Chủ nhật 05/12/2021 12:42
banner-trai-xinh-gai-dep

Công đoàn với việc nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp

Hoạt động công đoàn - TS. Lê Cao Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công đoàn

Để góp phần nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) cho NLĐ trong các doanh nghiệp, ngày 15/8/2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Chương trình số 1306/CTr-TLĐ về việc “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”; tiếp theo là Đề án số 1712/ ĐA-TLĐ ngày 11/11/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc công đoàn tham gia với người sử dụng lao động (NSDLĐ) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần nâng cao NSLĐ giai đoạn 2019-2023.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến thăm Công ty Pepperl+ Fuchs Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh).

Để đồng hành với người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong doanh nghiệp nâng cao NSLĐ cho NLĐ, ngoài việc thực hiện các chương trình hành động như Phúc lợi cho CNLĐ; “Mái ấm Công đoàn”; thiết chế công đoàn; phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo..., công đoàn các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả những hoạt động sau:

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thúc đẩy tăng NSLĐ

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ về vai trò, trách nhiệm của mình trong thúc đẩy tăng NSLĐ là một trong những nội dung rất quan trọng. Bởi “tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng”. Một khi NLĐ xác định “miếng bánh” mà NSDLĐ “chia” cho mình càng lớn, thì thu nhập của NLĐ càng cao và ngược lại; từ đó họ sẽ xác định trách nhiệm của mình trong nâng cao NSLĐ. Do đó cán bộ công đoàn cần tuyên truyền cho NLĐ nhận thức rõ doanh nghiệp là “nhà của mình”; NLĐ cần có trách nhiệm trong việc nâng cao mọi mặt để đóng góp cho sự tồn tại và thịnh vượng của doanh nghiệp; sự cống hiến thời gian, tâm lực, trí lực,... của NLĐ không chỉ góp phần cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, mà còn góp phần cho tồn tại và phát triển của bản thân và gia đình.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra gần 2 năm nay, để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, công đoàn cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, cũng chính là nhằm mục đích đảm bảo NLĐ không nhiễm Sars-CoV-2, đảm bảo đủ sức khỏe để tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD), thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp.

Công đoàn với việc nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp

Hội nghị lần thứ 7 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về Đề án công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2019 - 2023, ngày 9, 10/9/2019.

2. Phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, khen thưởng, sáng kiến kinh nghiệm

Trong thời gian qua, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp vì việc làm, đời sống của CNLĐ”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Vì thế, công đoàn cần chủ động phối hợp với chuyên môn tìm biện pháp duy trì, ổn định và phát triển SXKD, tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho NLĐ…; đồng thời, tập trung đầu tư phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, thiết thực góp phần nâng cao NSLĐ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác.

Tiếp tục đổi mới việc xét chọn, tôn vinh và trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp vì NLĐ”, “CNLĐ vì môi trường”… Gắn việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động với việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, an toàn lao động. Qua thi đua, công đoàn phát hiện, đề xuất kịp thời các hình thức tôn vinh và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Công đoàn với việc nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp

Tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các nội dung TƯLĐTT là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong ảnh: Đại diện Liên đoàn Lao động quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) và ban giám đốc Công ty TNHH Top Engineering Việt Nam ký kết thỏa ước lao động tập thể.

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện TƯLĐTT, góp phần nâng cao NSLĐ

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn đã được Hiến định: Công đoàn Việt Nam tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ. Vì vậy, cần tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các nội dung TƯLĐTT để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trầm trọng đến việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của NLĐ.

Thương lượng, đối thoại, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là một trong những hoạt động không thể thiếu của CĐCS tại doanh nghiệp. Chính vì thế, công đoàn cần bàn bạc, trao đổi, thương lượng thuyết phục chuyên môn tìm mọi biện pháp để nâng cao NSLĐ của NLĐ, chẳng hạn: Nghiên cứu thay đổi công nghệ, máy móc; nghiên cứu lựa chọn đầu vào hợp lý; nghiên cứu xây dựng qui phạm nộ bộ có liên quan đến trách nhiệm của NLĐ và NSDLĐ trong nâng cao NSLĐ. Trong đó xác định rõ ràng đối tượng, nội dung, thời gian, địa điêm,… trách nhiệm giữa các bên trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để tìm ra giải pháp căn cơ nâng cao NSLĐ.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng Liên đoàn, có 41.318/68.139 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, đạt tỷ lệ 60,6%; có 2.082 doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đạt tỷ 88,6% và 22.526 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, đạt 63,9%. Tính đến 31/5/2021 đã ký mới 920 bản TƯLĐTT, đạt 36,81%; điều chỉnh chất lượng bữa ăn ca tại 1.638 doanh nghiệp, đạt 66,88%.

Để công tác giám sát đạt hiệu quả hơn, các cấp công đoàn cần nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm nhận công tác kiểm tra, giám sát vững vàng về chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ. Đa dạng hóa nội dung giám sát. Tận dụng, phát huy hiệu quả liên ngành; phát hiện kịp thời và định hướng dư luận, phê phán những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo phúc lợi, tạo động lực tăng NSLĐ

Trong bối cảnh cùng với cả nước tập trung khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, các cấp công đoàn vẫn tổ chức các chủ đề phù hợp với thực tiễn: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” và “Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định”. Kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà CNLĐ; vận động cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng một ngày lương.

