e magazine
18/10/2021 12:04
[Infographic] 10 xe bán chậm nhất 9 tháng đầu năm 2021

18/10/2021 12:04

Tổng kết 9 tháng đầu năm, 5/10 xe bán ế nhất là MPV, Toyota có 4 cái tên, Isuzu và Ford đóng góp 2 xe, Honda và Kia mỗi hãng có 1 xe.
[Infographic] 10 xe bán chậm nhất 9 tháng đầu năm 2021