Thứ ba 24/11/2020 11:03

ĐB Phương Thảo cho rằng cần phải xem lại bất cập nổi lên trong sử dụng SGK lớp 1

Tiêu điểm -

Nguồn VTV

Xem thêm: Tín hiệu mới trên nghị trường, nét đẹp mới của sinh hoạt Quốc hội

Chia sẻ
Xem phiên bản di động