e magazine
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động

15/10/2020 14:15

Những năm qua, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện đổi mới toàn diện trong sản xuất kinh doanh, không ngừng vươn lên hội nhập, đáp ứng yêu cầu giao thương hàng hoá trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt công ty luôn nỗ lực tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Để đạt được những kết quả nổi bật đó, có sự đóng góp quan trọng của công đoàn công ty.

Công đoàn Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động

Những năm qua, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện đổi mới toàn diện trong sản xuất kinh doanh, không ngừng vươn lên hội nhập, đáp ứng yêu cầu giao thương hàng hoá trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt công ty luôn nỗ lực tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Để đạt được những kết quả nổi bật đó, có sự đóng góp quan trọng của công đoàn công ty.

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh   Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh có 6 phòng ban, 2 xí nghiệp xếp dỡ, với tổng số 465 người lao động. Là đơn vị có số lượng lớn lao động nên vai trò của tổ chức Công đoàn được quan tâm, coi trọng. Để thực hiện hiệu quả hoạt động công đoàn tại đơn vị, Công đoàn Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã xây dựng quy chế hoạt động bài bản; đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, từng quý trong năm; chú trọng thay đổi nội dung, phương thức hoạt động.

Ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã chủ động tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch của công ty và các vấn đề liên quan đến người lao động. Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc công ty tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban nắm bắt việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời và bài bản.

Theo định kỳ, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện nghiêm túc việc nâng lương, nâng bậc, thi tay nghề, thi sáng kiến kỹ thuật cho người lao động. Người lao động của công ty được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Đặc biệt, công ty đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng trạm xá, nhà ăn khang trang để nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động. Để tạo sân chơi cho người lao động sau giờ làm việc, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã phát động thường xuyên, liên tục các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; là đơn vị mạnh trong các hoạt động, phong trào tại địa phương và trong ngành Hàng hải.

Hằng năm, công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà cho các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ốm đau... tổ chức cho người lao động đi tham quan, du lịch trong nước và nước ngoài. Đi cùng với việc tích cực chăm lo chế độ cho người lao động, Công đoàn Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh còn tham gia thường xuyên, tích cực các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn, với số tiền quyên góp hàng tỷ đồng.

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh   Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh   Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh   Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động

Ông Trần Văn Tú, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ: “65 năm xây dựng và phát triển, Cảng Nghệ Tĩnh có truyền thống đoàn kết, chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Đặc biệt, lãnh đạo công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn và động viên, khuyến khích công đoàn tham mưu thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Là công ty cổ phần, Cảng Nghệ Tĩnh thiết lập được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, được người lao động ghi nhận”.

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh   Chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động

Với quyết tâm đổi mới để đưa công ty không ngừng vươn lên, tập thể người lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đang từng ngày nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao thu nhập. Trong 9 tháng qua, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 4 triệu tấn, doanh thu đạt hơn 190 tỷ đồng, phấn đấu đưa thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng trong năm 2020.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ: "Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng công ty luôn nỗ lực để đảm bảo việc làm cho người lao động đồng thời duy trì ổn định các chế độ, chính sách để người lao động yên tâm làm việc. Những năm qua, công đoàn công ty đã thực hiện rất tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, được người lao động tin tưởng và ghi nhận. Chúng tôi luôn mong muốn nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động".

Bài: Mai Liễu