e magazine
Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021

17/10/2020 16:30

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 đã biểu quyết thông qua những quyết sách quan trọng, trong đó đã tán thành với kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10 đã biểu quyết thông qua những quyết sách quan trọng, trong đó đã tán thành với kiến nghị của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo cáo Hội nghị nêu rõ: Trước bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều biến động lớn, đột xuất, phức tạp, đại dịch Covid-19 diễn biến nhanh, khó lường, tác động nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực trên toàn cầu. Năm 2020 được nhận định sẽ là năm kinh tế - xã hội nước ta bị ảnh hưởng lớn, khó có thể hoàn thành được toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, mặc dù 4 năm trước đó luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, năm sau tốt hơn năm trước.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách…

Thời điểm tăng lương cơ sở sẽ được lùi đến ngày 01/7/2022, thay vì 01/01/2021 như tinh thần của Nghị quyết số 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021

Tại Nghị quyết 27, Bộ Chính trị nêu rõ, từ năm 2021, sẽ xây dựng 05 bảng lương mới theo chức vụ, vị trí việc làm; bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương; không áp dụng lương công chức với nhân viên thừa hành, phục vụ…

Theo tinh thần của Nghị quyết 27, từ năm 2021, lương công chức được tính theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ theo nguyên tắc: Giữ chức vụ nào được hưởng lương của chức vụ đó, cùng mức độ phức tạp công việc được hưởng lương như nhau…Với những sự thay đổi này, năm 2021 hứa hẹn việc xếp lương công chức sẽ thực chất hơn, đúng với năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng cụ thể gắn với vị trí việc làm của đối tượng đó.

Tuy nhiên, do cải cách tiền lương đã được chính thức lùi đến thời điểm năm 2022 nên những thay đổi về cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 cũng đồng thời bị lùi lại đến thời điểm 01/7/2022. Do đó, mức lương cơ sở trong năm 2021 vẫn chưa được bãi bỏ, cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được thực hiện theo công thức đang áp dụng hiện nay là: Lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương.

Trong đó, lương cơ sở vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng, chưa thể tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021

Trong những năm gần đây, mức lương cơ sở liên tục tăng vào ngày 01/7. Đi cùng đó, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức cũng được điều chỉnh tăng theo, cụ thể:

- Từ ngày 01/7/2018: Mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP.

-Từ ngày 01/7/2019: Mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14.

- Ngày 01/7/2020, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội cũng đã dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên việc tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương cũng bị hoãn.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021

Thực tế hiện nay mức lương cơ sở ở nước ta còn thấp nên lương và phụ cấp của người lao động chưa cao. Mỗi năm, người lao động luôn đón đợi và phấn khởi khi được tăng lương cơ sở dù số tiền tăng lên không nhiều. Thế nhưng đến thời điểm này, tác động của đại dịch Covid 19 với người lao động ngày càng thể hiện rõ và điều dễ thấy nhất là vấn đề tiền lương bị ảnh hưởng nặng nề.

Lùi tăng lương cơ sở trong năm 2021
Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động.

Bài: Mai Liễu