Thứ ba 28/09/2021 02:37
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội ngành Ngân hàng

Công đoàn Việt Nam - Ngọc Anh

Ngày 10/6, tại trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ngành Ngân hàng.
hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy va cac te nan xa hoi nganh ngan hang
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đ.K

Cuộc họp do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN, Trường Ban chỉ đạo chủ trì.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; vừa qua NHNN đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng năm 2020.

Từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi của CNVCLĐ ngành Ngân hàng về công tác phòng chống HIV/AIDS tại nơi làm việc; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, góp phần cùng với CNVCLĐ cả nước thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”, hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.

Đồng thời, tuyên truyền đến toàn thể CNVCLĐ trong ngành Ngân hàng không sử dụng, tàng trữ, mua bán ma tuý và các chất gây nghiện; Góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Ngân hàng có sức khoẻ tốt, có lối sống văn hoá, lành mạnh và thực hiện tốt chương trình phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý tại cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, đồng thời trình bày báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng và chương trình năm 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo hiện nay gồm 16 thành viên do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Chủ tịch Công đoàn NHVN là Trưởng Ban; Công đoàn NHVN là Thường trực Ban Chỉ đạo; giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm 05 thành viên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo đã có chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, mại dâm và tệ nạn xã hội một cách kịp thời, hiệu quả đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đến CNVCLĐ trong toàn Ngành, cũng như của CNVCLĐ đối với công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Trong năm 2019 vừa qua, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tiến hành chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN, đại diện Công đoàn NHVN trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các ban, ngành chức năng tích cực đổi mới phương pháp hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của Ngành và của đơn vị; chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, theo báo cáo của các đơn vị, có hơn 80% đơn vị tổ chức cho người lao động ký cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy và các chất gây nghiện khác. Nhiều đơn vị trong Ngành cũng đã bố trí Phòng Y tế Môi trường để thực hiện việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ. Hàng năm, các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên lao động, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội. Năm 2019, toàn Ngành đã tổ chức khoảng 10 Hội nghị, Hội thảo; 09 lớp tập huấn; phát 7.500 tờ rơi, 200 sổ tay; 1.500 tạp chí, báo… cho đoàn viên, người lao động. Đến nay, các đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào trong Ngành nghiện ma túy hoặc buôn bán, tàng trữ chất gây nghiện.

Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội, ông Phạm Hồ Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cho biết: Các tệ nạn xã hội, đặc biệt là mại dâm và cờ bạc là vấn đề mà chúng tôi rất trăn trở. Trong đó, câu chuyện quấy rối tình dục là vấn đề rất lớn. Tuy nhiên, để xử lý hành vi này lại gặp nhiều khó khăn. Do đó, tôi nghĩ Ban Chỉ đạo nên có chỉ đạo, phương án xử lý phù hợp để ngăn chặn và phòng, chống tình trạng này.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục đối với CBCCVC

hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy va cac te nan xa hoi nganh ngan hang
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo hiện nay. Ảnh: M.K

Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo hiện nay, đồng thời cho rằng mặc dù đây không phải là hoạt động chính của ngành Ngân hàng và Công đoàn NHVN, nhưng công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội là nội dung rất cần thiết.

Phó Thống đốc cho biết: “Nếu cán bộ, CNVCLĐ nắm rõ được tầm quan trọng của việc phòng, chống HIV/AIDS, không sử dụng hoặc tham gia tàng trữ, buôn bán ma tuý, không tham gia các tệ nạn xã hội thì chính các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng không phải chịu tác động hoặc hậu quả liên quan, từ đó xây dựng được môi trường làm việc văn minh, hiện đại và phát triển”.

Do đó, để công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong ngành Ngân hàng đạt được mục tiêu đề ra, Phó Thống đốc đề nghị trước hết các thành viên Ban Chỉ đạo cần nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, phát huy vai trò của Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc triển khai công tác này đến các đơn vị và đoàn viên, người lao động.Ngoài ra, cần quan tâm, sát sao, tích cực, chủ động hơn nữa để tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong Ngành và tạo điều kiện để triển khai hiệu quả công tác này tại hệ thống đơn vị mình; Giao công đoàn các cấp triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội tại cơ sở.

Mặt khác, Phó Thống đốc cũng đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát lại các văn bản liên quan đến công tác này; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục đối với CBCCVC; Có hình thức giám sát, theo dõi quá trình triển khai công tác này một cách chặt chẽ; Trong hoạt động công đoàn phải chú trọng phong trào, lồng ghép, tổ chức các hoạt động gắn liền với công tác chuyên môn hiệu quả, thiết thực; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cấp trong Ngành; Có hình thức khen thưởng và phê bình những đơn vị làm tốt và làm chưa tốt; Dành kinh phí hoạt động cho những lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy va cac te nan xa hoi nganh ngan hang Lại những em thơ thành ”đồ chơi” của người lớn

Và những cái đầu thiển cận, nhỏ nhen lại nóng giãy sự thắng thua. Vẫn lại chuyện trẻ con với người lớn, học trò với ...

hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy va cac te nan xa hoi nganh ngan hang Gần 3 tháng chăm chồng bị tai nạn liệt nửa người, vợ con anh Thà kiệt sức

Người lao động Sùng Mí Thà cùng gia đình rời Hà Giang vào Bình Dương tìm công việc với mức lương hứa hẹn 9 triệu ...

hop ban chi dao phong chong hivaids ma tuy va cac te nan xa hoi nganh ngan hang "Theo anh em thì về"... đâu?