Tổng Liên đoàn đã kịp thời ban hành quyết định chi hỗ trợ trực tiếp cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ nguồn tài chính công đoàn. Kết quả, các cấp công đoàn đã chi gần 657 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, chăm lo gần 657 nghìn NLĐ, trong đó nguồn tài chính công đoàn là chủ yếu, chiếm hơn 65,2%. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đồng thời, chỉ đạo công đoàn các cấp tích cực, chủ động phối hợp chính quyền, chuyên môn, NSDLĐ ứng phó với dịch bệnh, đặt sức khỏe, tính mạng của NLĐ lên hàng đầu, …

Tất cả những hoạt động trên của tổ chức Công đoàn là trực tiếp chăm lo phúc lợi, lợi ích cho NLĐ; nhưng cũng là gián tiếp giúp doanh nghiệp ổn định lực lượng lao động sau dịch Covid-19 và tạo động lực tăng NSLĐ.

5. Cùng chuyên môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng cho NLĐ

Thực tế cho thấy, có nhiều yếu tố cấu thành để tăng NSLĐ cá nhân, trong đó phải kể đến trình độ tay nghề, kỹ năng của NLĐ. Nếu NLĐ có trình độ học vấn cao sẽ tạo ra khả năng tư duy và sáng tạo cao, tiếp thu nhanh chóng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, vận dụng linh hoạt và sáng tạo các công cụ sản xuất sẽ tạo ra NSLĐ và hiệu quả làm việc cao và ngược lại. Do đó, CĐCS trong doanh nghiệp cần:

Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội thi luyện tay nghề, thi thợ giỏi thường xuyên và sôi nổi trong đoàn viên, NLĐ... Qua đó, giúp NLĐ dần trưởng thành, đảm nhận vị trí quan trọng trong quy trình SXKD như tổ trưởng, quản lý, quản đốc...

Chủ động thương lượng với NSDLĐ, đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, tay nghề đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc vào TƯLĐTT để NSDLĐ hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về thời gian cho NLĐ.

Có thể sử dụng một phần kinh phí (từ nguồn kinh phí và đoàn phí công đoàn được trích lại) để tổ chức một số lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm (một buổi, hoặc một ngày) cho NLĐ. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, công đoàn có thể liên kết với các đơn vị đào tạo để cung cấp các chương trình tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng cho NLĐ bằng hình thức trực tuyến E-learning. Có thể tổ chức các cuộc thi online để giúp NLĐ cập nhật kiến thức, kinh nghiệm trong lao động và sản suất, từ đó góp phần nâng cao NSLĐ.

Quà của Công đoàn Quà của Công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ tiền ăn ở mức 1 triệu đồng/người cho đoàn viên, lao động có đóng công đoàn ...

Lan tỏa tinh thần yêu thương của tổ chức Công đoàn đến với người lao động khó khăn Lan tỏa tinh thần yêu thương của tổ chức Công đoàn đến với người lao động khó khăn

Chị Đặng Thị Hiền Vi - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Hàng Gòn (Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) lan ...

Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa qua đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên BCH Tổng ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đến thăm, trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đỗ Văn Dũng, giáo viên Trường THCS Đào Viên (huyện Quế Võ). Cùng dự, chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, LĐLĐ huyện Quế Võ.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Hoạt động công đoàn -

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Ngày 03/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng thiết chế Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng thiết chế Công đoàn

Một nội dung quan trọng được thảo luận trong buổi làm việc giữa đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy - UBND tỉnh Nam Định chiều 3/12/2021 là về việc triển khai xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Nam Định.

Thái Bình: Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức ra mắt công đoàn cơ sở

Công đoàn Việt Nam -

Thái Bình: Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức ra mắt công đoàn cơ sở

Ngày 3/12 tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà (Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tổ chức lễ ra mắt thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần May Tiến Hưng và kết nạp 262 đoàn viên công đoàn.

Than Hà Lầm: Tăng cường công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Công đoàn Việt Nam -

Than Hà Lầm: Tăng cường công tác chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Bên cạnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt, Công ty CP Than Hà Lầm còn quan tâm, chăm lo chu đáo tới đời sống của người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Đọc thêm

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Hoạt động công đoàn -

Tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Lào

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải tại buổi gặp chúc mừng kỷ niệm lần thứ 46 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2021).

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Gần 1.400 cán bộ công đoàn viên chức trong cả nước dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức.

Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình: Thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình: Thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo

Năm 2021, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Công đoàn Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện hiệu quả, qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu xuất sắc, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Hoạt động công đoàn -

Xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình đã hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động và đạt kết quả tích cực.

Nhìn lại hoạt động nữ công Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên

Hoạt động công đoàn -

Nhìn lại hoạt động nữ công Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên

Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp công đoàn, hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Công đoàn Công ty Cao su Điện Biên ngày càng được khẳng định và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Xem phiên bản di động