LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

Sáng 31/3, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp năm 2020 và triển khai chương trình phối hợp năm 2021. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Năm 2020, thực hiện nội dung phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, UBND tỉnh với LĐLĐ tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, đời sống, việc làm của CNVCLĐ; động viên CNVCLĐ cùng với doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự".

UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo chuyên môn và công đoàn cùng cấp ký kết chương trình phối hợp năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn các cấp trong tỉnh tham gia quản lý nhà nước, tham gia kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở”.

Đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả chương trình phối hợp

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh hỗ trợ pháp lý, giải quyết 3 vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh giải quyết thành công 2 cuộc đình công, 1 cuộc tranh chấp lao động. Chỉ đạo LĐLĐ huyện, công đoàn ngành khảo sát, tập hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động về việc thực hiện chính sách pháp luật, để tiến tới hội nghị đối thoại cấp tỉnh về việc thực hiện chính sách trong thời gian tới.

Đồng thời, các cấp công đoàn đã phối hợp với các cấp, ngành vận động thành lập mới được 38 công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển được 7.241 đoàn viên. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% công đoàn các cấp tiến hành khảo sát tình hình việc làm, đời sống của CNVCLĐ và tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết và triển khai thực hiện tốt "Tháng Công nhân, Tháng Hành động An toàn vệ sinh lao động" và các ngày lễ lớn trong tỉnh.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, được CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực, từ đó đã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Kết quả, trong năm toàn tỉnh có 14 đoàn viên đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tại Hội nghị biểu dương phong trào "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" giai đoạn 2010 – 2020, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà".

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

Đồng chí Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam nêu những khó khăn của người lao động tại các khu công nghiệp

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh những kết quả và hạn chế trong hoạt động công đoàn. Trong đó những bất cập, hạn chế trong hoạt động công đoàn khu vực doanh nghiệp và khu công nghiệp được nêu nhiều nhất. Đó là lực lượng cán bộ công đoàn còn mỏng, chưa thể sâu sát hết vấn đề lao động và việc làm tại các doanh nghiệp; việc tiếp cận tuyên truyền chính sách pháp luật và vận động thành lập CĐCS còn khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động còn thấp, thiếu các thiết chế văn hóa cơ bản.

Đồng chí Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, nói: "Trong báo cáo đánh giá kết quả phối hợp cần chỉ rõ hơn những vấn đề đã kiến nghị, đề xuất trong các năm trước nhưng vẫn chưa thực hiện được, phải làm sao để giải quyết căn cơ từng vấn đề đã kiến nghị để cho thấy hiệu quả phối hợp, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với LĐLĐ tỉnh và các cơ quan liên quan. Kế hoạch phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và Sở LĐ-TB&XH cần tiếp tục cụ thể hóa hơn, trong đó, nêu cụ thể trong năm phối hợp bao nhiêu đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về chế độ chính sách của người lao động". Đồng chí cũng nêu những trăn trở đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp và đề nghị UBND tỉnh cần triển khai kịp thời việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho rằng không chỉ có những vấn đề liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp, tại các khu công nghiệp cần được tập trung quan tâm và tìm giải pháp tháo gỡ mà những vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động thuộc khu vực nhà nước cũng cần được quan tâm thực hiện. Một trong những vấn đề đó là việc nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Chẳng hạn, khu vực miền núi Nghệ An có số lượng lớn đoàn viên, người lao động đời sống vật chất và tinh thần còn khó khăn, những áp lực trong công việc, cuộc sống và nhiều sự thay đổi trong xã hội đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tâm lý của họ. Vấn đề đặt ra là với số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách của các huyện miền núi còn ít thì chưa thể bao quát hết tình hình liên quan đến người lao động, chưa thể dành nhiều thời gian để trực tiếp xuống các CĐCS và sâu sát với người lao động. Công đoàn cần có giải pháp mang tính đặc thù cho từng vùng miền và luân chuyển, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám cảm ơn tình cảm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị dành cho tổ chức Công đoàn. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả nổi bật Công đoàn Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua và để có được điều đó là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự nỗ lực rất lớn của toàn thể Công đoàn Nghệ An. Đồng chí cũng trao đổi về những ý kiến đóng góp của các đơn vị.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám cảm ơn tình cảm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị dành cho tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám chia sẻ: “Thời gian qua, Công đoàn Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp để đổi mới toàn diện nội dung, hình thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở với các hoạt động sát sườn, thực tế, ý nghĩa. Hiện nay, những khó khăn, thách thức đối với hoạt động công đoàn là rất lớn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn Nghệ An phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình bằng rất nhiều giải pháp căn cơ và toàn diện. Công đoàn Nghệ An mong muốn tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoat động công đoàn. Đồng thời, được các cấp ngành, đơn vị thấu hiểu và chia sẻ để cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn cho người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh”.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An cảm ơn các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm với tổ chức Công đoàn

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí Lê Hồng Vinh khẳng định: "Trong thời điểm hiện nay, vai trò của tổ chức Công đoàn rất quan trọng, đặc biệt khi người lao động đang có xu hướng chuyển dịch về các khu công nghiệp, kèm theo đó là tâm tư, đời sống, sinh hoạt của người lao động. Để làm tốt vấn đề này, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh cần đánh giá đầy đủ vai trò, thực trạng của hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở đó, tìm ra những vướng mắc, bất cập để tìm giải pháp khắc phục".

Về các ý kiến của các sở, ban ngành liên quan, đồng chí cũng yêu cầu cần phải tổng hợp để xem xét trong thời gian tới. Riêng các vấn đề LĐLĐ tỉnh đề xuất, đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị LĐLĐ tỉnh cần làm tờ trình để gửi các ban, ngành liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề không phù hợp cần phải kịp thời báo cáo, kiến nghị lên tỉnh và trung ương để tìm giải pháp giải quyết. Trước mắt, cần chuẩn bị hồ sơ và các văn bản liên quan để làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam về vấn đề xây dựng khu thiết chế cho người lao động ở Khu công nghiệp Bắc Vinh.

Mai Liễu

Thuyền viên Việt Nam sẽ được bảo vệ nhiều hơn từ chương trình của Liên Hợp Quốc Thuyền viên Việt Nam sẽ được bảo vệ nhiều hơn từ chương trình của Liên Hợp Quốc

Thuyền viên Việt Nam làm việc trong ngành đánh bắt cá và chế biến thủy sản tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ ...

Công đoàn Quảng Trị tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng cho cán bộ CĐCS Công đoàn Quảng Trị tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng thương lượng cho cán bộ CĐCS

Ông Nguyễn Thế Lập – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ: “Nâng cao kỹ năng thương lượng của cán bộ công đoàn cơ ...

Chừa cho mình một lối thoát thân Chừa cho mình một lối thoát thân

Đám cháy ở phường Cát Lái (TP Thủ Đức) vừa khiến 6 người trong 1 gia đình tử vong. Đáng nói, đây là vụ cháy ...