e magazine
Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

02/04/2021 15:45

Sáng 02/4 Ban chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ , nhiệm kỳ 2021-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội, có các đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Trịnh Quang Minh – chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cùng 200 đại biểu đại diện cho gần 1.400 người lao động của công ty.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 02/4, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, Trịnh Quang Minh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Bành Hồng Hiển – Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cùng 139 đại biểu đại diện cho hơn 1.439 người lao động của công ty.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Toàn cảnh Đại hội.

Chăm lo toàn diện cho người lao động

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An đã phối hợp tích cực với chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn.

Hằng năm, công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tham gia xây dựng quy chế quản lý nội bộ. Tham mưu, đề xuất xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, như: Quy định quản lý và phân phối tiền lương; Quy định xét và phân phối tiền thưởng an toàn điện; Quy định điều động biệt phái; Quy định trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện thông tin và chế độ công tác phí.

Đồng thời, công đoàn tham gia các Ban Chỉ đạo 5S, Ban Thực thi văn hóa doanh nghiệp; tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng sát hạch bổ nhiệm, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét sáng kiến...

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, điều kiện làm việc của người lao động không ngừng được cải thiện. Người lao động làm nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện tiếp tục được chi trả chi phí xăng xe, hợp đồng thuê phương tiện hằng tháng. Một số đơn vị được trang bị nhà trực. Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc được xây dựng, sửa chữa khang trang, sạch sẽ. Các phương tiện bảo hộ an toàn, dụng cụ, phương tiện chuyên dùng cho lực lượng quản lý vận hành lưới điện được đầu tư, góp phần đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động và giúp người lao động yên tâm làm việc.

Các đơn vị đã tổ chức sắp xếp, phân công lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc thực hiện phân phối tiền lương đảm bảo công bằng, công khai, gắn với hiệu quả lao động. Thu nhập của người lao động ổn định, năm sau cao hơn năm trước đã đáp ứng được cơ bản đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2016, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,88 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2020 đạt 22,94 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ tăng 16,3%/năm.

Đến nay, Công ty Điện lực Nghệ An có 1.439 người lao động, chất lượng người lao động ngày càng được nâng cao.

Đi cùng với việc phối hợp với chuyên môn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, công đoàn còn thực hiện tốt việc phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động trong các đơn vị.

Ngoài ra, Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An còn thực hiện thường xuyên, tích cực các hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, văn hóa của người lao động ngành Điện.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhạc - Chủ tịch Công đoàn Công ty đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua.

Tiếp tục đồng hành tốt với chuyên môn

Tham luận tại Đại hội, đại diện các đơn vị đã nêu bật vai trò của công đoàn trong việc chăm lo và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Qua tham luận, các đơn vị đề xuất công đoàn cần thực hiện nhiều hơn các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người lao động, nhất là lao động trẻ, lao động trực tiếp; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, tập trung ưu tiên cho các vấn đề bức thiết tại cơ sở. Kiến nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn Công ty. Đồng chí nhấn mạnh, Ban Giám đốc Công ty luôn coi trọng vai trò của tổ chức Công đoàn và coi trọng người lao động. Sự quan tâm, phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn đã được thể hiện toàn diện qua các số liệu.

Đồng chí đề nghị, Đại hội lựa chọn nhân sự bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026 là những người có uy tín, năng lực, bản lĩnh, nhiệt tình, tâm huyết trong xây dựng tổ chức Công đoàn; dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm. Sau Đại hội, công đoàn phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức để triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động ngày càng khởi sắc.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng chí Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đánh giá cao vai trò của Công đoàn Công ty.

Thời gian tới, đồng chí Bành Hồng Hiển yêu cầu công đoàn cần tuyên truyền quán triệt và động viên người lao động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành; công đoàn đổi mới cách thức tuyên truyền để người lao động phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện, trách nhiệm, sẻ chia lẫn nhau; đẩy mạnh các phong trào thi đua để nâng cao sức khỏe và tinh thần cho người lao động; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các đơn vị, xây dựng công ty đoàn kết, phát triển về mọi mặt. Đồng chí kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Đồng chí Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trịnh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của người lao động Công ty Điện lực Nghệ An.

"Trong 5 năm qua, công ty vẫn chưa đủ số lượng lao động theo yêu cầu nên người lao động vẫn phải đảm nhận nhiều công việc và gặp không ít áp lực. Bên cạnh đó là những áp lực trong yêu cầu của ngành, của người dân, những thay đổi về cách tính lương cũng ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Nhưng Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã luôn động viên, chia sẻ với người lao động để họ yên tâm làm việc và cống hiến, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc", đồng chí Trịnh Quang Minh nói.

Đánh giá cao Công ty Điện lực Nghệ An trong việc bám sát tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn của Tổng Công ty. Đồng chí Trịnh Quang Minh nói: "Đơn cử như việc thay đổi quy chế trả lương, Công ty Điện lực Nghệ An đã kịp thời phân tích, đánh giá cách thức tính và thực hiện cách tính đảm bảo tính tối ưu nhất, đúng theo tinh thần của Tổng Công ty". Đồng chí khen ngợi tinh thần tự giác, tự nguyện điều chuyển công tác lên vùng núi của người lao động vì mục tiêu chung của công ty. Để có được điều này, chứng tỏ công ty đã làm rất tốt công tác tuyên truyền cho người lao động.

Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Trịnh Quang Minh đề nghị Công đoàn Công ty cần phối hợp tốt với chuyên môn để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, đầu tiên là đảm bảo tính thực chất, thiết thực trong hoạt động công đoàn, được người lao động hưởng ứng, tin tưởng và ghi nhận; tiếp theo là xây dựng giải pháp cụ thể để phối hợp với chuyên môn nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho người lao động; tập trung hướng về cơ sở, quan tâm sâu sát hơn đến người lao động; đặt vấn đề an toàn lao động lên trên hết và tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện; tổ chức đánh giá nghiêm túc hoạt động công đoàn để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 17 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhạc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2021 -2026

Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ngãi tặng quà cho Công ty Điện lực Nghệ An.

Mạnh Hùng - Mai Liễu

Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021

Chiều ngày 01/4, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự hội nghị, có các đồng ...

Vụ việc cô giáo Tuất ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi Vụ việc cô giáo Tuất ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi

Vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Tuất tại Trường Tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội ngày càng đặt ra nhiều câu hỏi. ...

LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Công ty TNHH LUXSHARE -ICT LĐLĐ tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại Công ty TNHH LUXSHARE -ICT

Sáng 01/4, Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Kha Văn Tám làm trưởng đoàn cùng đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó ...

Bệnh nhân mở phòng “bay lắc”, mua bán ma túy tại bệnh viện, có thật bị tâm thần? Bệnh nhân mở phòng “bay lắc”, mua bán ma túy tại bệnh viện, có thật bị tâm thần?

Công an TP Hà Nội mới đây phát hiện một bệnh nhân tâm thần cầm đầu đường dây mua bán ma túy ở Bệnh ...