Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao động

Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao động

Theo quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải trả thêm khoản tiền lãi kèm lương nếu chậm chi trả lương cho người lao động.

Từ năm 2021, nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương của người lao động chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất ngân hàng.

Cụ thể, Điều 97 của Bộ luật Lao động 2019 quy định Kỳ hạn trả lương như sau:

1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì NSDLĐ phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi NSDLĐ mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Công nhân lao động Công ty Yestech Vina làm thủ tục nhận lương khi bị chủ bỏ trốn. Ảnh: CĐBN

Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, tiền lương theo thỏa thuận, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tiền lương trong thời gian thử việc: Do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Về mức lương: được trả theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Dự kiến, lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ giữ nguyên như năm 2020 theo phương án đã được Hội đồng tiền lương quốc gia bỏ phiếu tán thành. Theo phương án này, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

Về nguyên tắc trả lương: NSDLĐ có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp nếu người lao động không thể đến nhận lương. NSDLĐ không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định.

Về trả lương: Trả bằng đồng Việt Nam (có thể bằng ngoại tệ với người lao động nước ngoài) theo thỏa thuận, năng suất, chất lượng công việc. Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao độngCông nhân may chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Về hình thức trả lương: Dựa theo thỏa thuận trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, trường hợp trả qua tài khoản thì NSDLĐ phải trả các chi phí liên quan đến mở tài khoản, chuyển lương.

Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; tiền lương ngừng việc (do NSDLĐ, do NLĐ, do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn…). Và NLĐ được nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn hoặc trả không đủ (hiện hành quy định phải báo trước 03 ngày).


Quy định về trả lương người lao động tại Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm bổ sung

Ảnh: ST

Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao động
Doanh nghiệp phải bù thêm tiền lãi nếu chậm lương người lao động

Công nhân cần tiền lương đúng hẹn để trang trải cuộc sống gia đình

Ảnh: ST

Bài viết: Lê Thọ Bình

Ảnh: Lê Thọ Bình