Chủ nhật 24/10/2021 23:09
banner-trai-xinh-gai-dep

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

An toàn lao động - TS. Đỗ Thị Lan Chi - TS. Trịnh Vũ Minh - TS. Vũ Văn Chiên

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại cơ sở được quy định thành lập bởi Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng với chức năng chính là sản xuất các sản phẩm phục vụ quân sự đòi hỏi độ chính xác và độ an toàn cao, do vậy trong quá trình sản xuất, việc đảm bảo ATVSLĐ luôn được quan tâm hàng đầu. Hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV Nhà máy Z129 nói lên điều đó.
Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

ATVSV hướng dẫn người lao động làm việc an toàn tại Nhà máy Z129.

Số lượng và cơ cấu tổ chức

Theo quy định tại Mục 1 điều 74, Luật ATVSLĐ, mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một ATVSV kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Mặc dù quy định là như vậy, nhưng cách thức tổ chức hoạt động mạng lưới làm sao cho hiệu quả lại phụ thuộc vào từng đơn vị.

Nhà máy Z129 là một đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng với sản phẩm là các loại ngòi đạn và các sản phẩm khác có yêu cầu độ chính xác cao nên việc tổ chức hoạt động mạng lưới ATVSV có những đặc điểm riêng, theo bộ phận. Trong mỗi mạng lưới ATVSV bộ phận có một nhóm trưởng. Với 66 ATVSV được phân về 13 mạng lưới ATVSV bộ phận do công đoàn đề nghị và Giám đốc ra quyết định thành lập; số lượng, sơ đồ tổ chức mạng lưới ATVSV trong nhà máy được biểu diễn như hình 1, hình 2.

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129
Hình 1: Số lượng An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129.
Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129
Hình 2: Sơ đồ bộ máy tổ chức mạng lưới ATVSV tại Nhà máy Z129

Yêu cầu đối với ATVSV

Theo quy định tại Điều 74 của Luật ATVSLĐ, ATVSV là NLĐ trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định ATVSLĐ và được NLĐ trong tổ bầu ra.

Đối với Nhà máy Z129, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV, tránh sự chồng chéo trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã quy định ATVSV không phải là tổ trưởng tổ sản xuất. Hằng năm, dựa vào hoạt động thực tiễn của các ATVSV và thông qua các buổi họp đánh giá kết quả hoạt động của từng tổ sản xuất, BCH CĐCS sẽ kiện toàn lại mạng lưới ATVSV và đề nghị Giám đốc ra quyết định. Nhờ đó đã thúc đẩy hoạt động của mạng lưới ATVSV, đảm bảo cho mạng lưới này không phải là hình thức đối phó.

Hoạt động của ATVSV

Pháp luật quy định, ATVSV hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của BCH CĐCS, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật ATVSLĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác ATVSLĐ hoặc bộ phận quản lý công tác ATVSLĐ, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

Ở Nhà máy Z129, quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV quy định rõ các hoạt động hằng ngày, trước khi tiến hành công việc, trong quá trình làm việc, khi kết thúc công việc. Ngoài ra, còn có các quy định về hoạt động hằng tuần, hằng tháng. Hằng quý, công đoàn bộ phận mời lãnh đạo chỉ huy bộ phận tham gia họp sơ kết để đánh giá lại tình hình thực hiện công tác của từng ATVSV; qua đó phát huy những mặt tích cực và đề ra biện pháp khắc phục những nhược điểm còn tồn tại, biểu dương các ATVSV có thành tích. Nhắc nhở những ATVSV chưa hoàn thành nhiệm vụ và đề ra kế hoạch hoạt động cho quý tiếp theo.

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

Buổi họp giữa cán bộ an toàn với đội ngũ ATVSV.

Chế độ của ATVSV

Theo Khoản b, Mục 5 điều 74 Luật ATVSLĐ, ATVSV được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của ATVSV nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và BCH CĐCS thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Tại Nhà máy Z129, mỗi ATVSV được cung cấp tài liệu, sổ, bút để ghi chép định kỳ. Hằng năm, tất cả ATVSV đều được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về ATVSLĐ ít nhất một lần; được ưu tiên cử đi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về ATVSLĐ. Hằng tháng, ATVSV được hưởng phụ cấp trách nhiệm với mức 0,15 mức lương cơ sở.

