Thứ tư 08/12/2021 10:30
banner-trai-xinh-gai-dep

Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa

An toàn lao động - Nguyễn Gia Hùng - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) là một thành phần quan trọng của hệ thống BHXH ở nước ta, do người sử dụng lao động (NSDLĐ) bắt buộc phải đóng cho người lao động (NLĐ), nhằm bảo đảm hơn đời sống của NLĐ khi gặp rủi ro TNLĐ, BNN.
Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa
Theo Luật ATVSLĐ quy định NSDLĐ hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Nguồn: dangcongsan.vn

Luật ATVSLĐ quy định NSDLĐ hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Ngoài các nội dung chính được quy định trong Luật BHXH nhằm chi trả, bồi thường, trợ cấp cho người bị TNLĐ, BNN, Luật ATVSLĐ bổ sung thêm các nội dung: Điều 55. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc và Điều 56. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN.

Cụ thể: Điều 55 quy định trường hợp người bị TNLĐ, BNN được NSDLĐ sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý, nếu phải đào tạo NLĐ để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở; số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi NLĐ là hai lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Điều 56 quy định: Hằng năm, Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN được hỗ trợ bao gồm: Khám, chữa BNN; phục hồi chức năng lao động; điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo yêu cầu của cơ quan BHXH; huấn luyện về ATVSLĐ cho người tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN. Phạm vi điều chỉnh của Luật ATVSLĐ đã mở rộng đối tượng đóng, hưởng chế độ TNLĐ, BNN phù hợp với đối tượng đóng BHXH cho cả NLĐ không có HĐLĐ, NLĐ dưới 15 tuổi, kể cả NLĐ đã nghỉ hưu…

Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 37/2016/NĐ-CP quy định và hướng dẫn một số điều của Luật ATVSLĐ về Bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc; Nghị định 44/2017/NĐ-CP về điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm TNLĐ, BNN. Bộ LĐ-TB&XH cũng ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc.

Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa

Sinh viên trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội đang được huấn luyện về ATVSLĐ. Nguồn: kinhtedothi.vn

Để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tiết kiệm ngân sách nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Chính phủ giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ. BNN từ 1% trên quỹ tiền lương xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương. Với chính sách này, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước gần 1.000 tỷ đồng và cho doanh nghiệp gần 3.000 tỷ đồng.

Thực hiện quy định của Luật ATVSLĐ và Nghị định 37/2016/NĐ-CP, hầu hết các trường hợp TNLĐ, BNN đã xác định tỷ lệ suy giảm sức khỏe đều được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật, như chi khám giám định thương tật (bình quân hơn 1,9 tỷ đồng/năm); chi trợ cấp (bình quân gần 148 tỷ đồng/năm); chi hỗ trợ chuyển đổi nghề (bình quân gần 67 tỷ đồng/năm)… với mục đích chuyển mạnh từ bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN.

Để thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc, các cấp, ngành cần tích cực sử dụng hiệu quả nguồn tối đa 10% từ nguồn thu bảo hiểm TNLĐ, BNN hằng năm (500 tỷ mỗi năm) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, NLĐ trong cả nước phòng ngừa TNLĐ, BNN; mở rộng nội dung hỗ trợ, nâng mức bồi thường trợ cấp; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN sang khu vực không có quan hệ lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách TNLĐ, BNN tại các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến giải quyết đóng, hưởng chế độ TNLĐ, BNN, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa
Để thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN cần mở rộng nội dung hỗ trợ, nâng mức bồi thường trợ cấp; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN sang khu vực không có quan hệ lao động. Nguồn: vneconomictimes.com

Bộ LĐ-TB&XH cũng đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP theo hướng: Bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn với mức hỗ trợ cao hơn; quy trình xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, BNN. Theo đó:

Về khám, chữa BNN: Thực tế, doanh nghiệp rất ngại, thậm chí trốn khám phát hiện BNN cho NLĐ vì tốn kém so với khám sức khỏe bình thường. Khi phát hiện ra BNN, doanh nghiệp lại phải mất rất nhiều chi phí chữa bệnh cho NLĐ và phải cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động. Chính vì thế, quy định hỗ trợ khám, chữa BNN là giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo được quyền lợi, chế độ cho NLĐ.

Về phục hồi chức năng cho NLĐ: Khi NLĐ không may bị TNLĐ, bị suy giảm chức năng của các bộ phận cơ thể, NLĐ khó làm được công việc bình thường, dễ bị sa thải, mất việc làm. Quy định hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi chức năng cho NLĐ là rất nhân văn, vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí phục hồi, giúp NLĐ phục hồi chức năng có thể tiếp tục làm công việc phù hợp, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình; vừa giúp NLĐ yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.

Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa
Quy định hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi chức năng cho NLĐ vừa giúp doanh nghiệp giảm chi phí phục hồi, giúp NLĐ có thể tiếp tục làm công việc phù hợp, có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Nguồn: thuocdantoc.vn

Về điều tra lại các vụ TNLĐ, BNN theo đề nghị của cơ quan BHXH: Khi chưa có quy định này, Đoàn điều tra TNLĐ đưa ra kết luận điều tra, có trường hợp BHXH không đồng tình, nên có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhất là chế độ chính sách không thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ và Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN nhưng khó tổ chức điều tra lại vì chưa có quy định của pháp luật. Vì vậy, quy định này sẽ giải quyết được dứt điểm vướng mắc nêu trên.

