Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Sáng 7/4, các đại biểu thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội và 3 Chủ nhiệm Ủy ban.

Theo đó, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với 465/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết được thông qua với 463/463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên - Nhi đồng.

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước với 462/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội
Đồng chí Bùi Văn Cường giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với 465/465 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: VGP

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Với 463/463 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết bầu các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Vũ Hải Hà được thông qua. Ảnh: VGP

Trước đó, chiều qua (6/4), dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, với 91,88% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, các nhân sự được bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội. Ảnh: Giang Huy

Tạp chí điện tử Cuộc sống an toàn trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường:

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Ngày sinh: 18/6/1965

Ngày vào Đảng: 14/6/1992

Quê quán: Xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), Khoá XII, khoá XIII

- Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

- Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, Khoá XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật Khoa học hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển.

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1/1990 – 10/1997: Giảng viên Khoa Hàng Hải, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn Trường Đại học Hàng Hải (ĐHHH); Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Trường ĐHHH; Giám đốc Trung tâm Đào tạo - GTVL ĐHHH; Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ ĐHHH.

- 10/1997 – 2/1999: Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hải Phòng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Khối Cơ quan Thành đoàn Hải Phòng.

- 2/1999 – 2/2003: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

- 2/2003 – 10/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Khối Cơ quan Trung ương Đoàn…

- 10/2006 – 4/2008: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ viên 3 Ban chỉ đạo Quốc gia: Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Dân chủ cơ sở và Phòng chống Ma tuý.

- 4/2008 - 9/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

- 9/2011 - 6/2012: Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Ủy viê.n dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 6/2012 - 4/2016: Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II (nhiệm kỳ 2010 - 2015), khóa III (nhiệm kỳ 2015 - 2020); Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII.

- 4/2016 - 7/2019: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XI, khóa XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới khoá XVII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- 7/2019 - 4/2021: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), khoá XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy viên Quân khu V, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tháng 4/2021: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, đồng chí được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Bùi Văn Cường được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã giữ nhiều chức vụ như Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk... Ảnh: Minh Hằng

Bài viết: Ngọc Anh

Thiết kế: Minh Hằng

Hàng phong đỏ hóa củi giữa hai bờ yêu - ghét Hàng phong đỏ hóa củi giữa hai bờ yêu - ghét

Hà Nội vừa quyết định thay thế 262 cây phong lá đỏ bằng các cây bàng lá nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh - Trần ...

Theo chân những người làm sạch đẹp đường phố thành Vinh, Nghệ An Theo chân những người làm sạch đẹp đường phố thành Vinh, Nghệ An

Theo chân những công nhân vệ sinh môi trường trên các tuyến phố của thành phố Vinh - Nghệ An mới thấu hiểu hết được ...

Dập nát hai bàn tay, mất 4 ngón tay... vì máy dập công nghiệp Dập nát hai bàn tay, mất 4 ngón tay... vì máy dập công nghiệp

Gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca nhập viện do tai nạn lao động. Trong số đó, có ...