Về khen thưởng, định kỳ 6 tháng và cả năm, công đoàn bộ phận tổ chức chấm điểm mạng lưới ATVSV, thông qua lãnh đạo đơn vị và báo cáo công đoàn khen thưởng cho các mạng lưới ATVSV và các ATVSV xuất sắc. Các ATVSV xuất sắc ngoài đề xuất khen thưởng còn được ưu tiên xét chọn đi tham quan, học tập trong và ngoài nước. Đối với những trưởng nhóm ATVSV bộ phận sẽ được xét hệ số thành tích hoàn thành nhiệm vụ cao hơn nếu mạng lưới hoạt động được đánh giá là hiệu quả, được ưu tiên xét duyệt đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và được ưu tiên đề nghị xét khen thưởng hằng năm. Đối với các công đoàn bộ phận có mạng lưới ATVSV đạt xuất sắc cả năm sẽ được cộng điểm thưởng trong tiêu chuẩn chấm điểm Công đoàn vững mạnh, xuất sắc hằng năm.

Hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên tại Nhà máy Z129

ATVSV tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy.

Nhà máy còn có một ban điều phối 5S- Kaizen, khi NLĐ trong bộ phận có những sáng kiến kaizen thì đều được khen thưởng bằng tiền. Đây là cách để giúp NLĐ gắn bó hơn và có trách nhiệm hơn đối với công việc và đơn vị. Về kỷ luật, đối với những ATVSV trong 6 tháng liên tục hoạt động không hiệu quả hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, xét thấy không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định, công đoàn bộ phận thông qua lãnh đạo đơn vị đề nghị Công đoàn Công ty cùng Giám đốc bãi nhiệm chức danh ATVSV và xem xét trừ điểm thi đua cuối năm.

Có thể nói, hoạt động của mạng lưới ATVSV tại Nhà máy Z129 chính là một hình thức hoạt động của NLĐ về ATVSLĐ nhằm giúp NLĐ tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại nơi làm việc. Hoạt động này nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng, những biểu hiện vi phạm các quy định về ATVSLĐ và những nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc, góp phần phòng ngừa TNLĐ, BNN. Điều này thể hiện rõ nét tính chất quần chúng trong công tác ATVSLĐ tại cơ sở. Ngoài ra, thông qua mạng lưới ATVSV, BCH Công đoàn Nhà máy đã nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình công tác ATVSLĐ, nắm được những nguy cơ rủi ro và những vi phạm của NLĐ trong việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ để kịp thời uốn nắn, giáo dục NLĐ và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn, giữa công đoàn và NLĐ trong công tác ATVSLĐ.

Câu lạc bộ An toàn vệ sinh lao động tháng 9 năm 2021 Câu lạc bộ An toàn vệ sinh lao động tháng 9 năm 2021

Nhằm tạo sự vui vẻ, thoải mái, thư giãn cho bạn đọc, cán bộ công đoàn và công nhân lao động, Tạp chí Lao động ...

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành chế biển mủ cao su Xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động cho ngành chế biển mủ cao su

Chế biến mủ cao su là ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Nhằm loại bỏ, ...

Cơ cấu, trách nhiệm và phụ cấp của lực lượng ứng cứu về An toàn, vệ sinh lao động Cơ cấu, trách nhiệm và phụ cấp của lực lượng ứng cứu về An toàn, vệ sinh lao động

Công ty tôi 100% vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất điện tử, với khoảng 6.000 công nhân viên, phân chia làm nhiều phân xưởng, ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Chuyên gia dự đoán nguyên nhân vụ nổ lò khí hoá tại Bắc Ninh

An toàn lao động -

Chuyên gia dự đoán nguyên nhân vụ nổ lò khí hoá tại Bắc Ninh

Nhận định về vụ nổ lò khí hoá than tại Công ty CP Gạch ốp lát BNC khiến 3 công nhân tử vong, GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật (KHKT) An toàn vệ sinh lao động Việt Nam cho rằng, nguyên nhân có thể do cạn nước ở vị trí giữa hai vỏ lò, dẫn đến nhiệt độ tăng cao, đốt nóng lớp không khí và phát nổ.

