Thể lệ

Mục đích

- Nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động ngành y tế trong công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là đối với phòng chống đại dịch COVID-19 tại nơi làm việc nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chất lượng, hiệu quả, vì sức khỏe của mỗi cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng.

- Cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch và triển khai rộng rãi trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động ngành y tế.

Đối tượng dự thi

- Đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế.

Thời gian thi

- Bắt đầu từ 00 giờ ngày 15/4/2021 và kết thúc vào 00 giờ ngày 30/4/2021.

- Thời gian tổng kết cuộc thi và trao giải: dự kiến tháng 5/2021.

Cơ cấu giải thưởng

Tập thể

- 01 giải Nhất, trị giá 10.000.000 đồng

- 01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng

- 01 giải Ba, trị giá: 2.000.000 đồng

- 01 giải Khuyến khích, trị giá 1.000.000 đồng

cá nhân

- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 03 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng

- 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Liên hệ

Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí: Hoàng Xuân Thảo

SĐT: 0913.317.179

Cục Quản lý Môi trường y tế

Đồng chí: Phạm Xuân Thành

SĐT: 0912.174.776

Tạp chí Lao động và Công đoàn

Đồng chí: Nguyễn Hằng

SĐT: 0988.797.431

Kỹ thuật

Đồng chí: Hoàng Ngọc Anh

SĐT: 0379.227.955