Công đoàn Quảng Trị chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Để phát huy vị trí, vai trò của nữ CNVCLĐ, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác nữ công. Trên cơ sở đó, nữ công công đoàn các cấp đã căn cứ tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả. Bằng những hoạt động thiết thực, công đoàn các cấp đã góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; động viên, tạo môi trường, điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Chăm lo cho lao động nữ bằng những việc làm thiết thực

Nổi bật là Công đoàn Quảng Trị đã chú trọng phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật từ 80 đến 100 doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách dành cho lao động nữ, vi phạm các quy định như giải quyết chế độ thai sản, chế độ thôi việc, nợ BHXH… Sau kiểm tra, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền, người sử dụng lao động có biện pháp khắc phục, giải quyết thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ.

Đi cùng với kiểm tra, giám sát, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực vận động 84 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn nâng mức ăn ca của lao động nữ lên trên 15.000 đồng/bữa/tháng; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật. Một số doanh nghiệp nâng chế độ ăn ca của lao động nữ lên 20.000 đồng/bữa/tháng, cho lao động nữ nghỉ làm có hưởng lương vào ngày 8/3, 20/10 hay trợ cấp thêm cho lao động nữ nuôi con nhỏ. Đồng thời, công đoàn đã đề xuất người sử dụng lao động quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nữ CNVCLĐ; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc như nhà vệ sinh, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa cho lao động nữ, nhất là lao động nữ trong các khu công nghiệp.

Các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ được quan tâm, thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh.

Công đoàn Quảng Trị chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Để chăm lo lợi ích thiết thực cho lao động nữ, Công đoàn Quảng Trị luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt hoàn cảnh gia đình của nữ CNVCLĐ. Từ đó, kịp thời thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ. Thông qua mô hình “Sức khỏe của bạn”, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 1.000 lao động nữ. Với 3.462 nữ CNVCLĐ tham gia “Quỹ tiết kiệm xoay vòng” do CĐCS thành lập, 1.500 chị em đã được vay vốn để phát triển kinh tế hoặc giải quyết khó khăn trước mắt. Qua phong trào “Nuôi heo đất – trao yêu thương”, bằng số tiền nhỏ dành dụm tiết kiệm hàng tháng, chị em đã tạo được một nguồn quỹ để tặng quà, hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác.

Từ năm 2018 đến nay, Công đoàn Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng 75 ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn", trị giá 3,9 tỷ đồng cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thăm hỏi, giúp đỡ cho 11.196 nữ CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh éo le với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều nữ CNVCLĐ được cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Không chỉ chăm lo lợi ích vật chất, công đoàn các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho lao động nữ, như: Sinh hoạt chuyên đề, hội thi, tuần lễ áo dài, giao lưu văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã quan tâm tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVCLĐ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng như Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…. với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Từ năm 2018 đến nay, ở cấp tỉnh và cấp huyện, ngành đã tổ chức 170 lớp tuyên truyền cho khoảng 18.000 lượt CNVCLĐ, trong đó có gần 11.000 lượt CNVCLĐ nữ; cấp cơ sở đã tổ chức 2.023 buổi tuyên truyền cho người lao động; đăng tải, chia sẻ 6.460 tin, bài tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Công đoàn Quảng Trị, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giúp lao động nữ tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Công đoàn Quảng Trị chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Trong 3 năm qua, Công đoàn Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng 75 ngôi nhà "Mái ấm Công đoàn", trị giá 3,9 tỷ đồng cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ, công đoàn các cấp đã vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua các phong trào thi đua đã động viên nữ CNVCLĐ vượt qua khó khăn, phát huy thế mạnh để đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị biểu dương 51 điển hình tiên tiến trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo cho nữ CNVCLĐ vẫn còn những hạn chế, trăn trở như tình trạng vi phạm chế độ chính sách cho lao động nữ ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước vẫn đang còn xảy ra; một số Ban Nữ công hoạt động chưa hiệu quả, chưa chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, cán bộ nữ công kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động còn ít.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị và làm tốt hơn nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Chú trọng củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng; chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nữ công ở cơ sở.

Đa dạng hóa các hình thức hoạt động nữ công để phù hợp với nhu cầu của lao động nữ và thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia; chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ, nhất là lao động nữ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Khuyến khích, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả trong hoạt động nữ công tại cơ sở.

Chú trọng thương lượng, bổ sung những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật vào thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp, như vận động các doanh nghiệp đông lao động nữ hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ cho con công nhân, giảm thời gian làm việc cho lao động nữ mang thai làm việc trong điều kiện bình thường từ tháng thứ 7, lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại doanh nghiệp và các chế độ phúc lợi khác...

Công đoàn Quảng Trị chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Các phong trào, mô hình được thực hiện hiệu quả đã mang lại niềm vui cho nữ CNVCLĐ.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; tập trung vào chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, hỗ trợ chi phí gửi trẻ…

Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị về công tác nữ công; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đổi mới, ứng dụng mạng xã hội trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và hội phụ nữ cùng cấp trong tổ chức các hoạt động cho nữ CNVCLĐ; kịp thời kiến nghị các cấp ủy đảng, chuyên môn đồng cấp quan tâm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ, nhất là giới thiệu nữ cán bộ công đoàn tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các cấp nhân dịp Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ và bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Cúng dường nhằm được nọ được kia là tham Cúng dường nhằm được nọ được kia là tham

Trụ trì chùa Ba Vàng từng có lời giảng gây xôn xao dư luận, đại ý rằng, tích cực cúng dường Tam bảo để giải ..

Khẩn trương tìm 2 tài xế chở người vượt biên trái phép mắc Covid-19 Khẩn trương tìm 2 tài xế chở người vượt biên trái phép mắc Covid-19

Bệnh nhân mắc Covid-19 (BN 2580) đã di chuyển bằng taxi và xe ôm công nghệ sau khi vượt biên về Việt Nam. Hiện cơ ...

Cùng ngắm đồng phục công nhân của Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam Cùng ngắm đồng phục công nhân của Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam

Trong trang phục được thiết kế đơn giản bằng chất vải kaki, màu ghi, các công nhân Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam ...