Thứ tư 26/01/2022 06:42
banner-trai-xinh-gai-dep

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII

Hoạt động công đoàn - Ý YÊN

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10 (khóa XII) diễn ra ngày 11/1/2022, tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn.
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII
Hội nghị lần này báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tờ trình công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tờ trình báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới”; Tờ trình ban hành quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn; Tờ trình Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Tờ trình báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc, lưu ý một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị.

Cụ thể, về dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa, quyết định đến sự phát triển của tổ chức Công đoàn.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2021 đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống, sức khỏe các tầng lớp nhân dân trong đó có đoàn viên, người lao động. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn với tinh thần chủ động, sáng tạo, đã có những điều chỉnh trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đa dạng, hướng tới các đối tượng, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

“Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn càng được thể hiện mạnh mẽ với nhiều phong trào, chương trình, mô hình được nhân rộng, lan tỏa, hưởng ứng tích cực. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tận tụy, cống hiến trong công tác phòng, chống dịch cũng như lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu kép của đất nước. Qua đó, khẳng định được vai trò, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với hệ thống chính trị và đoàn viên, người lao động”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII
Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua cả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần thực sự thẳng thắn, không tô hồng.

“Cái gì làm được, mô hình nào hay, có thể nhân rộng? Chỗ nào chưa tốt, chưa tốt do đâu, lý do gì, do khách quan hay chủ quan để từ đó có định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2022, chủ đề hoạt động được xác định là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam". Do đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cần phân tích kĩ lưỡng, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện nhiều yếu tố mới trong bối cảnh hoạt động công đoàn năm 2022, từ đó đóng góp, bổ sung thêm các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

Về tờ trình công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo xây dựng dự thảo “Báo cáo đánh giá thực trạng công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua và định hướng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, nhằm củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào thành công chung của đối ngoại nhân dân.

“Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn xem xét, cho ý kiến về một định hướng tầm nhìn dài hạn. Với tính chất quan trọng đó, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn và 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề cập trong dự thảo báo cáo”, đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII

Về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thu, chi tài chính công đoàn; phân phối, quản lý tài chính công đoàn.

Hệ thống các văn bản quy định về công tác tài chính từng bước được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; tỉ lệ thất thu tài chính công đoàn giảm hàng năm; việc chi tài chính công đoàn cơ bản bảo đảm đúng quy định mục đích...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như còn xảy ra tình trạng thất thu kinh phí công đoàn tại các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; một số nơi chưa thực hiện phân cấp toàn diện, triệt để…

Để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 7b, thời gian qua Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo sửa đổi bổ sung, ban hành mới một số quy định về tài chính công đoàn. Dự thảo quyết định sửa đổi có một số điểm mới, thay đổi căn bản so với quy định cũ về thu, chi tài chính công đoàn; hệ thống tổ chức quản lý tài chính công đoàn; quản lý sử dụng tài chính công đoàn tích lũy; nguyên tắc điều tiết các quỹ; phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn nghiên cứu thảo luận, đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện, ban hành làm cơ sở để sớm triển khai thực hiện.

Về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, sau 5 năm triển khai nghị quyết, nhận thức và hành động của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức Công đoàn đã có chuyển biến tích cực.

Cụ thể là số lượng doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca ngày càng tăng lên. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn mức 15.000 đồng; số người lao động được thụ hưởng bữa ăn ca ngày càng được mở rộng.

“Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, đề nghị các đồng chí thảo luận, nhận định, đánh giá về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và phân tích các nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nghị quyết trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10, khoá XII
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, hội nghị tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, cụ thể là bổ sung ủy viên ban chấp hành thay thế các đồng chí đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch và kiện toàn đủ các đồng chí Phó Chủ tịch trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư.Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) cũng cho ý kiến vào: Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/08/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới và Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

Công đoàn Hà Nội thống kê công nhân thuê trọ không về quê đón Tết Công đoàn Hà Nội thống kê công nhân thuê trọ không về quê đón Tết

Việc thống kê số công nhân lao động thuê trọ ở lại Hà Nội không về quê đón Tết sẽ được gửi về LĐLĐ TP ...

