Thứ tư 08/12/2021 00:48
banner-trai-xinh-gai-dep

LĐLĐ tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW

Công đoàn Việt Nam - Duy Chương - Thanh Tùng

Chiều 2/11, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02 NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động của BTV LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đoạt giải Ba cuộc thi "Thời khắc khó quên" Công đoàn Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho nữ CCVCLĐ LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương gia đình CCVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW
Đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị; sự tham gia của hơn 600 cán bộ công đoàn tại 24 điểm cầu trên toàn tỉnh

Xây dựng tổ chức Công đoàn Nghệ An vững mạnh toàn diện

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 02 và hội nghị này mang tính chất là hội nghị triển khai, là khâu quan trọng nhất trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt về Nghị quyết 02, về Kế hoạch số 58 của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh.

Đối với Kế hoạch số 58, Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu quán triệt sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Từ đó, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát đúng, có hiệu quả, tạo bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ theo tinh thần của Nghị quyết số 02

LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW
Toàn cảnh hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và đại hội đảng các cấp

Xây dựng tổ chức Công đoàn Nghệ An vững mạnh toàn diện, có năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chủ động thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; thực sự là một trong những tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Nghệ An ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trong Kế hoạch số 58, BTV Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Công đoàn Nghệ An đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Đồng thời, BTV Tỉnh ủy Nghệ An cũng chỉ đạo cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết 02, trong đó, nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp thực hiện.

Thực hiện chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch số 58 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã ban hành Chương trình hành động số 02 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02

LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt về Nghị quyết 02; kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh

Chương trình hành động số 02 của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đặt ra một số chỉ tiêu hàng năm:

- 100% đơn vị có tổ chức Công đoàn với trên 90% công nhân, viên chức lao động được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật lao động của Nhà nước; các nghị quyết của công đoàn; nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Phát triển được 7.500 đoàn viên công đoàn là công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

- Có 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị dân chủ đạt chất lượng; trên 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 80% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

- Phấn đấu có 20% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp; 100% đoàn viên được thăm hỏi, hỗ trợ khi có hoàn cảnh khó khăn; 80% đoàn viên, người lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát do công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

- Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

- Có trên 85% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, 60% công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn của đơn vị; 100% các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được kiểm tra, quyết toán tài chính đồng cấp.

Đồng thời chương trình hành động cũng đặt ra chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn

Chủ động triển khai sáng tạo, linh hoạt

Hội nghị đã lắng nghe các Ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh thảo luận về triển khai các nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động số 02.

Trong đó, Ban Tổ chức thảo luận về kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở từ nay đến năm 2023. Trong đó, tập trung phân tích các giải pháp về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại những nơi chưa có tổ chức Công đoàn.

Ban Tuyên giáo - Nữ công thảo luận về công tác tuyên truyền trong thời gian tới để thực hiện Chương trình hành động. Trong đó đề nghị mở rộng đối tượng tuyên truyền không chỉ là đoàn viên, quan tâm đến chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Chú trọng đưa các thông tin nhanh, đa dạng đến với đoàn viên, người lao động. Quan tâm việc thành lâp Ban Nữ công trong các doanh nghiệp.

Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác sửa đổi, bổ sung, góp ý về pháp luật công đoàn. Đề nghị các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm đến việc sửa đổi Luật Công đoàn sắp tới.

Ban Tài chính thảo luận đưa ra các giải pháp tăng cường nguồn lực tài chính đủ mạnh để phục vụ các hoạt động. Đánh giá cao sự ra đời của Nghị quyết 02 khi góp phần tăng cường xây dựng nguồn lực tài chính công đoàn.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW
Đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành thảo luận ý kiến

Lãnh đạo LĐLĐ các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, lãnh đạo Công đoàn KKT Đông Nam, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Nông nghiệp cũng có những ý kiến thảo luận về việc thực hiện các nội dung trọng tâm theo Chương trình hành động số 02.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam, Trưởng Ban Dân vận ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của LĐLĐ tỉnh trong triển khai nhiệm vụ, dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh; đánh giá tầm quan trọng của hội nghị trong việc triển khai Nghị quyết 02.

Bên cạnh việc biểu dương những kết quả ban đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của LĐLĐ tỉnh, đồng chí cũng đưa ra những góp ý cụ thể để việc triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An quán triệt kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 NQ/TW
Đồng chí Ngọc Kim Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao chất lượng của hội nghị và ghi nhận quyết tâm của các cán bộ công đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 02.

Đồng chí nhấn mạnh: "Công đoàn Nghệ An đã tiếp nhận Nghị quyết với một tinh thần rất cao và chủ động triển khai một cách sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm, tạo được dấu ấn, đây là nền tảng để Chương trình hành động có kết quả tốt trong những năm tới. Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02, mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn cần tiếp tục quan tâm, tìm hiểu sâu về Nghị quyết, chủ động tham mưu cho cấp ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 02 phù hợp với tính chất, đặc điểm từng đơn vị, từng địa phương; tăng cường giám sát kiểm tra bằng việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 02".

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ công đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng lòng thực hiện Nghị quyết 02; tiếp tục thực hiện phòng chống Covid-19, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và kết nối việc làm cho người lao động và các doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm việc nâng cao chất lượng hội nghị dân chủ tại các đơn vị.

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đoạt giải Ba cuộc thi Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An đoạt giải Ba cuộc thi "Thời khắc khó quên"

Tối 31/10, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức chương trình " Việt Nam - Khát vọng bình yên". Trong chương trình này, Tổng LĐLĐ Việt ...

Cục Viễn thông cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi với đầu số lạ Cục Viễn thông cảnh báo thủ đoạn lừa đảo từ cuộc gọi với đầu số lạ

Cục Viễn thông nhắc người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi có số điện thoại từ đầu số quốc tế vì nguy cơ ...

Hà Nội triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi Hà Nội triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 được LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 06/12/2021.

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo Khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình.

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tuyên giáo đã được các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Hoạt động công đoàn -

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Năm 2021, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, ban hành các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời các cấp công đoàn có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Chăm lo việc làm, đời sống người lao động khuyết tật

Cách làm hay -

Chăm lo việc làm, đời sống người lao động khuyết tật

Tập đoàn, Công đoàn Dệt May Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích và sử dụng người khuyết tật vào những vị trí làm việc phù hợp với sức khỏe và năng lực của họ.

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì  Covid -19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì Covid -19

LĐLĐ Bình Dương đã tặng 66 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ, 20 triệu đồng/sổ cho con công nhân có cha/mẹ tử vong vì dịch bệnh Covid -19. "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" mang ý nghĩ sâu sắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các cháu trong thời điểm này.

Đọc thêm

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đến thăm, trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đỗ Văn Dũng, giáo viên Trường THCS Đào Viên (huyện Quế Võ). Cùng dự, chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, LĐLĐ huyện Quế Võ.

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Hoạt động công đoàn -

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty In Tiến Bộ năm 2021

Ngày 03/12/2021, tại Trụ sở Công ty In Tiến Bộ, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021.

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, sáng tạo trong công tác Công đoàn

Ngày 03/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng.

LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ nỗ lực vượt khó, có những cách làm hay

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ nỗ lực vượt khó, có những cách làm hay

Sáng ngày 4/12, cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ huy động 220,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch

Công đoàn Việt Nam -

Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ huy động 220,5 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch

Năm 2021, Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tập trung nguồn lực, thời gian, công sức cho công tác hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch bệnh.

Xem phiên bản di động