Thứ ba 03/08/2021 02:10
banner-trai-xinh-gai-dep

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới

Hoạt động công đoàn - Đ/c Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là động lực quan trọng để tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, khát vọng, niềm tin của NLĐ. Sự phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn hệ thống cùng với sự kỳ vọng, tin tưởng của đoàn viên, NLĐ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho Công đoàn Hà Tĩnh tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.
Hà Tĩnh: Cán bộ y tế tuyến đầu và đoàn viên, người lao động cảm ơn tổ chức Công đoàn Các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đồng hành trong cuộc chiến chống Covid-19 Công đoàn Hà Tĩnh kết nạp 3.386 đoàn viên trong Tháng Công nhân
Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Đồng chí Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

Sớm cụ thể hóa Nghị quyết

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn. Nghị quyết soi rọi mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn, giúp nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện, để từ đó ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đổi mới của tổ chức Công đoàn.

Sau khi Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị ra đời, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã bước đầu chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời sớm thông tin, định hướng để đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt tập trung nghiên cứu Nghị quyết, tăng cường các ý kiến trao đổi, thảo luận về những nội dung trọng tâm của Nghị quyết; xem Nghị quyết là kim chỉ nam trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, nhất là trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện thành công 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Hà Tĩnh đã từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về số lượng và chất lượng

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 02, Công đoàn Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố tổ chức Công đoàn, tạo sự chuyển biến ngay từ hạt nhân cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; đồng bộ hoạt động công đoàn chuyên nghiệp từ tỉnh đến cơ sở, trong đó yếu tố con người được đặt lên hàng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ, hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động công đoàn nhằm thu hút đoàn viên, NLĐ; thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thực chất hơn, xuất phát từ chính tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Các hoạt động chăm lo cho NLĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả

Công đoàn Hà Tĩnh xác định vấn đề đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; vừa bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa tham gia đầy đủ các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế ILO.

Đón nhận Nghị quyết số 02 với tinh thần phấn khởi, với tâm thế sẵn sàng đổi mới, Công đoàn Hà Tĩnh sẽ sớm cụ thể hóa Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đổi mới từ thành quả đã đạt được

Những năm qua, với sự linh hoạt, chủ động trong tổ chức, hoạt động, Công đoàn Hà Tĩnh đã và đang đi đúng hướng về đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, các kết quả đạt được toàn diện và nổi bật.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVIII Công đoàn Hà Tĩnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt tinh thần đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp thông qua việc ban hành chương trình hành động toàn khóa, chương trình công tác hằng năm, xác định các nghị quyết chuyên đề cấp thiết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVIII, Công đoàn Hà Tĩnh đã quán triệt tinh thần đổi mới hoạt động công đoàn

Nhằm tập trung đổi mới về tổ chức, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời ban hành quy định về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Công tác lãnh đạo quản lý được đổi mới thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng trang điều hành tác nghiệp SSO để tiếp nhận, chuyển tải, xử lý, phân công thực hiện nhiệm vụ ngay trong ngày, đảm bảo nhanh - gọn - hiệu quả - thông suốt; tận dụng, phát huy tối đa lợi thế mạng xã hội để lập các nhóm điều hành công việc như Facebook, Zalo để cập nhật, theo dõi hoạt động trong ngày của các cấp công đoàn. Từ đó chỉ đạo, điều hành xử lý công việc đồng bộ, khắc phục tình trạng chậm trễ, thụ động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Hình ảnh các cán bộ công đoàn đồng loạt thay ảnh đại diện facebook để chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Để đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã sớm ban hành khung hoạt động của cả nhiệm kỳ và từng năm; hằng năm, tập trung tổ chức các hoạt động qua 3 đợt cao điểm gồm Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Tháng Chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Từ đó, phát động các đợt thi đua cao điểm, hướng vào các phong trào trọng tâm như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Việc phát động phong trào thi đua có kế hoạch, tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể, được chấm điểm, xếp loại và làm căn cứ để đánh giá, xếp loại hoạt động cả năm. Từ đó, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo thực chất, hiệu quả, góp phần vào thành tích chung của tỉnh.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động trong Tháng Công nhân năm 2021

Trong các hoạt động, LĐLĐ Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào nhiệm vụ chính của tổ chức Công đoàn. Trước hết, để tập trung thực hiện chức năng quan trọng nhất là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03 ngày 06/11/2018 về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ đến năm 2023 và những năm tiếp theo”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị CBCCVC hằng năm đạt tỷ lệ trên 98%; hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ trên 90%. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt kết quả cao, đến nay có 363 doanh nghiệp đã tổ chức TƯLĐTT, chiếm 87% tổng số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Hằng năm, trên 90% CĐCS tổ chức Hội nghị người lao động. Hình ảnh Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ và hoạt động xã hội đã lan tỏa hình ảnh, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã trao hỗ trợ gần 70.000 suất quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 37,13 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn xã hội hóa trên 60%; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 473 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 12,409 tỷ đồng. Chương trình "Phúc lợi đoàn viên và NLĐ" tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt đoàn viên và NLĐ được thụ hưởng, với số tiền hàng chục tỷ đồng/năm.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Mỗi năm, hàng trăm căn nhà "Mái ấm Công đoàn" đã được trao cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, ngay sau Đại hội XVIII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 02 ngày 22/5/2018 về tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn và xây dựng CĐCS doanh nghiệp vững mạnh, với phương châm “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Số CĐCS thành lập mới các năm đều đạt trên 110% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao. Trong đó, số CĐCS có trên 25 lao động đạt cao, trung bình đạt trên 150% kế hoạch (năm 2019 đạt 360%); số đoàn viên kết nạp mới các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 114% kế hoạch được giao cả năm.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
Hà Tĩnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tập trung chỉ đạo thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các cấp công đoàn đã tập trung truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội. Công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn ngày càng sinh động, mới mẻ, là cầu nối giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Hà Tĩnh chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn và kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ công đoàn

