Thứ tư 12/05/2021 12:35
cuoc-thi-atvsld-phong-chong-covid-19-cho-nhan-vien-y-te
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân theo tinh thần Đại hội XIII

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã hội cho công nhân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân”.

Đàm phán tiền lương hiệu quả - đòn bẩy của sự phát triển thị trường nội địa

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đàm phán tiền lương hiệu quả - đòn bẩy của sự phát triển thị trường nội địa

TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, cho rằng, tiền lương chính là đòn bẩy để mở rộng thị trường nội địa và tạo động lực cho tăng trưởng hậu Covid-19.

Phát huy bản lĩnh chính trị của công nhân trong doanh nghiệp FDI của Hà Nội

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy bản lĩnh chính trị của công nhân trong doanh nghiệp FDI của Hà Nội

Kế thừa quan điểm của các Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng

Chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại

Nghiên cứu - Trao đổi -

Chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các cấp công đoàn Việt Nam tiếp tục thực hiện ba chức năng chủ yếu là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ)

“Làm sống lại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 để người lao động hiểu rõ BHXH một lần”

Nghiên cứu - Trao đổi -

“Làm sống lại Điều 60 Luật BHXH năm 2014 để người lao động hiểu rõ BHXH một lần”

Điều 60 bảo vệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội về già được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế... nhưng do chưa hiểu rõ nên NLĐ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Công đoàn Việt Nam -

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước ở Đồng Nai

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống ch

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành công của Đại hội không phải ở chỗ thông qua được Nghị quyết, bầu được Ban Chấp hành mới, mà phải đưa được Nghị quyết vào cuộc sống

Hoàn thiện pháp luật về cung ứng thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá nước ngoài

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoàn thiện pháp luật về cung ứng thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu cá nước ngoài

Pháp luật về cung ứng lao động là thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tàu cá nước ngoài vẫn chưa hoàn thiện. Trong đó có vấn đề trách nhiệm của tổ chức.

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước ta có hiện có 336 khu công nghiệp đã thành lập, trong đó có 261 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 75 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm sinh lý lao động của nhân viên phòng thí nghiệm

Nghiên cứu - Trao đổi -

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm sinh lý lao động của nhân viên phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm (PTN) là một bộ phận không thể thiếu của khoa học, công nghệ (KHCN), có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (có thể thấy rõ điều này đối với công tác nghiên cứu, chế t

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta xác định “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu;

Đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược và là khâu quan trọng nhất, có vai trò chi phối việc thực hiện các đột phá khác.

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần 3 vào cuối tháng 01/2021 tại Công ty TNHH điện tử POUYOU (TP. Chí Linh - Hải Dương), trên 350 người nhiễm virus SARS-CoV-2 (F0) và 2.300 người trở thành F1.

Giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam: Nhìn từ Hải Dương

Công đoàn Việt Nam -

Giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam: Nhìn từ Hải Dương

Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cơ sở lý luận, thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Cơ sở lý luận, thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; cùng với sự phát triển của các thành phần kinh tế, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Hoàn thiện cơ sở lý luận cho hoạt động nhân đạo của công đoàn hiện nay

Công đoàn Việt Nam -

Hoàn thiện cơ sở lý luận cho hoạt động nhân đạo của công đoàn hiện nay

công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho NLĐ. Đó là việc huy động được toàn xã hội quan tâm đến chăm lo Tết cho công nhân.

Đổi mới hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đổi mới hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Một thách thức lớn đặt ra là Công đoàn Việt Nam phải cạnh tranh, thu hút đoàn viên với tổ chức đại diện NLĐ được thành lập ở doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi số

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cải cách tiền lương cho người lao động hướng tới mức lương đủ sống

Công đoàn Việt Nam -

Cải cách tiền lương cho người lao động hướng tới mức lương đủ sống

Cải cách tiền lương hướng tới mức lương đủ sống cho người lao động là vấn đề có ý nghĩa lớn.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức.

    Trước         Sau    
Xem phiên bản di động