e magazine
Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

16/01/2021 09:55

Trong không khí vui tươi, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Trị đã thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với đầy niềm tin và kỳ vọng.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

Trong không khí vui tươi, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động (NLĐ) tỉnh Quảng Trị đã thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với nhiều niềm tin và kỳ vọng.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

LĐLĐ huyện Đakrông trao cờ Tổ quốc cho người dân các xã biên giới.

Ngay từ đầu năm 2020, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác giáo dục về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trong CNVCLĐ; LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tuyên dương 60 đảng viên là công nhân lao động và cán bộ CĐCS ở khu vực doanh nghiệp. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị mở rộng được tổ chức để lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều ý kiến đóng góp; có 7 LĐLĐ cấp huyện, 281 CĐCS đã tổ chức Hội nghị tham gia văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, thu hút trên 7.000 lượt CNVCLĐ tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tổng hợp các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên đối với Đảng. Cán bộ công đoàn tập trung hướng về cơ sở, đoàn viên và NLĐ để nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời ngăn chặn, phản bác những quan điểm sai trái, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

LĐLĐ huyện Triệu Phong khánh thành Bia di tích Dốc Bốm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp công đoàn, đoàn viên, NLĐ hăng hái thực hiện để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan, doanh nghiệp. Nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” được đông đảo đoàn viên tham gia và thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa tại cơ sở góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh.

Từ kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, đã có 01 tập thể và 14 cá nhân CNVCLĐ tiêu biểu được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ V, 01 tập thể và 03 cá nhân tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, 01 cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc; Giải thưởng Bùi Dục Tài được trao cho 10 CNVCLĐ xuất sắc.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

Công đoàn Quảng Trị luôn bám sát cơ sở để lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp và NLĐ.

Những công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được thực hiện đã mang ý nghĩa thiết thực, như: Hoạt động trao 4.000 lá cờ Tổ quốc cho người dân các xã biên giới của LĐLĐ huyện Đakrông, khánh thành Bia di tích Dốc Bốm - Di tích xếp hạng cấp tỉnh của LĐLĐ huyện Triệu Phong.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Năm 2020 là năm đầy khó khăn do dịch bệnh và thiên tai nhưng các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho NLĐ.

Trong năm, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã vận động thành lập 20 CĐCS, phát triển mới 1.842 đoàn viên; giới thiệu 1.124 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đoàn viên, NLĐ Quảng Trị hướng về Đại hội XIII của Đảng

Năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị đã phát triển mới 1.842 đoàn viên.

Bài: hoàng Tuân