Thứ tư 12/08/2020 19:18
Xin chờ trong giây lát...

Lấy ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Công đoàn -

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thành viên Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật chuyên gia về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách pháp luật của Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.

Thực hiện PV

Xem thêm: Lấy ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Chia sẻ
Xem phiên bản di động