e magazine
Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc

21/09/2020 10:10

Đó là một trong những nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và 12 doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc thương lượng, dự kiến sẽ ký kết thực hiện từ đầu năm 2021.
Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc

Đó là một trong những nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh và 12 doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc thương lượng, dự kiến sẽ ký kết thực hiện từ đầu năm 2021.

Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức lấy ý kiến của 12 doanh nghiệp trong nhóm điện tử Hàn Quốc nhằm thống nhất những điều khoản chung liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động và thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ. Trong số các doanh nghiệp được lựa chọn mời tham gia thỏa ước nhóm có Công ty TNHH Samsung Electronics, Công ty TNHH Samsung Display, Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam, Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam, Công ty TNHH Sena Tech…

Tạo "sàn" chính sách đãi ngộ đối với người lao động điện tử

Tại 12 doanh nghiệp này, hầu hết các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết giữa công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đều có những điều khoản cao hơn quy định của pháp luật. Đơn vị có nhiều điều khoản nhất là hơn 20 điều. Đơn vị có ít điều khoản nhất là 13 điều. Nhiều điều khoản tương đồng về mức độ giữa các doanh nghiệp. Cá biệt có một vài doanh nghiệp xây dựng một số điều khoản cao hơn hẳn, hoặc thấp hơn so với mặt bằng chung. Thậm chí một số doanh nghiệp đã thực hiện một số điều khoản mà pháp luật chưa đề cập đến. Ngược lại, có điều khoản của luật chưa được một số doanh nghiệp trong nhóm thực hiện.

Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc

Với mục tiêu hài hòa lợi ích giữa người lao động và năng lực tài chính của doanh nghiệp, các chuyên gia xây dựng thỏa ước nhóm đã lựa chọn 15 điều khoản mang tính chung nhất. Mức quy định cũng vừa phải để các đơn vị đang thực hiện ở mức thấp hơn hoặc chưa thực hiện có thể áp dụng được. Nội dung của thỏa ước lao động tập thể nhóm xây dựng theo 4 nhóm vấn đề gồm: chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương; các chế độ trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động; các chế độ phúc lợi; cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và công đoàn.

Trong đó, đối với nhóm vấn đề liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất tiền lương cơ bản trả cho lao động đã qua đào tạo nghề, học nghề cao hơn ít nhất 10% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Tiền lương thử việc đối với lao động có trình độ chuyên môn ít nhất bằng 90% mức lương của công việc đó. Đối với lao động phổ thông bằng 100% mức lương của công việc đó. Vào dịp Tết Nguyên đán, người lao động được thưởng mức thấp nhất bằng một tháng lương cơ bản kèm phụ cấp tham gia bảo hiểm xã hội. Thời hạn nâng lương định kỳ cho người lao động được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần.

Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc
Giám đốc nhân sự một doanh nghiệp cho ý kiến về dự thảo thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc.

Trao đổi ý kiến về nội dung thỏa ước nhóm, ông Lee Young Kyu - Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Cresyn Hà Nội băn khoăn, đối với những doanh nghiệp điện tử có nhà máy hoạt động tại Việt Nam nhưng chịu sự điều hành hệ thống của Công ty mẹ thì cần phải báo cáo về trụ sở chính. Do đó, Công đoàn tỉnh nên xét đến điều kiện đặc thù của các doanh nghiệp có hệ thống điều hành như vậy.

Về cơ bản, các lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, vì mục tiêu chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo động lực để họ xây dựng và phát triển doanh nghiệp thì việc đề xuất tăng lương và các chế độ cho người lao động của công đoàn có thể thương lượng được. Tuy nhiên, chưa thể thực hiện ngay mà cần có thời gian chuẩn bị và nên ký kết vào năm 2021.

12 doanh nghiệp cũng đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ của thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh xây dựng. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, hai bên sẽ ký kết thỏa ước và đưa vào thực hiện từ đầu năm 2021.

Lao động điện tử sẽ hưởng lương thử việc ít nhất bằng 90% mức lương công việc

Sẽ có ít nhất 60.000 người lao động đang làm việc được hưởng lợi từ những điều khoản này.

Đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ổn định lực lượng lao động phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2019 - 2023” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn và mời 12 doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc tham gia thỏa ước nhóm đầu tiên ở Bắc Ninh. Việc này nhằm góp phần tạo cơ sở cải thiện quan hệ lao động giữa người lao động và quản lý doanh nghiệp, tạo sân chơi bình đẳng hơn về điều kiện làm việc, giúp ổn định lực lượng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bài: Duy Minh
Ảnh: Duy Minh
Đồ họa: Duy Minh