Thứ tư 23/09/2020 16:09

Hiệu quả từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Công đoàn Việt Nam - CTV-CĐQP

Việc ưu tiên đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đóng góp thiết thực cho công tác giáo dục đào tạo của Trường Sĩ quan Phòng Hóa nói chung và học tập, lao động, công tác của cán bộ, đoàn viên công đoàn nói riêng.
hieu qua tu phong trao phat huy sang kien cai tien ky thuat

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Những năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Sĩ quan Phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiều chương trình, kế hoạch, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kết quả từ phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được thể hiện trên một số nội dung cụ thể sau:

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển sâu rộng, thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia

Công đoàn cơ sở Trường Sĩ quan Phòng hóa có 100 đoàn viên, hoạt động phân tán ở hầu hết các cơ quan, khoa giáo viên và tiểu đoàn trong Nhà trường. Đa số cán bộ, đoàn viên công đoàn được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm trong học tập, lao động, công tác. Đó là những thuận lợi cơ bản để phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn Nhà trường.

hieu qua tu phong trao phat huy sang kien cai tien ky thuat

Thiếu tá QNCN Phùng Thị Huyền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Sĩ quan Phòng hóa, cho biết, để khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn tham gia phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đồng thời phát huy được lợi thế về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, khơi dậy sức sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường đã chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cơ sở đăng ký với Hội đồng khoa học Nhà trường thực hiện những sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ cho học tập, lao động, công tác.

Điều đáng ghi nhận là những năm gần đây, số lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng. Năm 2018 có 21 đồng chí đăng ký tham gia thực hiện sáng kiến (chiếm 23% đoàn số); năm 2020 có 25 đồng chí (chiếm 25% đoàn số).

Điểm mới là các sáng kiến, mô hình của đoàn viên công đoàn đều phân bố hầu hết ở các ngành, các lĩnh vực. Nếu như năm 2018, các sáng kiến, mô hình chỉ tập trung chủ yếu ở khối Tổ Công đoàn Khoa giáo viên và khối Tổ Công đoàn Hậu cần, Kỹ thuật, thì nay đã xuất hiện thêm nhiều sáng kiến, mô hình của đoàn viên công đoàn khối tiểu đoàn. Năm 2020, Nhà trường tổ chức "Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các tổ chức quần chúng", 100% các tổ công đoàn trong toàn trường đều có sản phẩm gửi tham gia.

Những tín hiệu tích cực trên cho thấy, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã phát triển và lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn trường; trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình học tập, lao động, công tác.

hieu qua tu phong trao phat huy sang kien cai tien ky thuat

100% các tổ công đoàn trong toàn trường đều có sản phẩm gửi tham gia "Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các tổ chức quần chúng năm 2020".

Năm 2018 có 16 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình huấn luyện của 21 đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện (chiếm 33% quân số nhà trường tham gia và chiếm 29% tổng số sáng kiến, mô hình toàn trường). Năm 2020 lần lượt là 31 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình huấn luyện của 34 đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện (chiếm 36% quân số nhà trường tham gia và chiếm 34% tổng số sáng kiến, mô hình toàn trường).

Các sáng kiến cơ bản đều được công nhận và đạt giải tại các hội thi. Nhiều sáng kiến được Hội đồng khoa học Nhà trường đánh giá có khả năng ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn. Tỷ lệ sáng kiến đạt giải cao tại các hội thi cấp Nhà trường và Binh chủng đều tăng. Năm 2018 có 8/16 sáng kiến được công nhận (chiếm 50%); trong đó có 6 sáng kiến đạt giải và được khen thưởng (chiếm 37,5%); năm 2020 có 16/31 tổng số sáng kiến được công nhận và được khen thưởng (chiếm 61,3%).