Điều kiện nào để sáng kiến tham gia chương trình được công nhận? Điều kiện nào để sáng kiến tham gia chương trình được công nhận?

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, có 4 tiêu chí để xét sáng kiến đủ điều kiện ...

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Yêu nước trong lúc này là lao động sáng tạo” Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Yêu nước trong lúc này là lao động sáng tạo”

Toạ đàm Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19” được tổ chức tại ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Hoạt động công đoàn -

Thái Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao cho đoàn viên, người lao động

Với phương châm không để cho đoàn viên, người lao động nào không có Tết, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Bình đang triển khai và tổ chức sâu rộng các chương trình chăm lo Tết cho công nhân lao động.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho người lao động, hộ nghèo ở Quảng Trị

Hoạt động công đoàn -

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho người lao động, hộ nghèo ở Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ngày 24/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại huyện Hải Lăng và TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Việc làm -

Thái Nguyên: Công đoàn vào cuộc đảm bảo thưởng Tết cho công nhân

Gần 100 công nhân lao động ngừng việc, tập trung tại cổng công ty, yêu cầu thanh toán tiền thưởng Tết với mức thưởng và thời điểm thưởng như cam kết trong thỏa ước lao động đã ký.

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Việt Nam -

“Tết sum vầy” ấm tình Công đoàn Cao su Việt Nam dành cho đoàn viên, NLĐ

Công đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho hàng ngàn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Theo đó, mỗi trường hợp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Nhiều hình thức chăm lo sĩ quan, thuyền viên

Hoạt động công đoàn -

Nhiều hình thức chăm lo sĩ quan, thuyền viên

Theo ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, chưa có sĩ quan, thuyền viên nào của Tổng Công ty bị tử vong do Covid-19 mặc dù thường xuyên đối mặt với nguy cơ lây nhiễm trên tàu.

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công đoàn Việt Nam -

Công nhân lao động phấn khởi vì được nhận quà của Chủ tịch nước và Tổng Liên đoàn

Công nhân lao động có mặt tại Trung tâm Văn hóa TP. Thủ Đức (TP. HCM) ngày hôm nay rất vui mừng vì nhận được quà Tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Nguyễn Đình Khang.

Đọc thêm

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chung sức lo Tết cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

Hoạt động công đoàn -

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chung sức lo Tết cho trẻ em mồ côi vì Covid-19

Để xoa dịu phần nào nỗi đau với các em nhỏ, ngày 22/1, tại TP.HCM, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” dành cho các em nhỏ dưới 16 tuổi mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ do Covid-19.

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Hoạt động công đoàn -

Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động

Chương trình "Bánh chưng xanh" của Nhà Văn hoá Lao động TP Đà Nẵng (Nhà Văn hóa Lao động) sẽ dành tặng 800 bánh chưng cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp và công nhân vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán.

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đời sống -

"Nhờ Công đoàn, Tết này tôi có nhà mới, xe mới”

Đó là chia sẻ của chị Ngô Thùy Liêm (41 tuổi) công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tại chương trình "Tết sum vầy” 2022 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức, sáng 22/1.

Vinh dự của công nhân trực tiếp sản xuất đứng trong hàng ngũ Đảng

Hoạt động công đoàn -

Vinh dự của công nhân trực tiếp sản xuất đứng trong hàng ngũ Đảng

LĐLĐ TP. HCM tuyên dương 92 đảng viên tiêu biểu là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp Đảng năm 2021.

Công đoàn Bình Dương chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn Bình Dương chi hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ khó khăn

Năm 2021, đoàn viên, người lao động tại Bình Dương đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid -19. Chính vì thế, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chi hàng trăm tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động nhằm giúp họ vượt qua khó khăn.

Xem phiên bản di động