e magazine
Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

11/10/2020 12:10

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển mạnh mẽ. Đó là cơ hội, và cũng là thách thức của ngành Điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu phát triển và giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nỗ lực phấn đấu, đạt thành tích toàn diện trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Ra sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa có những bước phát triển mạnh mẽ. Đó là cơ hội và cũng là thách thức của ngành Điện trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện năng ngày càng tăng cao. Để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho nhu cầu phát triển và giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, tập thể lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nỗ lực phấn đấu, đạt thành tích toàn diện trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

PC Thanh Hoá hiện đang quản lý và vận hành hơn 604.24 km đường dây 110kV, 6.921 km đường dây trung thế, 12.959,5 km đường dây lưới điện hạ áp, 19 trạm biến áp 110kV, 7.313 trạm biến áp phân phối. Để bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất và tiêu dùng, dưới sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đơn vị đã không ngừng nghiên cứu, đầu tư các dự án nhằm nâng cao khả năng cung ứng điện, hạn chế sự cố, phục vụ kịp thời nhu cầu điện ngày càng tăng trên địa bàn. Trong giai đoạn 2015-2020, công ty đã dành gần 18.600 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh có điện lưới quốc gia; 99,58% số hộ dân trong tỉnh có điện lưới quốc gia.

Công ty cũng chủ động tăng cường công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp và các thiết bị trên lưới điện nhằm củng cố hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý; phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, nhất là đối với các đường dây, trạm biến áp vận hành đầy hoặc quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy ra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện và lập danh sách trực sửa chữa, khắc phục nhanh các sự cố lưới điện; bố trí phương thức vận hành lưới điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.

Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020
Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020
Công ty Điện lực Thanh Hóa  Ra sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng sử dụng điện, bên cạnh công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện, PC Thanh Hóa đã triển khai áp dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại như công nghệ sửa chữa lưới điện Hotline và đưa vào sử dụng Trung tâm điều khiển hệ thống điện. Đây là những bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hoá và tự động hoá hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện. Cũng trong khoảng thời gian này, hàng loạt các trạm biến áp đã được lắp đặt, bổ sung thay thế tại khắp các địa phương trong tỉnh.

Nhờ sự nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống lưới điện nên trong giai đoạn 2015-2020, tình hình sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân; đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh tăng trưởng bình quân 12,38%/năm, giải quyết kịp thời nhu cầu điện cấp bách cho các vùng kinh tế trọng điểm, như: Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp quy mô lớn có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa  Ra sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020

Cũng trong giai đoạn này, PC Thanh Hóa đã có những bước chuyển biến tích cực trong công tác kết nối, chăm sóc khách hàng. Các hồ sơ thủ tục của ngành Điện được rút ngắn thời gian, đơn giản hóa và đẩy mạnh việc minh bạch, công khai trong thực hiện các dịch vụ. Công ty đã triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp về dịch vụ khách hàng như: 100% các dịch vụ cung cấp điện năng đều có thể thực hiện đăng ký trực tuyến tương đương với dịch vụ công cấp độ 4, các yêu cầu của khách hàng qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng được giải quyết triệt để, thanh toán tiền điện qua nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Trong năm 2018, PC Thanh Hóa đã đưa các dịch vụ điện ra Trung tâm Hành chính công của tỉnh, giúp các dịch vụ điện đến gần thêm với doanh nghiệp và người dân, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ điện...

PC Thanh Hóa cũng đã nghiên cứu, xác định các chỉ tiêu cần đạt trong từng năm về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động; đề ra các giải pháp và đào tạo, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả; ứng dụng phần mềm KPI để đánh giá hiệu suất lao động, bảo đảm hoàn thành về kế hoạch năng suất lao động giai đoạn 2016-2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020
Công ty Điện lực Thanh Hóa  Ra sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020
Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

Bên cạnh công tác sửa chữa, đầu tư, vận hành lưới điện an toàn, PC Thanh Hóa còn đặc biệt quan tâm tới các giải pháp thực hiện chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng. Năm 2019, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 6,66%, vượt 0,61% so với chỉ tiêu phấn đấu. Công tác truyền thông, tiết kiệm điện được đơn vị đa dạng qua nhiều hình thức, giải pháp tuyên truyền, từ tư vấn trực tiếp, treo băng rôn, áp phích, phát tờ rơi đến thực hiện các chương trình tiết kiệm điện theo hình thức sân khấu hóa, triển khai chương trình đổi đèn sợi đốt bằng đèn compact cho các hộ nghèo, Chương trình Thắp sáng đường quê... Sản lượng điện tiết kiệm bằng 1,5% so với điện thương phẩm hàng năm.

Với những nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ và người lao động công ty, trong giai đoạn 2015-2020, PC Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Doanh thu kinh doanh điện tăng 13-18%. Lợi nhuận tăng 10-15%. Thu thập của người lao động năm 2020 ước tăng 46% so với năm 2015. Đơn vị cũng thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội vì cộng đồng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa ra sức hoàn thành kế hoạch SXKD giai đoạn 2015-2020

Với nhiều thành tích toàn diện trên các lĩnh vực, từ năm 2015 đến nay Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu là Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019

Bài: Mạnh Hùng - Điện lực Thanh Hóa

Đồ họa: Mai Liễu