Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân thế hệ 4.0

Bên lề Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), đại biểu Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, nhấn mạnh Đại hội có ý nghĩa định hướng, kỳ vọng bước ngoặt và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

Khát vọng phát triển sẽ tạo ra động lực phát triển

Đại biểu Nguyễn Phi Thường nhận định, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu và bài bản, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tổng kết một cách toàn diện, cụ thể về mong muốn và khát vọng phát triển đất nước. Điều này đã được thể hiện rõ trong các chỉ tiêu của Đại hội lần này, khát vọng phát triển cho đến năm 2030, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết tâm rất lớn được thể hiện rõ qua 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu.

“Kỳ Đại hội lần này cho thấy rõ khát vọng phát triển, đặc biệt là khát vọng phát triển cùng với khơi dậy nguồn lực về văn hóa, con người. Khát vọng phát triển sẽ tạo ra động lực phát triển”, đại biểu Nguyễn Phi Thường chia sẻ.

Đặc biệt, với khâu đột phá về con người, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để tạo đà phát triển. Do đó, cần đặc biệt chú trọng tới đổi mới, quan tâm nhiều hơn về khoa học công nghệ, đồng thời có những giải pháp phát triển tương xứng.

Không những khuyến khích đổi mới sáng tạo từ quản trị doanh nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị quốc gia, mà còn trong cả quản trị không gian nhằm giúp đất nước phát triển.

23 tham luận đóng góp vào các dự thảo Văn kiện được trình bày trong phiên thảo luận của Đại hội XIII, ngày 27/1.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0

Khơi dậy nguồn nhân lực công nhân thế hệ 4.0

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới có những diễn biến nhanh chóng, thậm chí khó lường trên các yếu tố chính trị, địa chính trị, sự phát triển của khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu và nguy cơ các loại dịch bệnh (đại dịch Covid-19)… Thời cơ và thách thức đan xen rất lớn.

“Để sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong mọi tình huống, tận dụng tối đa cơ hội nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, chúng ta kỳ vọng và tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ vạch ra chiến lược phát triển đất nước không chỉ trong giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) mà còn cả giai đoạn 10 năm, 20 năm kế tiếp, mở ra chương mới cho dân tộc trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc”, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho biết.

Với Thủ đô Hà Nội, bên cạnh việc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, các khâu đột phá đã mang lại kết quả nổi bật của nhiệm kỳ XVI; đồng thời triển khai thật tốt mục tiêu, giải pháp, khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, cần phải phát huy tối đa lợi thế về nguồn nhân lực sẵn có, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh: “Nếu phát huy hết yếu tố con người, nguồn nhân lực chất lượng cao, một giai cấp công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0, thì chúng ta sẽ có được nguồn lực vô giá. Một khi “khơi thông” được nguồn lực này thì sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững”.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0

Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hà Nguyên

Cần phải có giải pháp đồng bộ để nâng tầm công nhân lao động trong tình hình mới

Lịch sử của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn luôn gắn liền với sự phát triển của Đảng. Trong các văn kiện của Đảng luôn khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Theo Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đất nước đã hội nhập, và tham gia các hiệp định thương mại tự do,... rất cần có những giải pháp đồng bộ cụ thể để giúp giai cấp công nhân tự nâng tầm để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Chúng ra đã qua thời kỳ khai thác tài nguyên khoáng sản, với nguồn nhân lực giá rẻ. Bây giờ là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kỷ nguyên số mà lao động của mình mới có 1/3 được đào tạo, 2/3 lao động chưa được đào tạo. Điều này đặt ra là cần phải có những chính sách, hỗ trợ công tác đào tạo nghề, đào tạo nghề lại cho công nhân lao động, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ... để nâng cao khả năng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập toàn cầu hóa”.

Trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã xác định: “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cho giai cấp công nhân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.”

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh mà Việt Nam đã tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực trong năm 2021 với việc người lao động cũng được quyền tự do chọn tổ chức đại diện cho mình, theo đại biểu Nguyễn Phi Thường, sau Đại hội Đảng, Ban Chấp hành Trung ương cần ban hành Nghị quyết chuyên đề mới về công nhân, công đoàn để phát huy hết vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân như nhà ở, nhà trẻ, thiết chế văn hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, BHXH, BHYT, BHTN...

Ngoài ra, Quốc hội cũng cần sớm tiến hành sửa đổi một số điều của Luật Công đoàn, để tổ chức Công đoàn thực sự có đủ công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách tốt nhất.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận của Đại hội XIII vào ngày 27/1.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội: Nguồn lực vô giá từ những công nhân thế hệ 4.0
Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII của Đảng.

Bài viết: Ngọc Anh

Thiết kế: Minh Hằng

Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn Tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động công đoàn

Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận về “Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, ...

Xác định đội ngũ cán bộ phải có năng lực, trình độ, tâm huyết Xác định đội ngũ cán bộ phải có năng lực, trình độ, tâm huyết

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, xác định ...

Cô gái 330 tỷ và trí tuệ của người Việt Cô gái 330 tỷ và trí tuệ của người Việt

Thông tin cô gái 28 tuổi ở Cầu Giấy thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm trên Google Play và App Store và ...