Sự quan tâm, đầu tư công phu về thời gian, vật chất, công sức, trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường

hieu qua tu phong trao phat huy sang kien cai tien ky thuat

Trong điều kiện công việc của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên không có nhiều thời gian, cơ bản chỉ tận dụng thời gian buổi tối, trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phương tiện máy móc thiếu thốn, kinh phí hỗ trợ của cơ quan, đơn vị hạn hẹp cũng tạo ra nhiều khó khăn trong xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp, với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đoàn viên công đoàn, các sản phẩm đều được hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng tốt. Nhiều sản phẩm thể hiện sự sáng tạo, đầu tư công phu, với khối lượng vật chất lớn. Tiêu biểu như “Bộ nẹp cố định tạm thời gãy xương chi Cramer cải tiến” của đồng chí Bùi Thanh Hoàng (thuộc Tổ Công đoàn Phòng Hậu cần), đạt giải A; sáng kiến “Làm giá treo bản đồ Môđun hình chữ V” của đồng chí Hà Thị Tỏa (thuộc Tổ Công đoàn Phòng Đào tạo đạt giải B trong Hội thi sáng kiến cấp Nhà trường năm 2020; “Sáng kiến Hòm thuốc trong phòng chống lụt bão và bộ dây đai cố định nẹp gãy xương chi trên, chi dưới” của đồng chí Lê Văn Doanh (thuộc Tổ Công đoàn Hậu cần) đạt giải A cấp Nhà trường, giải C cấp Binh chủng năm 2018.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thể hiện sự nghiên cứu tỉ mỉ, tâm huyết của tác giả. Cụ thể, "Sáng kiến thiết bị hẹn giờ của bơm bán tự động" của đồng chí Nguyễn Khánh Toàn (thuộc Tổ Công đoàn Tiểu đoàn Chuyên môn kỹ thuật); "Sáng kiến cải tiến loe phun DN-3 trên xe ARS-14" của đồng chí Nguyễn Văn Vinh (thuộc Tổ Công đoàn Kỹ thuật); "Thiết bị đóng, ngắt mát bán tự động sử dụng điện trên xe Zil 130, 131, UAZ" của đồng chí Nguyễn Trí Sang (thuộc Phòng Kỹ thuật), đều đạt giải C cấp Nhà trường năm 2020.

Một số sản phẩm có khả năng áp dụng cao vào thực tiễn

hieu qua tu phong trao phat huy sang kien cai tien ky thuat

Nhiều sáng kiến có khả năng ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn.

Đây là kết quả nổi bật nhất trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công đoàn Nhà trường. Cán bộ, đoàn viên công đoàn Nhà trường đã bám sát yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn, những khó khăn, bất cập trong thực tiễn giảng dạy, học tập. Tiêu biểu là "Sáng kiến ứng dụng phần mềm Microsoft Excel để thay thế toàn bộ sổ viết tay công tác quản lý bếp ăn" của đồng chí Hoàng Thị Minh Hà (Tổ Công đoàn Hậu cần). Sáng kiến đã giúp đội ngũ nhân viên quản lý các bếp ăn giảm thời gian làm sổ công tác quản lý từ 4 giờ xuống còn 1 giờ. Sáng kiến được xếp loại A cấp Nhà trường, loại B cấp Binh chủng Hóa học năm 2018, hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong công tác quản lý bếp ăn ở hầu hết các đơn vị trong Binh chủng Hóa học.

Hoặc "Sáng kiến cải tiến bộ nẹp cố định tạm thời gãy xương chi Cramer" của đồng chí Bùi Thanh Hoàng (Tổ Công đoàn Hậu cần), đã giúp tăng tính cơ động, giảm thời gian cố định xương gãy nhưng vẫn bảo đảm những yêu cầu cơ bản trong sơ cứu khi gãy xương, vận dụng được trong nhiều trường hợp, có thể dùng nhiều lần; vật liệu chế tạo dễ tìm, giá thành rẻ. Sáng kiến được xếp loại A cấp Nhà trường năm 2020, có khả năng ứng dụng cao trong huấn luyện, diễn tập, hành quân tại tất cả các đơn vị.

Những kết quả tiêu biểu trên đã cho thấy phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Công đoàn Trường Sĩ quan Phòng hóa những năm qua có những bước chuyển biến tích cực, toàn diện; phản ánh trình độ, năng lực, tâm huyết của cán bộ, đoàn viên trong học tập, lao động, công tác. Đồng thời tạo tiền đề để Công đoàn Nhà trường tiếp tục triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thắng lợi các khâu đột phá và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Nhà trường về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới.

Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 10/8 Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 10/8

Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 10/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 20 triệu, hơn 733 ...

Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 27 trong đêm 9/8 Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 27 trong đêm 9/8

Thông báo khẩn số 27 của Bộ Y tế đề nghị hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VJ770 từ Nha Trang đi Hà ...

