e magazine
Huyện Nghi Lộc tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

04/01/2021 14:16

Năm 2020, huyện Nghi Lộc thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội, do đó các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó thu ngân sách đạt cao, phong trào xây dựng nông thôn mới cơ bản về đích, công tác bồi thường GPMB, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An)

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Năm 2020, huyện Nghi Lộc thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội, do đó các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách đạt cao, phong trào xây dựng nông thôn mới cơ bản về đích, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An.

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Huyện Nghi Lộc đang từng bước phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội

Trong năm 2020, giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Nghi Lộc đạt 16.868 tỷ đồng, tăng 7,52% so với 2019. Trong đó giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp đạt 1.706 tỷ đồng, ngành Công nghiệp – Xây dựng đạt 12.765 tỷ đồng, ngành Thương mại - Dịch vụ đạt 2.397 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 56,1%, khu vực Dịch vụ chiếm 27%, khu vực Nông – Lâm -Ngư nghiệp chiếm 16,9 %.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Lộc tăng ở mức thấp nhưng vẫn đảm bảo ổn định và tăng trưởng. Nhà máy May Nghi Lâm hoàn thành đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động; một số nhà máy trong Khu công nghiệp Nam Cấm như Nhà máy Sản xuất, chế biến cá ngừ của Công ty TNHH Frescol Tuna đã đi vào hoạt động, hiện đang tuyển dụng hơn 1.000 lao động. Các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt động hiệu quả và cho nguồn thu ổn định.

Đối với sản xuất nông nghiệp, để khắc phục khó khăn về thời tiết, hạn hán, dịch bệnh, huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo kịp thời thực hiện các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện về nông nghiệp đến người dân. Đồng thời, khuyến khích người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nhân rộng các giống mới có năng suất, giá trị cao, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Nghi Lộc đang phấn đấu trở thành huyện trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An

Trong năm, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của huyện Nghi Lộc đạt 2.040 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định; hệ thống chợ nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoạt động hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội. Tổng dư nợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện đạt 2.012 tỷ đồng.

Lấy nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, huyện Nghi Lộc tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình thiết yếu, lồng ghép xây dựng các công trình nông thôn mới. Tổng giá trị đầu tư xây dựng trong năm 2020 đạt 455 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư xây dựng tập trung 158 tỷ đồng với trên 156 công trình, hạng mục công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới do huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị làm chủ đầu tư. Các công trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cụ thể như công trình xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao của huyện tại thị trấn Quán Hành; xây dựng đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành; xây dựng các khu tái định cư tại xã Nghi Phương, Nghi Đồng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc-Nam; xây dựng Khu tái định cư Khánh Hợp phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường ven biển và chia lô đất ở đấu giá tại xã Khánh Hợp; quy hoạch, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu chia lô đất ở dân cư tại các xã, thị trấn, công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Tại các xã, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây mới, sửa chữa đồng bộ và khang trang

Huyện Nghi Lộc đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2020, do đó, các tiêu chí được tập trung hoàn thiện. Huyện đã bố trí kinh phí, lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ các xã xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Trong năm, huyện Nghi Lộc đã trích ngân sách hỗ trợ hơn 20 nghìn tấn xi măng cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn. Từ sự hỗ trợ kịp thời của huyện, của tỉnh, các xã đã xây dựng được hơn 80 km đường bê tông, cấp phối được 39 km đường nội đồng; tu sửa, xây dựng mới 11 km kênh mương bê tông; xây mới 72 phòng học, 5 nhà văn hóa xóm; sửa chữa, chỉnh trang 100 nhà văn hóa xóm, 6 sân vận động và 5 trạm y tế xã.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được thực hiện tốt. Huyện Nghi Lộc hiện có 209 xóm/250 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa. Năm 2020, huyện có thêm 3 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó có 2 di tích lịch sử cấp tỉnh là Chùa Sơn Hải, Nhà thờ Tiến sỹ Đinh Văn Chất và 1 di tích lịch sử được xếp hạng quốc gia là Địa điểm Cầu Cấm.

Đến nay, 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nghi Lộc, các tiêu chí về cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm, sân vận động, nhà văn hóa, chợ đã được đầu tư cơ bản và đồng bộ; diện mạo khu vực nông thôn đã thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến tháng 12, huyện Nghi Lộc đã cơ bản về đích nông thôn mới, huyện đang xây dựng hồ sơ trình UBND tỉnh và trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên đã tạo niềm vui cho người dân

Cũng trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của huyện Nghi Lộc tiếp tục được người dân ghi nhận. Với quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung của cải cách hành chính.Trong năm, huyện đã thực hiện rà soát 329 thủ tục hành chính cấp huyện, 145 thủ tục hành chính cấp xã; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho 2.556 hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm qua Dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, huyện đã chỉ đạo thực hiện lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, kết quả đạt tỷ lệ 95,28% và tại các xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100%.

Tập trung phát triển toàn diện kinh tế, xã hội

Huyện Nghi Lộc đang tập trung khai thác tiềm năng của địa phương để phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chia sẻ: “Năm 2020, huyện Nghi Lộc cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, coi trọng và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục của huyện được đánh giá cao và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ngày càng được thực hiện tốt. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được đảm bảo. Chính quyền và người dân đồng thuận cao, toàn huyện quyết tâm về đích nông thôn mới”.

Bài: Mai Liễu