e magazine
05/11/2020 17:02
Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

05/11/2020 17:02

Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, thời gian qua Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác này và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

Xác định được tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, thời gian qua, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác này và đạt được một số kết quả tích cực.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác chăm lo, phát triển đoàn viên được lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng.

Những năm gần đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng. Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh cũng ngày càng đa dạng; các khu, cụm công nghiệp thu hút nhiều dự án đầu tư, doanh nghiệp lớn bước đầu hoạt động có hiệu quả, thu hút và tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động trên địa bàn.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở doanh nghiệp vững mạnh được chú trọng. Từng cán bộ công đoàn được phân công phụ trách chuyên sâu làm công tác phát triển đoàn viên, tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn, thành lập công đoàn cơ cở. Các công đoàn cơ sở mới thành lập hoạt động tích cực, bước đầu thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp
Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam trao Quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam.

Điển hình, từ tháng 8 đến tháng 11/2020, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam kết nạp gần 500 đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở: Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam, Công ty TNHH Daikyo Ohta Clothing…

Được biết, Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam được thành lập và đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Tam Thăng từ tháng 9/2018. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh sản xuất vải mành polyester, vải mành nylon và vải để may túi khí với 344 công nhân lao động.

Anh Nguyễn Đức Tùy, công nhân Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam chia sẻ: “Trong Tháng Công nhân 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp Quảng Nam đã phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động của tổ chức Công đoàn khiến tôi cùng nhiều người lao động thấy rõ quyền và lợi ích khi là đoàn viên công đoàn. Vì vậy, khi về công ty, chúng tôi đã viết đơn tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn”.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phối hợp vận động giảm tiền trọ cho công nhân lao động khó khăn.

Ông Nguyễn Kỳ Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cho biết: "Nhiệm vụ phát triển đoàn viên là rất cần thiết. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công tác tuyên truyền người lao động tham gia tổ chức Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Việc hẹn lịch làm việc với Ban Giám đốc Công ty cực kỳ nan giải, nhất là tại các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chúng tôi phải nhiều lần vận động, tuyên truyền, thuyết phục, lãnh đạo công ty mới đồng ý tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn".

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp
Chú trọng công tác phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động.

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong thời gian tới, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động, đến tổ chức và hoạt động của công đoàn.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; quyền thành lập công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn của công nhân lao động trong các doanh nghiệp. Đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm thu hút đoàn viên tham gia. Xây dựng công đoàn vững mạnh và chấm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm theo đúng quy định, thực chất, không chạy theo thành tích.

Bài: Hải Miên