Thứ ba 02/03/2021 05:15
Xin chờ trong giây lát...

Cùng công nhân, khoan hãy về!

Video -

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Khoan hãy về! Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện Hải Hồ - Kỳ Anh

Chia sẻ
Xem phiên bản di động