Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn

Theo đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, để gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của doanh nghiệp, các cấp Công đoàn cần cam kết và hành động, tập trung tháo gỡ vấn đề khó, nâng cao năng lực đại diện cho người lao động (NLĐ). Không có câu chuyện “quan công đoàn” hay NLĐ phải báo cáo tổ chức Công đoàn.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội V Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (2018 - 2023), các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã triển khai sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể với chất lượng ngày càng cao. Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức tọa đàm về "Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" và "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới" với sự tham gia của lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, và cán bộ trực tiếp phụ trách thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị...

Từ đó, giúp cán bộ công đoàn và lãnh đạo chuyên môn nhận thức rõ trách nhiệm của mình cũng như sự phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn trong việc tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại nơi làm việc. Tại hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn luôn sẵn sàng đối thoại đột xuất với NLĐ khi xảy ra vướng mắc...

Từ năm 2021, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Có rất nhiều thay đổi tác động đến hoạt động của công đoàn.

Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ bảy - khóa V: Tập trung giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với NLĐ và tổ chức Công đoàn.

Ảnh: CĐ

Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn
Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn

Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tiếp nhận Công đoàn Công ty Transo. Ảnh: CĐ

Theo mô hình hoạt động mới, ở cấp Tổng Công ty sẽ không tổ chức Hội nghị NLĐ, mà chỉ còn hình thức Hội nghị Người đại diện phần vốn và Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, Tổng Công ty tập trung thi đua làm tốt 6 nhiệm vụ bao gồm: Một là, xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu, tận tụy với khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm; hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm, tài, đức; ba là, cùng nhau phát triển dịch vụ, chuỗi logistic tích hợp trên nền tảng hệ thống sinh thái cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải; bốn là, xây dựng hệ thống quy trình tiêu chuẩn số hóa tinh gọn và cải tiến liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ có chất lượng tốt nhất và tạo môi trường kinh doanh thúc đẩy mang tính linh hoạt, tự chủ và tự chịu trách nhiệm; năm là, phát triển hệ thống công nghệ thông tin dựa trên nền tảng dữ liệu tập trung, mở ra không gian phát triển và tạo nên giá trị mới; sáu là, cùng nhau cam kết để hành động.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam bày tỏ những mong muốn ở tổ chức Công đoàn

Ảnh: ST

Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn

Những mục tiêu phát triển của doanh nghiệp đã đặt ra cho tổ chức Công đoàn yêu cầu đổi mới hơn nữa để tham gia hiệu quả xây dựng doanh nghiệp. Do vậy, trong nửa cuối nhiệm kỳ (2021 - 2023), các cấp Công đoàn Tổng Công ty đã đề chương trình hành động nhằm chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò giám sát của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty...

Công đoàn Tổng công ty hiện có 63 công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong đó, 27 CĐCS hoạt động trong các công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần mà Tổng Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 10 CĐCS hoạt động trong các công ty liên doanh, liên kết, cổ phần mà Tổng Công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; 26 CĐCS đang hoạt động tại các công ty cổ phần mà Tổng Công ty đã thoái hết vốn hoặc mới tham gia hoạt động trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty theo mô hình công đoàn ngành nghề. Tính đến hết năm 2020, Công đoàn Tổng Công ty có 23.647 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn

Ông Lê Anh Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt nam tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021

Ảnh: M.K

Theo đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam: “Không có câu chuyện “quan công đoàn” hay NLĐ phải báo cáo tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở cần sâu sát với NLĐ, nắm bắt tâm tư NLĐ, động viên, khắc phục hạn chế không những của tổ chức mà còn của NLĐ”.

Để công đoàn là “ưu tiên lựa chọn số 1 của doanh nghiệp và NLĐ”, trong chương trình nhiệm vụ 2021, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ CĐCS tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Từ đó thuyết phục, kiến nghị và chia sẻ để người sử dụng lao động hiểu và phối hợp với công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Công đoàn Tổng Công ty cũng tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS theo hướng bắt tay chỉ việc, tập huấn để cán bộ công đoàn nắm được việc, hiểu được vai trò chức năng của mình, triển khai tốt nhiệm vụ, xây dựng doanh nghiệp phát triển. Bắt đầu từ năm 2021, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình giám sát của Ban chấp hành về việc thực hành, thi hành điều lệ, triển khai chương trình công tác, thực hiện quy chế dân chủ, pháp luật lao động… tại doanh nghiệp.

Các CĐCS tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế ở công ty cho phù hợp với Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho NLĐ.

Không có câu chuyện “quan Công đoàn” hay người lao động phải báo cáo Công đoàn

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trao quà đến NLĐ và thân nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: MD

Tròn một năm chống dịch: Niềm tin chiến thắng! Tròn một năm chống dịch: Niềm tin chiến thắng!
Công nhân Hà Nội nô nức tham dự “Tết sum vầy” 2021 Công nhân Hà Nội nô nức tham dự “Tết sum vầy” 2021
“Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến thuyền viên rất cực”! “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến thuyền viên rất cực”!

Bài viết: Duy Minh

Ảnh: MD