e magazine
23/11/2021 17:03
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"

23/11/2021 17:03

Sáng 23/11, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn”.
LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"

Trong hai năm qua với chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã đưa việc nâng cao chất lượng hoạt động UBKT công đoàn là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện chủ đề hoạt động.

Sáng 23/11, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn”. Tham dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; các Ban của LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Xây dựng, Công thương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Chủ nhiệm UBKT các công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia tham luận.

Báo cáo tại diễn đàn, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Lương Thị Hồng Thanh cho biết, hệ thống Công đoàn tỉnh Quảng Trị hiện nay có 426 UBKT công đoàn với 1.329 uỷ viên. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh có 7 uỷ viên; Công đoàn Viên chức tỉnh có 58 uỷ viên; toàn tỉnh có 14 UBKT LĐLĐ huyện, thành, thị xã, Công đoàn ngành; 411; UBKT CĐCS với 1.264 uỷ viên.

Những năm qua, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Lương Thị Hồng Thanh cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã cụ thể hóa hoạt động UBKT vào các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của công đoàn; chỉ đạo, định hướng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát hằng năm.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã ban hành Chương trình số 46/CTr-LĐLĐ ngày 27/11/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn; chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/3/2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ.

Tổ chức triển khai các Văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện quy định về thẩm quyền, hình thức và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

Từ đó, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra cũng được nâng lên; 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động,... công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chất lượng chưa cao, chưa sâu, kết luận kiểm tra đồng cấp còn chung chung, có đơn vị không thực hiện đúng quy trình kiểm tra, tiến hành kiểm tra nhưng không ban hành kết luận kiểm tra.

Hoạt động của một số UBKT công đoàn cấp cơ sở còn hạn chế, chưa tổ chức tự kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra nhưng còn mang tính hình thức. Cán bộ CĐCS ít quan tâm đến hoạt động của UBKT công đoàn cơ sở; một số CĐCS còn nhầm lẫn giữa hoạt động của UBKT và Ban Thanh tra nhân dân.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Lương Thị Hồng Thanh báo cáo về công tác kiểm tra công đoàn.

Chú trọng thực hiện công tác đánh giá, rút kinh nghiệm

Tại diễn đàn, 11 đơn vị công đoàn đã tham gia trình bày các tham luận, bên cạnh việc phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, các đơn vị cũng nêu lên những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT.

Đồng chí Võ Thị Thương - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Trong quá trình hoạt động, thực tế cho thấy hoạt động của UBKT công đoàn các cấp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động kiểm tra. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát của BCH CĐCS vẫn còn hạn chế. Một số CĐCS có số lượng lớn đoàn viên và quản lý CĐCS thành viên trực thuộc hoạt động phân tán trên các huyện, thành phố,... Số lượng đoàn viên ở một số CĐCS thành viên rất động, có đơn vị lên đến hơn 500 đoàn viên như: CĐCS thành viên Dự án MAG Quảng Trị (515 đoàn viên), CĐCS thành viên Dự án Renew (234 đoàn viên),.... Tuy nhiên, vì không có UBKT ở cấp này nên rất khó khăn trong hoạt động tự kiểm điểm, giám sát”.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT CĐCS, đồng chí Mai Chiếm Hùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Công Thương nhấn mạnh: "Cần chú trọng xây dựng, quan tâm đến cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra, đòi hỏi phải có trình độ, năng lực, bản lĩnh, có uy tín trong cơ quan, đơn vị và có tâm huyết với hoạt động công đoàn”.

Còn đồng chí Phạm Hồng Lợi - Chủ nhiệm UBKT CĐCS Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình Thuỷ Lợi Quảng Trị khẳng định: "Các cấp công đoàn cần tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng các cuộc kiểm tra; lựa chọn nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc và quy trình kiểm tra, đánh giá khách quan, trung thực, nhìn nhận hạn chế, tồn tại để kịp thời xử lí sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát."

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"

Toàn cảnh diễn đàn

linh động trong việc tổ chức kiểm tra khi có dịch

Đồng chí Võ Thị Thương - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị chia sẻ, do tình hình dịch bệnh Covid-19, UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh linh động trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Có một số đơn vị UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh không về trực tiếp kiểm tra tại cơ sở mà bằng phương pháp kiểm tra gián tiếp và trực tiếp, yêu cầu các CĐCS được kiểm tra, giám sát gửi đề cương báo cáo và tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thông qua đường mạng. Sau đó đoàn kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ phân công nhiệm vụ của từng thành viên đoàn kiểm tra.

Cuối cùng đoàn kiểm tra mời mỗi đơn vị được kiểm tra là 3 đồng chí gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, kế toán CĐCS để cùng đoàn kiểm tra trao đổi, thảo luận, thống nhất và đi đến kết luận. "Với cách kiểm tra này, chúng tôi nhận thấy phù hợp nhất trong tình hình dịch bệnh hiện nay và cũng đảm đảm tất cả các nội dung theo quy định", Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị nói.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"Đồng chí Mai Chiếm Hùng - Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu về năng lực và tâm huyết của cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra.

Cũng bàn về công tác kiểm tra ở cơ sở, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị Mai Chiếm Hùng yêu cầu cần tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.

"Cần lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra phải gắn với việc uốn nắn, chấn chỉnh ngay những hạn chế thiếu sót; đảm bảo nguyên tắc và quy trình kiểm tra; vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức (thường xuyên, đột xuất, định kỳ); phương pháp kiểm tra; làm tốt khâu thẩm tra, xác minh. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử ký kịp thời các hành vi vi phạm", ông Hùng nêu vấn đề.

Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị cho rằng, cần chú trọng thực hiện tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát. Kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm điều lệ, Nghị quyết Công đoàn Việt Nam.

đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra

Các đại biểu tham luận và tham gia diễn đàn đều thống nhất tinh thần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn; bảo đảm công tác thu, phân cấp thu, phân phối nguồn thu, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn theo đúng quy định; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT"

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhận định, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên. Công tác kiểm tra tài chính đồng cấp tại công đoàn cấp trên thực hiện đảm bảo chỉ tiêu hằng năm.

"Các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và UBKT công đoàn. Trong đó, cần chủ động đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra tài chính công đoàn, tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu như: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính; kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn. Bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra, phải thực sự khách quan, trung thực, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT, cần chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát về công tác công đoàn", Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Kết quả cụ thể các chỉ tiêu thực hiện NQ 6b/NQ-BCH

- Hằng năm có 100% UBKT công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính cùng cấp.

- Hàng năm có từ 50% trở lên công đoàn các cấp có kiểm tra tài chính cùng cấp (thực tế đạt 68,2%).

- Hằng năm UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra ít nhất: 30% công đoàn cấp dưới về tài chính (thực tế đạt 35,7%), 25% về chấp hành Điều lệ công đoàn (thực tế đạt 28,57%); công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 20% công đoàn cấp dưới về tài chính (thực tế đạt 20,4%), 15% về chấp hành Điều lệ công đoàn (thực tế đạt 21,14%).

- 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền công đoàn được giải quyết và 80% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan nhà nước và tổ chức khác liên quan quyền lợi của đoàn viên và người lao động công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết (thực tế đạt 100%).

- Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ UBKT công đoàn cấp trên cơ sở; 70% trở lên cán bộ uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra và công đoàn (thực tế đạt 72%).

Bài viết: Trần Diễm - CTV