Chủ nhật 29/11/2020 03:10
Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu - Trao đổi -

Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới.

Tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong đại dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi -

Tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong đại dịch Covid-19

Do dịch bệnh Covid-19, đến hết tháng 6 năm 2020, cả nước có tới 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch

Tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Tự hào truyền thống phụ nữ Việt Nam

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Trong tiến trình phát triển đó không thể thiếu đi hình bóng những người phụ nữ.

Xứng đáng là cánh tay vững chắc             của Đảng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xứng đáng là cánh tay vững chắc của Đảng

Phải tập hợp nông dân vào một tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân, đấu tranh giành độc lập tự do và thực hiện cách mạng ruộng đất.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

Công tác dân vận là một bộ phận cấu thành trong công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Kinh nghiệm về tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam từ 1957 đến trước thời kỳ đổi mới

Nghiên cứu - Trao đổi -

Kinh nghiệm về tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam từ 1957 đến trước thời kỳ đổi mới

Thời kỳ từ năm 1957, khi Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Luật Công đoàn đầu tiên, trong đó có sự góp ý trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến trước khi thực hiện đường lối đổi mới (1986), hoạt động của Công đoàn Việt Nam đã để lại những

Nhận diện, phòng ngừa nguy cơ rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nhận diện, phòng ngừa nguy cơ rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Một trong những công việc quan trọng để làm giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là phải nhận diện, phân tích được các nguy cơ rủi ro.

Thực trạng việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ an toàn, vệ sinh lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ an toàn, vệ sinh lao động

Việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ an toàn, vệ sinh lao động của các tổ chức, doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TW của Bộ Chính trị.

Học tập và vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền

Nghiên cứu - Trao đổi -

Học tập và vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi theo Người: “Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt”.

Đổi mới, đa dạng hóa phương thức truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đổi mới, đa dạng hóa phương thức truyền thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Công tác truyền thông công đoàn trong giai đoạn mới cần tận dụng triệt để thế mạnh của công nghệ.

Vấn đề việc làm và thu nhập cho người già ở nông thôn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Vấn đề việc làm và thu nhập cho người già ở nông thôn

Dân số thế giới đang già hóa cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Giải pháp hạn chế tình trạng “nhảy việc” trong công nhân lao động ngành Dệt May

Nghiên cứu - Trao đổi -

Giải pháp hạn chế tình trạng “nhảy việc” trong công nhân lao động ngành Dệt May

Tình trạng “nhảy việc” vẫn diễn ra khá phổ biến ở các doanh nghiệp dệt may, ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định của nhiều doanh nghiệp.

Nhìn lại điều kiện lao động dưới tác động của đợt dịch Covid-19 thứ nhất đầu năm 2020

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nhìn lại điều kiện lao động dưới tác động của đợt dịch Covid-19 thứ nhất đầu năm 2020

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới. Và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Triển khai thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động - Kết quả, hạn chế và giải pháp

Nghiên cứu - Trao đổi -

Triển khai thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động - Kết quả, hạn chế và giải pháp

Luật ATVSLĐ ra đời đã xây dựng hành lang pháp lý, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phòng chống cháy nổ trong sản xuất và một số kiến nghị

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phòng chống cháy nổ trong sản xuất và một số kiến nghị

Công tác phòng chống cháy nổ luôn được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm nhằm hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

"Sửa đổi luật công đoàn để làm tổ chức công đoàn mạnh lên"

Nghiên cứu - Trao đổi -

"Sửa đổi luật công đoàn để làm tổ chức công đoàn mạnh lên"

Phỏng vấn TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về chủ đề: “Sửa đổi Luật Công đoàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.

Cùng doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Cùng doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động

Theo số liệu của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đến tháng 6 năm 2020 có 7,8 triệu người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác tuyên truyền là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý.

Giải pháp phát triển thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp

Nghiên cứu - Trao đổi -

Giải pháp phát triển thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp

Thanh niên công nhân tại các KCN là lực lượng cơ bản, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân, là lực lượng lao động trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn của nền kinh tế đất nước.

Các cấp công đoàn khẳng định vai trò trong dịch bệnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Các cấp công đoàn khẳng định vai trò trong dịch bệnh

Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công việc, đời sống của phần lớn đoàn viên và người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Hơn lúc nào hết, vai trò của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ đ

    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động