Phớt lờ dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, người dân vẫn tập trung ăn nhậu, đi cà phê Phớt lờ dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, người dân vẫn tập trung ăn nhậu, đi cà phê

TP HCM đã có quy định không tụ tập quá 30 người nơi công cộng. Người dân ra đường hầu hết tuân thủ việc đeo ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Hoạt động -

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Vinh danh 464 tập thể, cá nhân

Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 27/9 – 28/9/2020 tại Hà Nội.

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Hoạt động -

Phòng dịch vẫn triển khai tốt các hoạt động công đoàn

Kết quả năm học 2019-2020, các công đoàn trường học thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng, Thái Bình đã có 33,7% hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 49,5% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16,8% hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nỗ lực lớn của các công đoàn trường huyện Đông Hưng trong suốt năm học vừa qua, một năm học đặc biệt đối với cả ngành Giáo dục.

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Hoạt động -

Đối thoại tốt để người sử dụng lao động và công nhân đồng cảm, chia sẻ, cùng vượt khó

Trong năm 2020, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trên 80% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Khi nghỉ việc, người lao động cần lưu ý những gì về BHXH để không bị thiệt thòi?

Công đoàn Việt Nam -

Khi nghỉ việc, người lao động cần lưu ý những gì về BHXH để không bị thiệt thòi?

Khi nghỉ việc, nếu đủ điều kiện, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc BHXH một lần. Do đó, để được hưởng trọn quyền lợi về bảo hiểm khi nghỉ việc, người lao động phải thực hiện ngay những việc sau:

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Công đoàn Việt Nam -

Báo chí đồng hành cùng công nhân, công đoàn trong đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tái bùng phát, tổ chức Công đoàn đã tham gia cùng hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ quan, nhà xưởng, đồng thời có các giải pháp chăm lo, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Những hoạt động đó đã được báo chí ghi nhận, phản ánh kịp thời và nhận được nhiều phản hồi tích cực trong xã hội.

Điểm mới về công nhân, công đoàn trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nghiên cứu - Trao đổi -

Điểm mới về công nhân, công đoàn trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, từ rất sớm đã có những chỉ dẫn về vai trò của tổ chức Công đoàn đối với công nhân. Vận dụng tư tưởng của Người, Đảng ta luôn chủ trương xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) và phát triển tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đọc thêm

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Hoạt động -

"Nét đẹp công đoàn và người lao động" - Những tấm lòng nhân ái

Trong hàng nghìn bức ảnh được các tác giả gửi về cuộc thi “Nét đẹp công đoàn và người lao động”, có rất nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp về những hoạt động thiện nguyện, tình nguyện do công đoàn tổ chức. Đây không chỉ là những hình đẹp mà còn mang đến cho chúng ta những thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Những nỗ lực gắn kết  người lao động và doanh nghiệp

Hoạt động -

Những nỗ lực gắn kết người lao động và doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định là nhằm đảm bảo lợi ích cho cả doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ổn định xã hội. Với tỉnh Khánh Hòa, điều này càng trở nên quan trọng hơn bởi địa phương có nhiều DN và đang trong lộ trình đạt được số lượng DN phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và khu vực.

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

Công đoàn Việt Nam -

Hết lòng vì sự nghiệp ươm những “mầm xanh” của đất nước

“Ai cũng bảo giáo viên là một nghề cao quý, thanh tao... Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn tự hào khi được làm cô giáo mầm non - một nghề đặc biệt khi mà chúng tôi không chỉ “dạy” mà còn “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc, yêu thương trẻ như chính con của mình”, đó là lời bộc bạch của cô Vũ Thị Kim Thoa – giáo viên Trường Mầm non Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Bối cảnh hiện nay và nhu cầu đổi mới lý luận công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Bối cảnh hiện nay và nhu cầu đổi mới lý luận công đoàn

Hiện nay, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đang xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Tổng Liên đoàn cần chủ trì liên kết các cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học để có những chương trình nghiên cứu cho một chặng đường phát triển mới của Công đoàn Việt Nam.

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động trong lúc dịch bệnh khó khăn

Hoạt động -

Nghĩa tình Công đoàn với người lao động trong lúc dịch bệnh khó khăn

Không thể phủ nhận được vai trò của Công đoàn trong đời sống người lao động, đặc biệt trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay. Ngoài những hỗ trợ bằng tiền mặt, phần quà có giá trị đến người lao động, con em công nhân… những "Phiên chợ Công đoàn 0 đồng" được tổ chức để công nhân lao động được mua hàng giá rẻ, chất lượng.

Xem phiên bản di động