e magazine
Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

01/03/2021 16:20

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, do đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ký.

Mục đích của hoạt động nhằm tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động (NLĐ) và các cấp, các ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng, chống Covid-19; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong các doanh nghiệp, cơ sở lao động.

Bên cạnh đó, thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa TNLĐ, BNN; cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long ngày 12/5/2020. Đồng chí thăm hỏi về đời sống và tìm hiểu những chế độ của công nhân, đồng thời nhắc nhở họ tuân thủ các quy định về đảm bảo ATVSLĐ.

Theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động truyền thông về ATVSLĐ cần được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp. Đồng thời, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa TNLĐ, BNN; phát các sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn về ATVSLĐ tới các doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền trên hệ thống các đài phát thanh quận, huyện, xã, phường, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ như tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ.

Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát ATVSLĐ.

Các cấp công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Anh Lê Ngọc Trúc (trái), công nhân Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long tại Hội nghị Tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2019 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức, ngày 26/5/2020. Anh Trúc từng bị tai nạn lao động khiến một bàn tay bị dập nát, hàng năm được công đoàn tặng quà, động viên thăm hỏi.

Về tổ chức thực hiện, Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ trong các cấp công đoàn và Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam; thực hiện việc tư vấn, giải đáp chính sách, pháp luật cho đoàn viên, người lao động về công tác ATVSLĐ; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 của các cấp công đoàn.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2021; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình TNLĐ, BNN có hoàn cảnh khó khăn.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (trái) động viên anh Hải - công nhân Công ty Môi trường đô thị bị tai nạn khi đang làm việc, tháng 5/2020.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành đồng thời phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp với Tháng Công nhân và các hoạt động hưởng ứng hiệu quả, phù hợp.

Ngoài ra, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, thành phố, tổ chức Công đoàn và người lao động về công tác ATVSLĐ; tổ chức thông tin truyền thông các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trên các kênh truyền thông nội bộ; tập huấn cho cán bộ công đoàn làm công tác ATVSLĐ và đội ngũ an toàn vệ sinh viên; tổ chức treo các pano, áp phích, phát hành các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của NSDLĐ, NLĐ, các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức giám sát, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp và cơ sở lao động, tập trung vào một số ngành, nghề, lĩnh vực có nhiều nhiều nguy cơ TNLĐ, BNN.

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Hội nghị Tổng kết Tháng hành động về ATVSLĐ trong các cấp công đoàn, 30/10/2020.

LĐLĐ các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đối thoại với NDSLĐ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc; tổ chức gặp mặt và biểu dương các gương công nhân bị BNN, TNLĐ tại nơi làm việc vượt khó trong lao động sản xuất; thăm và tặng quà cho một số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” năm 2020 tại Lễ phát động hoặc Hội nghị Tổng kết công tác ATVSLĐ.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2021 tại tất cả các cấp công đoàn trên toàn quốc.

Tại Trung ương, Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2021 dự kiến tổ chức vào sáng ngày 06/5/2021 tại TP Hà Nội, quy mô khoảng 300 - 500 người. Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sẽ tổ chức Lễ phát động theo quy mô nhỏ, gọn, khoảng 30-50 người là đại diện cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, phóng viên báo chí.

Tại các ngành, địa phương, căn cứ điều kiện cụ thể, phối hợp tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2021, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Ý YÊN

Kết quả cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” từ ngày 22 – 28/2 Kết quả cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” từ ngày 22 – 28/2

Cuộc thi ảnh “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” tuần thứ 2 trong năm 2021 diễn ra từ ngày 22/2 đến ...

Công đoàn ngành Đường sắt: 75 năm xây dựng và phát triển Công đoàn ngành Đường sắt: 75 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam, không thể kể hết những hy sinh, mất ...

Sàm sỡ ở Hồ Tây: Không lẽ lại phạt 200 ngàn? Sàm sỡ ở Hồ Tây: Không lẽ lại phạt 200 ngàn?

Hàng loạt phụ nữ nước ngoài đã lên trình báo cơ quan Công an về việc bị sàm sỡ ở Hồ Tây. Riêng trong ngày ...