e magazine
Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

07/04/2021 11:50

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) với yêu cầu bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) với yêu cầu bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp cùng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh tham gia Chương trình đối thoại với Thủ tướng nhân dịp Tháng Công nhân 2020.

Mục đích của hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ông Nguyễn Đình Khang (đứng thứ 2, từ trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan khu trưng bày tại Tòa nhà trụ sở Tập đoàn Viettel, tại Chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hưởng ứng thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, 15/3/2021.

Hoạt động tuyên truyền bao gồm 5 nội dung:

Một là, tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hai là, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.

Ba là, tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội.

Bốn là, tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Năm là, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" là một trong bốn hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân 2021.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như: Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động công đoàn.

Lan tỏa tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Công đoàn Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn hưởng ứng Chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển".

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, ngày hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn của ngành, địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Ý YÊN

Hàng phong đỏ hóa củi giữa hai bờ yêu - ghét Hàng phong đỏ hóa củi giữa hai bờ yêu - ghét

Hà Nội vừa quyết định thay thế 262 cây phong lá đỏ bằng các cây bàng lá nhỏ trên phố Nguyễn Chí Thanh - Trần ...

Theo chân những người làm sạch đẹp đường phố thành Vinh, Nghệ An Theo chân những người làm sạch đẹp đường phố thành Vinh, Nghệ An

Theo chân những công nhân vệ sinh môi trường trên các tuyến phố của thành phố Vinh - Nghệ An mới thấu hiểu hết được ...

Dập nát hai bàn tay, mất 4 ngón tay... vì máy dập công nghiệp Dập nát hai bàn tay, mất 4 ngón tay... vì máy dập công nghiệp

Gần đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận các ca nhập viện do tai nạn lao động. Trong số đó, có ...