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, Công đoàn Hà Tĩnh đã tập trung nâng cao hiệu quả thực chất của công tác kiểm tra công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 18/12/2019 về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Sau khi Nghị quyết ban hành, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn được nâng lên rõ rệt, sau kiểm tra tiến hành giám sát chặt chẽ việc khắc phục hạn chế, tồn tại, từ đó hoạt động công đoàn các cấp ngày càng đúng hướng, thể hiện rõ tính chuyên môn, chuyên nghiệp.

Với những nỗ lực đổi mới trong tổ chức và hoạt động, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh luôn đạt thành tích cao trong các năm qua; được Tổng LĐLĐ tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng bằng khen. Những thành quả đã đạt được là nền tảng để Công đoàn Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện các nội dung Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Đà Nẵng: Tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca mắc mới tại công ty hơn 4.000 công nhân Đà Nẵng: Tiếp tục ghi nhận thêm 14 ca mắc mới tại công ty hơn 4.000 công nhân

Sáng 15/7, xác nhận với phóng viên Cuộc sống an toàn, bác sĩ Phạm Phú Điềm – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận ...

Khi giúp đỡ người khác, đừng quên giữ lại phẩm giá cho họ Khi giúp đỡ người khác, đừng quên giữ lại phẩm giá cho họ

Cách đây vài hôm, trong các clip trên kênh YouTube của một người thanh niên sống tại Sài Gòn, chúng ta thấy nhiều hình ảnh, ...

Vất vả lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.000 công nhân công ty có ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng Vất vả lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.000 công nhân công ty có ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

Sáng 15/7, hàng trăm người trong số khoảng hơn 3.000 công nhân của Công ty TNHH MURATA MANUFACTURING Việt Nam (KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn

Phòng, chống COVID-19 -

Nhiệm vụ cấp bách phòng chống Covid-19 trong các cấp công đoàn

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn vừa ban hành công văn yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Công đoàn Long An tặng gần 500 phần quà cho người lao động khó khăn huyện Đức Huệ

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Long An tặng gần 500 phần quà cho người lao động khó khăn huyện Đức Huệ

Tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng trên địa bàn tỉnh Long An, người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế LĐLĐ tỉnh Long An đã triển khai hỗ trợ 15.000 phần quà đến người lao động trên toàn tỉnh.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 có 750.000 đoàn viên công đoàn

Đó là một trong những chỉ tiêu được Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đề ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bắc Giang: Kết thúc chi trả hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào 5/8

Hoạt động công đoàn -

Bắc Giang: Kết thúc chi trả hỗ trợ lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vào 5/8

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg sẽ kết thúc vào ngày 5/8 tới đây.

Công tác chăm lo bảo vệ người lao động trong bối cảnh Covid-19 của công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác chăm lo bảo vệ người lao động trong bối cảnh Covid-19 của công đoàn

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 02/2020, các cấp công đoàn cả nước đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và chăm lo cho NLĐ. Không chậm chễ, Công đoàn Việt Nam đã phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế xây dựng hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong CNLĐ và tổ chức triển khai xuống CNLĐ. Lãnh đạo công đoàn các cấp đã trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kiểm tra công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh; tặng quà, động viên NLĐ và các cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn đoàn Long An đẩy mạnh hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn đoàn Long An đẩy mạnh hỗ trợ công nhân lao động khó khăn do dịch Covid-19

Long An hiện đang là địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong số các tỉnh miền Tây. Tình hình diễn biến của dịch bệnh phức tạp, các ca nhiễm là công nhân gia tăng. Chính vì thế, LĐLĐ tỉnh Long An cùng công đoàn các cấp luôn đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ảnh hưởng vì dịch.

Đọc thêm

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Hoạt động công đoàn -

Đề xuất đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội cho công nhân vào kế hoạch đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Khang đề nghị Quốc hội xem xét đưa danh mục phát triển nhà ở xã hội vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xem xét, bổ sung trong kế hoạch vốn một gói để thực hiện chính sách nhà ở xã hội, chăm lo cho công nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngày hội thể thao: Khi mỗi đoàn viên được chăm sóc "khu vườn tâm hồn"

Hoạt động công đoàn -

Ngày hội thể thao: Khi mỗi đoàn viên được chăm sóc "khu vườn tâm hồn"

Người Nga có câu ngạn ngữ: "Nếu có hai cái bánh mì, tôi sẽ bán một cái để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống''. Ban lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đã thấu hiểu điều ấy khi không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có thể hoàn thành sứ mệnh chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên và người lao động.

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ TP. HCM hàng chục tấn nông sản

Trong những ngày qua, LĐLĐ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hai đợt vận chuyển với hàng chục tấn nông sản để hỗ trợ công nhân lao động tại TP. HCM đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Dệt may chung tay hướng về miền Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Dệt may Việt Nam, các Công đoàn cơ sở khu vực Bắc và Trung bộ đã nhanh chóng hồi đáp bằng những món quà thiết thực để gửi đến các Công đoàn cơ sở đang thực hiện “3 tại chỗ” khu vực miền Nam nhằm chia sẻ, đồng hành cùng các đơn vị chăm lo bữa ăn cho người lao động.

Xem phiên bản di động