e magazine
Công đoàn Đường sắt Việt Nam: "Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

14/01/2021 16:20

Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng công ty ĐSVN, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN.
"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

Công đoàn Đường sắt Việt Nam:

"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

Ngày 14/01, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN). Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty ĐSVN; đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, các đồng chí đại diện các Ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua các Công đoàn Tập đoàn, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Thanh niên và lãnh đạo đại diện các ban chuyên môn của Tổng Công ty ĐSVN.

Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn ở mức cao nhất

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, hậu quả của thiên tai, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến công tác điều hành, chỉ đạo, kết quả sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt cũng như kết quả hoạt động của công đoàn các cấp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công đoàn các cấp đã phối hợp cùng chuyên môn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); điều kiện làm việc, sinh hoạt của các đơn vị từng bước được cải thiện.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên đã được quan tâm đúng mức, làm cho NLĐ hiểu và chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay để tiếp tục gắn bó với ngành Đường sắt. Đặc biệt, năm 2020, Công đoàn ĐSVN phối hợp chuyên môn chuẩn bị các nội dung tổ chức thành công Hội nghị thương lượng và Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng Công ty ĐSVN với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ và cao hơn so với quy định của pháp luật hiện hành trong thời gian 3 năm.

"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Với tinh thần “Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển”, công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức thi đua trên các nội dung: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh... đồng thời triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thông qua các phong trào thi đua, toàn ngành có 673 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, đăng ký đảm nhận thực hiện 78 công trình, phần việc công đoàn, tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến với 599 CNLĐ, các công tác nữ công, tài chính, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Có thể thấy rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Đảng ủy, sự phối hợp của chuyên môn và quyết tâm của CNLĐ toàn ngành, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020 của Công đoàn ĐSVN đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các mặt.

Hướng về NLĐ, vì CNLĐ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của Công đoàn ĐSVN trong việc: Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong đó tập trung đổi mới và thực hiện 3 khâu đột phá một cách khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện, đặc thù riêng của ngành Đường sắt và Công đoàn ĐSVN. Đồng chí đánh giá, trong điều kiện hết sức khó khăn của ngành thì Công đoàn ĐSVN đã thể hiện được vai trò thực sự hướng về đoàn viên, NLĐ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Công đoàn cũng đã phối hợp tốt với chuyên môn duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ từ tổ chức hội nghị NLĐ, trả lời kiến nghị NLĐ, tổ chức đối thoại và các hình thức dân chủ khác. Đồng thời có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, duy trì hoạt động thi đua và biểu dương NLĐ. Đồng chí ghi nhận Công đoàn ĐSVN đã thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ, trong đó quan tâm đến NLĐ có hoàn cảnh khó khăn... đặc biệt là những thành công, hiệu quả của chương trình “Cặp lá yêu thương” trong Tổng Công ty ĐSVN do tổ chức Công đoàn thường trực.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Công đoàn ĐSVN quan tâm đến 05 vấn đề chính: Tập trung trí tuệ tập thể để đưa ra các biện pháp, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021; tiếp tục đi sâu, nắm bắt tình hình tư tưởng và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của ngành, đến NLĐ để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Đường sắt trong năm 2021; phát huy các hình thức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; tăng cường đầu tư cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với sắp xếp tổ chức, tái cơ cấu của Tổng Công ty.

"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

Đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty ĐSVN ghi nhận những thành quả mà Công đoàn ĐSVN đã đạt được.

Đồng chí Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty ĐSVN đã nêu ra một số thực trạng chung của ngành Đường sắt, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt tại miền Trung trong năm vừa qua. Dù những khó khăn như vậy nhưng phong trào CNVC và công đoàn vẫn đạt được những kết quả hết sức nổi bật. Công đoàn ĐSVN vẫn bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí cũng kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn trong toàn ngành phải thực sự là một tấm gương mẫu mực trong công tác và sinh hoạt; thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, chế độ chính sách cho NLĐ; tự học tập nâng cao trình độ, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"
"Quyết liệt – Đổi mới – An toàn – Phát triển"

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được vinh danh trong Lễ Tổng kết.

Trước khi kết thúc, Công đoàn ĐSVN đã trao tặng các Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Sự tôn vinh này là ghi nhận cho những phấn đấu không mệt mỏi, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cá nhân và đơn vị trong Công đoàn ĐSVN suốt năm qua.

Khuê Nguyệt Minh

Đồ họa: Trọng Diễn