Về hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ: Đây là hoạt động rất quan trọng trong phòng ngừa TNLĐ, BNN. Khi NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng các quy định của Luật ATVSLĐ, Nghị định 44/2016/NĐ-CP và huấn luyện các giải pháp làm việc an toàn tại cơ sở sản xuất, họ sẽ hiểu các rủi ro, biết cách phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, BNN. Biết bảo vệ mình và đồng nghiệp xung quanh, đem lại hạnh phúc cho gia đình của họ khi không xảy ra TNLĐ, BNN. Tránh được TNLĐ, BNN là tránh bị mất đi sức khỏe, tính mạng; giảm chi phí, thiệt hại cho doanh nghiệp; đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình, góp phần phát huy hiệu quả của Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN.

Gắn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp với phòng ngừa

NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ theo đúng các quy định của Luật ATVSLĐ sẽ giảm các rủi ro, phòng tránh nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, BNN. Nguồn: kiemdinhsaigon.net

Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2016/NĐ-CP đã được trình Chính phủ ban hành. Với hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN sẽ ngày càng phát huy hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, góp phần đảm bảo an toàn, trật tự, phát triển xã hội.

Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn Đà Nẵng: Ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tại KCN An Đồn

Chiều 20/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ...

Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm Cấm chợ tự phát, người lao động lo lắng không thể mua nhu yếu phẩm

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, TP.HCM đã nâng cao mức độ giãn cách. Chợ tự phát đã được yêu ...

Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng” Điệu nhảy cổ vũ ở tâm dịch Bắc Giang của những người vận hành “Siêu thị 0 đồng”

Giữa nắng nóng lên đến 40 độ C, nhiều người cảm thấy như được tiếp thêm động lực nhờ bài nhảy đáng yêu của ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Kiểm soát rủi ro cháy, nổ tại các khu công nghiệp trong giai đoạn hồi phục sản xuất

An toàn lao động -

Kiểm soát rủi ro cháy, nổ tại các khu công nghiệp trong giai đoạn hồi phục sản xuất

Những vụ tai nạn tại nơi làm việc do cháy, nổ thường để lại nhiều hậu quả ở các mức độ khác nhau, trong đó có những hậu quả thảm khốc.

Cháy, nổ công nghiệp và 5 cách để ngăn ngừa

An toàn lao động -

Cháy, nổ công nghiệp và 5 cách để ngăn ngừa

Theo NFPA (Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Hoa Kỳ), trung bình ở Mỹ mỗi năm có 37.910 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất và công nghiệp; khiến 16 dân thường thiệt mạng, 279 người bị thương và thiệt hại tài sản trực tiếp hơn 1 tỷ USD/năm. Trong khi các vụ cháy xảy ra vì nhiều lý do, thì nguyên nhân chính là do các nhà quản lý và nhân viên không nhận thức được các rủi ro.

Quy định về an toàn làm việc trên cao tại Việt Nam

An toàn lao động -

Quy định về an toàn làm việc trên cao tại Việt Nam

Làm việc trên cao là công việc phổ biến đặc trưng trong lĩnh vực thi công xây dựng, cùng với các lĩnh vực sửa chữa - lắp đặt trong các ngành công nghiệp khác. Trong những năm gần đây, tai nạn lao động (TNLĐ) do ngã từ trên cao là một trong những tai nạn chiếm tỷ lệ cao nhất trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Xử phạt vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

An toàn lao động -

Xử phạt vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Công ty tôi có trang bị về nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, các biển báo, biển chỉ dẫn đã cũ mờ, không nhìn rõ chữ, ký hiệu chỉ dẫn.

2 công nhân thiệt mạng tại mỏ quặng ở Cao Bằng

An toàn lao động -

2 công nhân thiệt mạng tại mỏ quặng ở Cao Bằng

Tại bãi khai thác quặng Nhật Phát thuộc xóm Bản Khuông - Cốc Chia, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong.

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

An toàn lao động -

Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trên cơ sở phân tích một số bất cập, hạn chế trong hoạt động phòng, chống tội phạm vi phạm quy định về PCCC, tác giả bài viết này đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tội phạm này trong thời gian tới.

Đọc thêm

Doanh nghiệp tại khu công nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe cho công nhân

An toàn lao động -

Doanh nghiệp tại khu công nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe cho công nhân

Chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho NLĐ là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ cao cả, nặng nề và vinh quang

An toàn lao động -

Nhiệm vụ cao cả, nặng nề và vinh quang

Bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người lao động là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, vì một xã hội an toàn và một nền sản xuất an toàn; trong đó, người lao động là trung tâm của các chính sách, các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn, vệ sinh lao động.

Thách thức và cơ hội để phát triển khoa học An toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động -

Thách thức và cơ hội để phát triển khoa học An toàn, vệ sinh lao động

Bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người lao động là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, vì một xã hội an toàn và một nền sản xuất an toàn; trong đó, người lao động là trung tâm của các chính sách, các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn, vệ sinh lao động.

Chuyển đổi số trong quản lý an toàn lao động, thích ứng với tình hình dịch bệnh

An toàn lao động -

Chuyển đổi số trong quản lý an toàn lao động, thích ứng với tình hình dịch bệnh

Theo ông Mai Quang Hùng - Trưởng ban An toàn (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc), việc chuyển đổi số trong quản lý công tác an toàn lao động đưa doanh nghiệp và người lao động đến gần nhau hơn trong mô hình sản xuất an toàn, năng suất lao động cao. Chuyển đổi số còn hình thành thói quen làm việc thích ứng với các loại hình dịch bệnh ở hiện tại lẫn tương lai cho người lao động.

Nữ công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục chuyền giấy

An toàn lao động -

Nữ công nhân tử vong sau khi bị cuốn vào trục chuyền giấy

Trong lúc lau keo trên trục chuyền giấy, chị K. bị cuốn cả cánh tay và cổ vào trục dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 14/11/2021 tại Công ty Cổ phần Wilson Hòa Bình (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình).

Xem phiên bản di động