khi cứu trợ tại Thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên - Huế)… Nhiều nhân viên y tế bị hư hại nhà cửa vì không kịp sơ tán.

Giải pháp của CĐVN góp phần nâng cao trình độ NLĐ trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 (Kỳ 2)

Công đoàn Việt Nam -

Giải pháp của CĐVN góp phần nâng cao trình độ NLĐ trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 (Kỳ 2)

Việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động là yêu cầu cấp thiết đặt ra hơn bao giờ hết trong lúc này đối với tổ chức Công đoàn để góp phần nâng cao trình độ của người lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

29 năm, CEP kiên trì phục vụ người lao động nghèo, người có thu nhập thấp

Cách làm hay -

29 năm, CEP kiên trì phục vụ người lao động nghèo, người có thu nhập thấp

“29 năm hoạt động, Tổ chức Tài chính Vi mô CEP (CEP) đã góp phần làm giảm tín dụng đen, đóng góp tất tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. CEP đã hướng đúng nhóm đối tượng mục tiêu là người nghèo, người có thu nhập thấp để phục vụ” - Bà Quách Tường Vy, Phó Cục trưởng Cục III, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 29 năm ngày thành lập CEP (2/11/1991 – 2/11/2020).

Thưởng an toàn và phụ cấp đặc thù đi biển: Chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Hoạt động -

Thưởng an toàn và phụ cấp đặc thù đi biển: Chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, kinh phí thưởng an toàn và phụ cấp đặc thù đi biển chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng chế độ này mang lại hiệu quả rất lớn đối với doanh nghiệp và người lao động (NLĐ). Do vậy, Chính phủ nên tiếp tục xem xét duy trì hoặc tạo cơ chế để duy trì chế độ này cho những ngành nghề đặc thù, trong đó có ngành Dầu khí.

Giải pháp của CĐVN góp phần nâng cao trình độ NLĐ trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 (Kỳ 1)

Cách làm hay -

Giải pháp của CĐVN góp phần nâng cao trình độ NLĐ trong bối cảnh CMCN lần thứ 4 (Kỳ 1)

Việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động là yêu cầu cấp thiết đặt ra hơn bao giờ hết trong lúc này đối với tổ chức Công đoàn để góp phần nâng cao trình độ của người lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tổng kết Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn

Hoạt động -

Tổng kết Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn

Chiều 30/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong các cấp công đoàn. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch LĐLĐVN chủ trì Hội nghị.

Đọc thêm

Tâm tư của cán bộ công đoàn: “Nghề Công đoàn đã chọn tôi”

Hoạt động -

Tâm tư của cán bộ công đoàn: “Nghề Công đoàn đã chọn tôi”

Đó là tâm sự, giãi bày của các cán bộ chuyên trách công đoàn tại Tọa đàm “Vòng tay Công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức nhân dịp Tạp chí kỷ niệm 91 năm xuất bản số đầu tiên.

Tạp chí Lao động và Công đoàn kỷ niệm 91 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Bài nổi bật -

Tạp chí Lao động và Công đoàn kỷ niệm 91 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Sáng 30/10, tại Hội trường tầng 2, khách sạn TQT (số 1, Yết Kiêu, Hà Nội), Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1929-2020), và 1 năm ngày Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn chính thức đi vào hoạt động.

Thể lệ Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn”

Hoạt động -

Thể lệ Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn”

Đối tượng dự thị Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động và tất cả những ai quan tâm tới công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn đến đoàn viên, công nhân lao động trên mọi miền Tổ quốc.

Tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi -

Tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong đại dịch Covid-19

Do dịch bệnh Covid-19, đến hết tháng 6 năm 2020, cả nước có tới 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch, trong đó, ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% (tương ứng 17,6 triệu người). Vấn đề đặt ra là cần phải triển khai quyết liệt các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) về an sinh xã hội, giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn của đại dịch.

Xin cảm ơn Công đoàn

Hoạt động -

Xin cảm ơn Công đoàn

Là câu nói trọn vẹn nhất suốt buổi nói chuyện bởi nó đi sau những cảm xúc nghẹn ngào, ngắt quãng...

Xem phiên bản di động