Thứ tư 01/12/2021 16:45
banner-trai-xinh-gai-dep

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Hoạt động công đoàn - Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, nêu rõ: ”Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động (NLĐ)”. Muốn có đội ngũ CBCĐ như trên, trước hết phải nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ.
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai trao Cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2019.

Đổi mới nội dung và hình thức

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ được LĐLĐ tỉnh Lào Cai rất quan tâm, song chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo của CBCĐ, nhất là cán bộ CĐCS. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, chủ yếu vẫn chạy theo số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng. Kinh phí dành cho công tác đào tạo ở nhiều đơn vị còn thấp. Một bộ phận NSDLĐ chưa tạo điều kiện cho CBCĐ đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp công đoàn tổ chức. Đó là những thách thức trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ trong giai đoạn hiện nay để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCĐ trong giai đoạn mới, nhất là khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cần phải đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cần phải có năng lực, trình độ, bản lĩnh và nhiệt tình với công việc, phải nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật lao động; khẳng định và phát huy được vị thế, vai trò của mình, thu hút, tập hợp được đông đảo đoàn viên, NLĐ. Vì vậy, việc “Xây dựng đội ngũ CBCĐ bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ” có vai trò quyết định.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Lào Cai hướng dẫn cho 80 cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành... sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

Một số giải pháp

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và các Đề án, Chương trình, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ CBCĐ; trong thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là: Các cấp công đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường, chủ động tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ theo từng loại hình đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí công tác, phù hợp với từng loại hình công đoàn.

Hai là: Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ để giúp CBCĐ có thể dễ dàng học tập, nghiên cứu và vận dụng trong quá trình công tác. Cải tiến nội dung, chương trình, tập trung đi sâu vào các kỹ năng hoạt động công đoàn như: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công... Trong đó, chú trọng đến các “kỹ năng mềm” cho CBCĐ như: năng lực tập hợp quần chúng và kỹ năng tổ chức các hoạt động thực tiễn, không ngừng sáng tạo, đổi mới hoạt động để thu hút đoàn viên và NLĐ tham gia, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là: Các cấp công đoàn phải vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng CBCĐ như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi...; chọn cử CBCĐ cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp công đoàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ thông qua tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ để CBCĐ có cơ hội, điều kiện được tiếp cận qua thực tiễn, từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCĐ. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cấp dưới theo hướng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và không làm thay để công đoàn cấp dưới có khả năng tự tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho CBCĐ thuộc đơn vị mình quản lý.

Năm là: LĐLĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Công đoàn cử cán bộ tham gia các lớp đại học và sau đại học đào tạo tập trung, tại chức và tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCĐ theo hình thức ”Vừa làm, vừa học” học vào ngày thứ bảy và chủ nhật tại địa phương để tạo điều kiện cho CBCĐ được tham gia các lớp như: Lý luận và nghiệp vụ công đoàn, Kế toán công đoàn, An toàn, vệ sinh viên, Quan hệ lao động,... Các cấp công đoàn tăng cường, chủ động, đầu tư kinh phí cho tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Sáu là: Công đoàn cấp trên thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để kịp thời có những hình thức, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt…

Xác định CBCĐ là “hạt nhân” trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, vì vậy việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ các cấp, góp phần củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp công đoàn để xứng đáng là niềm tin, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và NLĐ.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình ...

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu ...

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động  cho công đoàn cơ sở Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về an toàn, vệ sinh lao động cho công đoàn cơ sở

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam muốn hội nhập và xuất khẩu hàng hóa buộc phải vượt qua 3 ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Sáng ngày 30/11/2021, tại Tổng cục Chính trị (TCCT) Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Tổng kết, trao giải "Hội thi An toàn, vệ sinh viên giỏi, lần thứ II" và "Cuộc thi Đề tài, sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ IV, giai đoạn 2016 – 2021".

Gương mặt nổi bật của "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021

Cuộc thi: Trai xinh - Gái đẹp -

Gương mặt nổi bật của "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021

Cuộc thi "Trai xinh - Gái đẹp các Khu công nghiệp" tháng 11/2021 đã đi đến hồi kết thúc. Ban tổ chức đã chọn ra những gương mặt tiêu biểu của cuộc thi tháng 11.

Cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất

Hoạt động công đoàn -

Cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất

Khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắc xin đã khá cao, cùng với các doanh nghiệp vẫn thực hiện “3 tại chỗ”, nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị sản xuất trở lại. Công đoàn, doanh nghiệp và NLĐ các doanh nghiệp xác định sát cánh bên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ sĩ quan, thuyền viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công nhân -

Gần 5 tỉ đồng hỗ trợ sĩ quan, thuyền viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hỗ trợ gần 5 tỉ đồng cho đội ngũ sĩ quan, thuyền viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

"Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Phòng, chống COVID-19 -

"Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Đánh giá về người lao động của ngành Hàng hải Việt Nam trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (TCT HHVN) cho biết: "Khi thuyền viên vào ca thì cũng giống như những chiến binh y tế bước vào bệnh viện"

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Hoạt động công đoàn -

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhấn mạnh nội dung trọng tâm tuyên truyền biển, đảo và phối hợp xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đọc thêm

Năm 2021, Công đoàn Bình Phước hỗ trợ gần 100 “Mái ấm Công đoàn”

Cách làm hay -

Năm 2021, Công đoàn Bình Phước hỗ trợ gần 100 “Mái ấm Công đoàn”

Dù dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp trong năm 2021 nhưng LĐLĐ tỉnh Bình Phước vẫn nỗ lực hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở.

Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Công đoàn các KCN tỉnh Yên Bái phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Hoạt động công đoàn -

Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân

Chiều ngày 25/11, tại Hải Phòng, đoàn đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân).

Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Hoạt động công đoàn -

Trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Sáng ngày 25/11, Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trao danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” cho 15 công nhân thuộc Công ty TNHH Canon Việt Nam.

Những tấm gương sáng thợ mỏ

Công đoàn Việt Nam -

Những tấm gương sáng thợ mỏ

Công ty Than Thống Nhất -TKV đã khen thưởng, trao giấy chứng nhận cho 60 tấm gương “ Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

Xem phiên bản di động