e magazine
22/11/2020 11:00
Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

22/11/2020 11:00

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nhân - Công đoàn phối hợp Quỹ châu Á (The Asia Foundation) tổ chức Hội thảo "Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật (KHKT) và Công đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật. Tham dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Philip Graovac - Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ châu Á tại Việt Nam chủ trì hội thảo.

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Công nhân - Công đoàn phối hợp Quỹ châu Á (The Asia Foundation) tổ chức Hội thảo "Tăng cường liên kết hội nghề nghiệp, hội khoa học kỹ thuật (KHKT) và Công đoàn Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi hội viên theo quy định pháp luật. Tham dự có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ông Philip Graovac - Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ châu Á tại Việt Nam chủ trì hội thảo.

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Tại hội thảo, các đại biểu đến từ LĐLĐ, hội KHKT, sở nội vụ các tỉnh thành phía Nam đã tập trung thảo luận, trao đổi các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết, phối hợp giữa các hội nghề nghiệp và hội KHKT với tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên.

Theo Viện Công nhân - Công đoàn, Việt Nam đã có những bước tiến tích cực trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Trong đó bao gồm quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể. Cùng với đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đã được thông qua cho thấy nhiều sự thay đổi về bảo đảm quyền lao động khu vực phi chính thức, quyền công đoàn và thương lượng tập thể.

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Đại biểu tham gia dự hội thảo.

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Tiến sĩ Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân - Công đoàn cho biết, cả nước có khoảng 500 hội ở cấp trung ương và hơn 52.000 hội cấp địa phương với hàng triệu hội viên. Cùng với những thành tựu đã được Nhà nước, xã hội ghi nhận, hoạt động hội còn những hạn chế nhất định, nhất là trong bảo vệ quyền lợi của hội viên.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, thực tế vẫn còn có khoảng trống trong việc liên kết, phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và các hội KHKT, hội nghề nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Vì thế, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm gia tăng thêm sức mạnh cho các tổ chức, thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong các hội KHKT, hội nghề nghiệp được đảm bảo tốt hơn.

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Đại biểu tham gia hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động là chức năng cơ bản, chủ yếu của tổ chức Công đoàn. Hội viên của các hội KHKT và hội nghề nghiệp phần lớn cũng là đoàn viên công đoàn, do đó, tổ chức Công đoàn và các hội có cùng chung nhiệm vụ là đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là thành viên của các hội.

Hội thảo gửi đến tổ chức Công đoàn 3 nội dung kiến nghị nhằm đa dạng hình thức, mức độ liên kết giữa tổ chức Công đoàn với các hội, gồm: Tăng cường liên kết, xây dựng mối liên hệ công tác giữa các cấp Công đoàn Việt Nam và các cấp hội nghề nghiệp; có chiến lược phát triển đoàn viên, các hình thức tập hợp người lao động ở mọi khu vực; có các hình thức công đoàn đa dạng như công đoàn ghép, liên kết mềm giữa tổ chức Công đoàn với các hội, hiệp hội…

Kết nối công đoàn và các tổ chức hội để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích người lao động

Ông Kiều Ngọc Vũ - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phó trưởng đại diện Văn phòng Quỹ châu Á tại Việt Nam Philip Graovac nhìn nhận, phần lớn lao động có trình độ tay nghề cao của Việt Nam là thành viên các hội nghề nghiệp và KHKT. Họ đang đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự phát triển sâu rộng và hội nhập toàn cầu của đất nước. Tuy nhiên, những hội này đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm hạn chế về năng lực tổ chức và nguồn lực.

Từ những nội dung trên cho thấy, vấn đề cần bàn thảo, nghiên cứu và đề xuất tại hội thảo là xây dựng mô hình tổ chức Công đoàn trong cơ quan các hội. Trong đó xác định rõ nhu cầu, cách thức, phương thức liên kết, phối hợp giữa công đoàn và các hội để bảo vệ quyền lợi cho người lao động; tổ chức các hình thức tập hợp, đại diện khác của người lao động có cùng mục đích nói lên tiếng nói của người lao động…

Bài: Hoài Thương

Ảnh: H.T

Đồ họa: Russia