e magazine
04/11/2020 15:15
Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

04/11/2020 15:15

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TLĐ ngày 20/3/2020 về việc thực hiện kiểm tra giám sát chuyên đề và chương trình công tác năm 2020, Đoàn giám sát thứ 6 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kết luận giám sát.
Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TLĐ ngày 20/3/2020 về việc thực hiện kiểm tra giám sát chuyên đề và chương trình công tác năm 2020, Đoàn giám sát thứ 6 của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kết luận giám sát.

Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Đoàn giám sát thứ 6 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại 1 đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Nội dung giám sát tập trung vào việc tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hiện có 2 công đoàn cấp trên cơ sở, 38 công đoàn cơ sở (trong đó có 10 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở), 14 công đoàn cơ sở thành viên, 130 công đoàn bộ phận, 609 tổ công đoàn và 21.046 đoàn viên.

Tại cuộc họp, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã báo cáo đặc điểm, tình hình hoạt động công đoàn và đoàn viên, người lao động (NLĐ), đặc điểm tài chính công đoàn của đơn vị. Đồng thời báo cáo công tác tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch hành động, hướng dẫn công tác tài chính công đoàn. Báo cáo kết quả thu, chi tài chính công đoàn năm 2019, kết quả thực hiện đến tháng 10/2020 và kế hoạch thực hiện năm 2020 - 2021. Đánh giá tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến việc thực hiện dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2020 và năm 2021.

Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Đoàn giám sát cũng được nghe báo cáo việc triển khai thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, kinh tế công đoàn năm 2019, dự kiến đến tháng 10/2020 và năm 2021.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: Việc phổ biến, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam được Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chấp hành nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, thực chất. Điều đó thể hiện ở việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản, quy trình công tác rất đầy đủ, sát thực tế. Việc triển khai khối lượng công việc lớn với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm, sâu sát cơ sở, đến cùng và tăng cường kỷ luật, thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt là phong cách dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu Công đoàn Tổng Công ty. Hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù của ngành nghề công nghệ cao, hội nhập lớn, đối tượng phục vụ đặc thù và sự cạnh tranh quyết liệt...

Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Hoạt động công đoàn đã tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đại diện chăm lo bảo vệ NLĐ, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công đoàn về các lĩnh vực công tác như truyền thông, tài chính, tổ chức. Sự đổi mới phương thức hoạt động công đoàn khởi đầu từ chính phương thức làm việc của cán bộ cơ quan Công đoàn Tổng Công ty.

Năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã tham gia phòng, chống dịch Covid-19 rất chủ động, kịp thời, tích cực thông qua việc nhận diện sớm, là đơn vị đầu tiên trong hệ thống đề xuất với Tổng LĐLĐ Việt Nam để chăm lo NLĐ. Điều này góp phần ổn định tình hình của Tổng Công ty và thể hiện vai trò tổ chức Công đoàn. Hoạt động công đoàn đã mang lại cho NLĐ nhiều lợi ích thiết thực, tăng cường sự gắn bó và niềm tin của NLĐ lên tổ chức Công đoàn. Công tác tài chính thực hiện đầy đủ các quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

Giám sát chuyên đề tại Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Đồng chí Lê Đức Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không (Skypec) nêu ý kiến.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quan tâm hơn nữa đến chất lượng hoạt động ở cấp cơ sở, nhất là những nơi hoạt động cơ sở chưa đồng bộ, nơi đoàn viên còn chưa hiểu rõ về công đoàn. Đoàn giám sát cũng tiếp thu kiến nghị và đề xuất của Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về khó khăn của công ty dịch vụ công đoàn.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Một là, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020. Hai là, tổng kết, đánh giá, đề xuất chủ đề trọng tâm công tác năm 2020, năm 2021 phù hợp với đặc điểm đơn vị. Dự liệu để chăm lo cho NLĐ. Ba là, tham gia phòng chống Covid-19 và khắc phục hậu quả Covid-19. Trong đó, tập trung làm tốt công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Bốn là, tích cực tham gia cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược, sách lược kinh doanh thời Covid-19 và hậu Covid-19. Tập hợp, thu hút trí tuệ và sức sáng tạo của NLĐ tham gia vào quá trình này. Tích cực tham gia chính sách nhân sự, tiền lương, động viên NLĐ gắn bó với Tổng Công ty… Năm là, tiếp tục phát động phong trào thi đua trong đó có việc NLĐ vượt khó và gắn bó đưa Tổng Công ty vượt qua đại dịch.

Bài: Duy Minh
Ảnh: Duy Minh
Đồ họa: Duy Minh