Lời kể của những công nhân thoát chết sau vụ nổ ở Bắc Ninh

Công nhân -

Lời kể của những công nhân thoát chết sau vụ nổ ở Bắc Ninh

Một ngày sau vụ nổ lò khí hoá tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát BNC, dù vết thương đã tạm ổn định, song những nạn nhân sống sót vẫn chưa hết sợ hãi, ám ảnh.

Cửa và vách nhôm kính bao che: An toàn là yếu tố hàng đầu để nói về sản phẩm

An toàn lao động -

Cửa và vách nhôm kính bao che: An toàn là yếu tố hàng đầu để nói về sản phẩm

Thị trường cửa và vách nhôm kính bao che nói riêng ở Việt Nam có rất nhiều mặt hàng giá rẻ, xuất xứ không rõ ràng, chất lượng sản phẩm không đảm bảo an toàn có thể làm ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí gây tai nạn cho người sử dụng.

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ mìn tại các mỏ khai thác đá

An toàn lao động -

Đánh giá nguy cơ rủi ro, mất an toàn trong hoạt động nổ mìn tại các mỏ khai thác đá

Khai thác khoáng sản (KTKS) là ngành nghề có nhiều nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Trong những năm gần đây, tình hình TNLĐ, BNN vẫn gia tăng phức tạp, trong đó có nhiều vụ rất nghiêm trọng.

Công ty Purell Gojo Industries đảm bảo an toàn cho người lao động giữa đại dịch

Công đoàn & Công nhân (Bizlive) -

Công ty Purell Gojo Industries đảm bảo an toàn cho người lao động giữa đại dịch

Gojo Industries (sau đây gọi tắt là Gojo) là nhà sản xuất chất khử trùng Purell có trụ sở chính tại Akron, bang Ohio, Hoa Kỳ. Hiện sản phẩm này chiếm hơn 25% thị trường nước rửa tay, góp phần quan trọng giúp thế giới ngăn ngừa đại dịch Covid-19.

Ngăn chặn các vụ tai nạn đối với người lao động

An toàn lao động -

Ngăn chặn các vụ tai nạn đối với người lao động

Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2021, trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 05 người chết, 22 người bị thương nặng, 04 người bị thương nhẹ. Tai nạn điện (TNĐ) xảy ra 14 vụ, làm 5 người chết, 9 người bị thương. Trước tình hình trên, EVNSPC yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nghiệp vụ về an toàn lao động (ATLĐ).

Đọc thêm

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

An toàn lao động -

Thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) là hoạt động kinh tế dưới hình thức cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

Làng Thuyền còn đó những nỗi lo

An toàn lao động -

Làng Thuyền còn đó những nỗi lo

Làng Thuyền, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nổi tiếng với nghề buôn bán, tháo dỡ các loại xe cơ giới, máy móc các loại để bán phụ tùng và sắt vụn. Vùng quê này từ nghèo khó đã “lột xác” với nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, tỷ phú xuất hiện nhiều. Thế nhưng nơi đây cũng phải gánh chịu những hệ lụy lớn do môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

Công tác phòng, chống dịch trong trường học

An toàn lao động -

Công tác phòng, chống dịch trong trường học

Năm học mới 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương cho học sinh học online, trong khi nhiều địa phương khác đã khống chế được dịch cho học sinh đi học bình thường. Công tác phòng, chống dịch trường học đảm an toàn cho học sinh lúc này được đặt ra cấp bách.

Hạn chế tối đa thanh tra lao động trong năm 2022

An toàn lao động -

Hạn chế tối đa thanh tra lao động trong năm 2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương hạn chế tối đa các cuộc thanh tra lao động trong năm 2022.

Xem phiên bản di động