e magazine
Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

14/10/2020 17:10

Ngày 16 tháng 10 năm 1970, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, những “chiến sỹ” làm công tác điều tra quy hoạch rừng đã không ngại khó khăn gian khổ, nằm bù, ngủ lán, lội suối, trèo đèo để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong thành quả sản xuất kinh doanh lâm nghiệp nói chung, thành quả điều tra quy hoạch rừng nói riêng thấm đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cán bộ, nhân viên làm công tác điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An.

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An

50 năm xây dựng và phát triển

Ngày 16 tháng 10 năm 1970, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, những “chiến sĩ” làm công tác điều tra quy hoạch rừng đã không ngại khó khăn gian khổ, nằm bù, ngủ lán, lội suối, trèo đèo để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong thành quả sản xuất kinh doanh lâm nghiệp nói chung, thành quả điều tra quy hoạch rừng nói riêng thấm đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cán bộ, nhân viên làm công tác điều tra quy hoạch lâm nghiệp Nghệ An.

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

50 năm vì sự nghiệp điều tra, quy hoạch lâm nghiệp

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An tiền thân là Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng Nghệ An được thành lập vào năm 1970 trên cơ sở hợp nhất phòng điều tra của Ty Lâm nghiệp, đội điều tra và đội thiết kế rừng. Đến năm 1976, khi sáp nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng Nghệ An sáp nhập vào Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng Hà Tĩnh để thành lập Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng Nghệ Tĩnh. Đến năm 1991, thực hiện tách tỉnh, Đoàn Điều tra quy hoạch rừng Nghệ An trở lại với tên gọi ban đầu.

Giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1975, Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ điều tra tài nguyên rừng ở các khu rừng giàu trữ lượng phục vụ khai thác của các huyện Con Cuông, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành; kiểm đếm tài nguyên rừng và lập hồ sơ, biên vẽ bản đồ phục vụ cho việc lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các lâm trường.

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1990, Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ lập sơ đồ phát triển, phân bổ lực lượng sản xuất lâm nghiệp, lập quy hoạch các vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung, lập quy hoạch phát triển lâm nghiệp huyện; xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật cho các lâm trường; thiết kế kinh doanh rừng cho hơn 30 tiểu khu, thiết kế xây dựng cơ bản, kiểm kê tài nguyên rừng...

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

Năm 1991, Đoàn Điều tra Quy hoạch rừng Nghệ An được đổi tên thành Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An. Giai đoạn từ năm 1991 đến 2010, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An xây dựng đề án phát triển quy hoạch lâm nghiệp, lập quy hoạch các dự án trọng điểm, xây dựng phương án điều chế rừng cho các lâm trường; hoàn thiện công tác kiểm kê rừng, điều tra các loài cây gỗ quy hiếm; thiết kế các công trình xây dựng cơ bản, các công trình lâm sinh, lập đề án xây dựng các ban quản lý rừng phòng hộ, các tổng đội thanh niên xung phong, xây dựng dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, xây dựng quy hoạch dự án trồng rừng cho các doanh nghiệp...

Giai đoạn từ năm 2010 đến nay là giai đoạn đổi mới căn bản việc ứng dụng khoa học vào công tác điều tra, quy hoạch rừng để đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ phục vụ sản xuất lâm nghiệp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho ngành NN&PTNT về công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên rừng, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã tập trung hoàn thành việc điều tra, theo dõi, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng các quy hoạch, dự án liên quan đến phát triển lâm nghiệp.

Trong đó, có những quy hoạch, dự án lớn như: Quy hoạch vùng nguyên liệu tỉnh Nghệ An, quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn giai đoạn 2015 đến 2025 tầm nhìn 2030; dự án nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ Nghệ An; xây dựng quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2020; lập dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ ven biển giai đoạn 2010 đến 2015; lập quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng; xác định ranh giới hiện trạng rừng và thiết kế bảo vệ rừng phục vụ việc chi trả dịch vụ môi trường rừng; giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp.

50 năm trọn vẹn, tự hào

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

Nhìn lại chặng đường dài Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã trải qua thấm đẫm những gian nan, vất vả, không thể đo đếm được công sức của các thế hệ cán bộ, nhân viên. Tất cả đã cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân và cả cuộc đời vì sự nghiệp điều tra quy hoạch rừng.

Từ khi thành lập đến những năm 1990, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ. Trụ sở làm việc chưa ổn định, trang thiết bị sinh hoạt, dụng cụ kỹ thuật thiếu và lạc hậu. Cán bộ, nhân viên thường xuyên di chuyển phụ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ, phần lớn thời gian công tác ở vùng rừng núi, ở nhờ nhà dân và lán tạm là chủ yếu. Công việc vất vả, tiền lương thấp không đủ cho cán bộ, nhân viên trang trải cuộc sống gia đình.

Thế nên, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của tỉnh giao, để cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An còn thực hiện công tác điều tra, thiết kế sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, các tỉnh phía Nam và sang nước bạn Lào. Đồng thời thực hiện tăng gia sản xuất, thành lập trang trại chăn nuôi để cán bộ, nhân viên có thể bám trụ với nghề. Với tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên, tập thể cán bộ, nhân viên Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được UBND tỉnh, Sở Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An giao.

Từ năm 1990 đến nay, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu. Từ mô hình này và nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên nên ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được Sở NN& PTNT, UBND tỉnh giao, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm thêm việc làm và từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên.

Những năm qua, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh, cho ngành và mở rộng khai thác các hợp đồng kinh tế. Từ nguồn thu ổn định, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã cải tạo trụ sở, đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên dùng và thực hiện bài bản các chế độ, chính sách cho người lao động.

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An 50 năm xây dựng và phát triển

Tập thể cán bộ, nhân viên của Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An luôn tự hào về các thế hệ đi trước và quyết tâm kế thừa truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ mới vào công tác điều tra quy hoạch rừng phục sản xuất kịp thời, hiệu quả để xứng đáng với sự tin tưởng của ngành, của tỉnh.

50năm với bề dày thành tích to lớn, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT, Trung ương hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen, UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bài: Đ/c Nguyễn Cảnh Cẩn - Trưởng Đoàn Điều tra Quy hoạch Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An