e magazine
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020

01/10/2020 17:40

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nghiệp vụ tài chính công đoàn và thao diễn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2020.
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020

Ngày 1/10/2020, tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nghiệp vụ tài chính công đoàn và thao diễn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2020.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng Lâm Trọng Đông - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020

Đây là một hoạt động của Khối thi đua số 1, Công đoàn các Tổng cục và Bộ Tổng Tham mưu nằm trong kế hoạch công tác công đoàn trong quân đội đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Tham dự tập huấn các đại biểu là trưởng phòng công tác quần chúng, trợ lý công đoàn, chủ tịch công đoàn cơ sở, ủy viên BCH công đoàn cơ sở phụ trách công tác tài chính công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động của các Tổng cục và Bộ Tổng Tham mưu.

Nâng cao vai trò công đoàn xây dựng quân đội trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các Tổng cục, Bộ Tổng Tham mưu coi trọng. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức, cán bộ làm công tác công đoàn, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn cho các hoạt động nghiên cứu, chế thử, sản xuất, vận chuyển, bảo dưỡng, sử dụng súng, đạn, vật liệu nổ công nghiệp.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020

Tuy nhiên, ý thức chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các đơn vị còn nhiều thiếu sót. Tại một số đơn vị, người lao động còn vi phạm tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng cán bộ chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ có hiệu quả chưa cao.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đánh giá: “Việc phổ biến quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cho các đơn vị là rất cần thiết. Từ đó, nâng cao hơn nữa việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh, lao động trong các đơn vị quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh".

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao quà lưu niệm cho Lãnh đạo chỉ huy Nhà máy Z121.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sẽ phải đáp ứng yêu cầu cao hơn. Việc sắp xếp các đơn vị doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Do vậy, việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cơ sở là rất thiết thực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phát huy vai trò công đoàn xây dựng quân đội trong tình hình mới”.

Hội nghị tập huấn nhằm quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Công đoàn Quốc phòng về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn. Chương trình tập huấn chú trọng trao đổi, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn.

Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần tích cực bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất, học tập, công tác. Giúp đội ngũ cán bộ công đoàn nắm vững và thực hiện chặt chẽ đúng quy định nghiệp vụ công tác quản lý tài sản, tài chính công đoàn.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2020

Trong số các đơn vị tham gia tập huấn, Nhà máy Z129 có chức năng sản xuất, sửa chữa các loại ngòi đạn phục vụ bộ đội huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc thù hoạt động sản xuất tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ, nhất là công đoạn tổng lắp các ngòi đạn. Cơ quan chức năng của nhà máy phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức triển khai các giải pháp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như hằng năm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, xây dựng quy trình, quy phạm an toàn trong tổng lắp ngòi đạn.

"Chương trình tập huấn giúp cán bộ công đoàn và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị nắm được Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là các thông tư của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện. Từ đó tích cực tham gia cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn tại nhà máy" - Thượng tá Nguyễn Thị Hường - Chủ nhiệm chính trị, Chủ tịch công đoàn cơ sở Nhà máy Z129 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Bài: Duy Minh
Ảnh: Duy Minh
Đồ họa: Duy Minh