Hôn nhân là việc hệ trọng của đời người, cần thực tế, tỉnh táo chứ không phải như những chuyện nho nhỏ phải đối mặt ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Tổ ấm thứ hai

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Tổ ấm thứ hai

Cuộc sống kém may mắn khi bản thân ốm đau bệnh tật nhiều năm nay, hạnh phúc gia đình không trọn vẹn nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân và vòng tay ấm áp của Công đoàn, cô giáo Phạm Thị Thúy, giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã vượt lên hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Với cô Thúy, công đoàn là tổ ấm thứ hai.

Đùm bọc nhau đi qua những nghịch cảnh đớn đau

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Đùm bọc nhau đi qua những nghịch cảnh đớn đau

Ở huyện miền núi Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), khi nhắc đến các hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị trấn Tây Sơn, mọi người đều dành những tình cảm trân trọng và ngưỡng mộ. Điều đó cũng là bản sắc tốt đẹp đầy tự hào của nhà trường.

Một Chủ tịch Công đoàn "truyền lửa" cho tập thể

Công đoàn Việt Nam -

Một Chủ tịch Công đoàn "truyền lửa" cho tập thể

Đoàn viên thường đùa vui: “Công đoàn là mẹ, là cha. Đói cơm rách áo thì la Công đoàn”. Khen cho ai khéo đặt ra câu ca đầy hữu tình, thể hiện đúng tinh thần của tổ chức Công đoàn.

Cảm ơn mái ấm Công đoàn Trường Tiểu học Phố Châu

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Cảm ơn mái ấm Công đoàn Trường Tiểu học Phố Châu

Để có được những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc như bây giờ, tôi thầm cảm ơn rất nhiều những người thân, đồng nghiệp và mái ấm Công đoàn cơ quan đã giúp tôi đi qua những tháng ngày lận đận.

Một giáo viên đầy nghị lực, vượt lên số phận

Công đoàn Việt Nam -

Một giáo viên đầy nghị lực, vượt lên số phận

Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm là một người đầy nghị lực, vượt khó vươn lên trở thành một giáo viên giỏi về nghề, thiện về tâm.

Niềm động viên, khích lệ lớn cho người lao động F0, F1

Hoạt động công đoàn -

Niềm động viên, khích lệ lớn cho người lao động F0, F1

Để động viên người lao động là F0, F1 sớm trở lại với công việc, ổn định cuộc sống, vừa qua LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và trao 45 suất hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn tại Công ty CP Dệt May 29/3.

Đọc thêm

Câu chuyện về "Đội xe phản ứng nhanh" làm ấm lòng người kết nối

Công đoàn Việt Nam -

Câu chuyện về "Đội xe phản ứng nhanh" làm ấm lòng người kết nối

Trong tháng 7/2021, dịch bệnh Covid -19 đã bùng phát ở huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Sự đóng góp tích cực của các các thành viên "Đội xe phản ứng nhanh" đã góp phần giúp dịch bệnh Covid-19 sớm được khống chế.

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Công đoàn là gia đình, cán bộ công đoàn là người thân

Đang ở ngưỡng cửa của cuộc đời, bao ước mơ, hoài bão được ấp ủ, một tai nạn ập đến khiến thầy Hoàng Nhật Quang, giáo viên Trường THCS Liên Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh gục ngã. Nhưng nhờ vòng tay ấm của tổ chức Công đoàn dìu đỡ, thầy đã đứng lên và tiếp tục sống những tháng ngày ý nghĩa.

Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Vững vàng thắp sáng đam mê nhờ mái ấm công đoàn

Công đoàn Trường Tiểu học Tùng Ảnh thực sự là một khối tập thể gắn kết, một tổ ấm, một gia đình của đoàn viên chúng tôi. Trong mái ấm thân yêu này có biết bao đoàn viên được dìu dắt, nâng đỡ, động viên, hỗ trợ để trở thành những giáo viên vững về chuyên môn, sáng về đạo đức, lối sống. Tiêu biểu trong những đoàn viên ấy là thầy giáo Đoàn Thanh Hải, giáo viên dạy môn Tin học của nhà trường.

Công đoàn Nghệ An chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Công đoàn Nghệ An chung tay cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua liên tục, sôi nổi và chăm lo cho người lao động.

Công đoàn Nghệ An hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Nghệ An hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Một tuần qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Nghệ An đã cơ bản được kiểm soát. LĐLĐ tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở rà soát đề nghị hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Xem phiên bản di động