e magazine
Công đoàn Y tế Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

09/01/2021 13:29

Sáng ngày 08/1/2021 tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam (2018-2023).

CÔNG ĐOÀN Y TẾ vIỆT nAM Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Sáng ngày 08/1/2021 tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Y tế Việt Nam (2018-2023).

ssd

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết: “Năm 2020 là một năm đặc biệt nhất trong thập kỷ với nhiều biến cố xảy ra, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng, khó lường; Thiên tai, lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi. Để cán bộ y tế cả nước yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ chống dịch, Công đoàn Y tế đã nỗ lực phát huy vai trò, đồng hành cùng đoàn viên vượt qua khó khăn dịch bệnh, lũ lụt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và vượt các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao năm 2020, thực hiện đầy đủ chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngành Y tế”.

ssd
ssd

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được trao cờ, tặng bằng khen.

Báo cáo của Công đoàn Y tế đã nêu rõ kết quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Y tế năm 2020. Nổi bật là hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên ngành Y tế trong phòng chống dịch Covid-19; chương trình “Bảo vệ Blouse trắng”, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong ngành…

Hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam luôn đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thời sự của đất nước và ngành Y tế đặc biệt thích ứng cao với tình hình dịch bệnh.

ssd

Toàn cảnh Hội nghị .

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng năm 2021, bao gồm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, truyên truyền, xây dựng và triển khai chương trình hoạt động trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công đoàn Y tế cấp cơ sở; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

ssd

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam trao cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Chỉ đạo và triển khai công tác thi đua – khen thưởng thiết thực, có hiệu quả, bám sát đặc thù ngành, nghề; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công đoàn; Chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai Chương trình số 01/Ctr-TLĐ về đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đến năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông công đoàn ngành Y tế; Triển khai công tác nữ công có chiều sâu và hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, căn cứ đặc thù ngành, nghề.

ssd

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam cho biết, ngành Y tế là một ngành rất đặc thù, năm 2020 với sự xuất hiện của dịch Covid-19, trong khi ngành khác mất việc, giãn việc, hoãn việc thì ngành Y tế lại vất vả, nặng nề hơn, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn ngành là lực lượng nòng cốt khống chế thành công dịch bệnh.

ssd

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí đánh giá cao các hoạt động của công đoàn Y tế các cấp trong thời gian qua. Công đoàn đã chủ động, tích cực sáng tạo, lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, kịp thời, thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính đột phá, hoàn thiện hình thức tổ chức, tập trung xây dựng các nguồn lực, phục vụ cho tổ chức Công đoàn; quan tâm các hoạt động tuyên truyền giáo dục, công tác nữ công, công tác kiểm tra, tham gia xây dựng Đảng. Các cấp công đoàn ngành thực hiện thi đua trong CNVCLĐ góp phần vào sự phát triển chung của ngành Y tế, đặc biệt trong giai đoạn Covid-19 vừa qua.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng các tập thể, cá nhân; đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

ssd

Đông đảo đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở tới tham dự Hội nghị.

Công đoàn Y tế các cấp đã chủ động, tích cực sáng tạo, lựa chọn được những vấn đề trọng tâm, kịp thời, thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính đột phá.

Đồng chí Trần Văn Thuật

- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thực hiện: Kỳ Anh