Thứ năm 09/12/2021 02:47
banner-trai-xinh-gai-dep

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn - Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tại 03 kỳ liên tiếp các tháng 7, 8, 9, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã đăng tải từng phần bài viết quan trọng “Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Công ty TNHH Esquel Việt Nam (Khu Công nghiệp VSIP, tỉnh Bình Dương).

Trong đó, đồng chí đã phân tích, lý giải sâu sắc sự phát triển tư duy về công đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; vai trò quyết định của công đoàn cơ sở là do đặc trưng của hoạt động công đoàn; việc đề cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; vấn đề tăng cường quyền chủ động và tự chủ của công đoàn cơ sở; hệ thống tổ chức Công đoàn vì công đoàn cơ sở để nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên... Lao động và Công đoàn số tháng 10 này sẽ đăng tải kỳ cuối bài viết quan trọng trên.

Hoạt động công đoàn theo nguyên tắc vận động quần chúng đặc thù, nguyên tắc tập trung dân chủ

Công đoàn là tổ chức của một lực lượng quần chúng trong xã hội nên phương thức hoạt động phải đảm bảo yêu cầu phổ quát của phương thức vận động quần chúng. Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh một khi thu hút được tuyệt đại đa số đoàn viên tham gia hoạt động công đoàn, tự giác chịu sự lãnh đạo của công đoàn.

Công đoàn là tổ chức có tính đặc trưng nên phải có phương thức hoạt động sát hợp chức năng đại diện bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Hoạt động công đoàn đặt trong sự vận động của xã hội nên phương thức hoạt động không ngừng được hoàn thiện, phát triển từ sự khắc phục hạn chế trong thực tiễn; phát huy được tiến bộ của xã hội như trình độ dân trí của người lao động, quy định của pháp luật, sự vận động của nền kinh tế và tình hình kinh tế của đoàn viên, sự phát triển của khoa học công nghệ… nhưng quan trọng nhất là thể hiện sâu sắc đặc trưng, bản chất của tổ chức - đó là cuộc sống của người lao động trong mối quan hệ với người sử dụng lao động; quy định pháp luật; chính sách của Đảng, Nhà nước, Trung ương và địa phương. Do đó, hoạt động công đoàn cơ sở phải tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để tránh việc lạm quyền hoặc theo đuôi quần chúng lạc hậu, hoạt động không đúng quy định pháp luật.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, công đoàn cơ sở, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Hoạt động công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có áp lực rất lớn từ nhiều phía, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh quy định của pháp luật, cán bộ công đoàn cơ sở không chỉ có ý thức, quyết tâm chính trị; năng lực ngang tầm, phẩm chất đạo đức trong sáng mà cần cả tinh thần dũng cảm, kiên trì và thái độ kiên quyết mới làm sáng rõ vai trò đối trọng của công đoàn. Vì vậy, cần khắc ghi, vận hành tốt lời dặn dò của đồng chí Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam Nguyễn Văn Linh: "Làm cán bộ công đoàn là phải dũng cảm, dám hy sinh quyền lợi của cá nhân mình vì lợi quyền công nhân lao động, không được thỏa hiệp nhưng cũng không quá cứng nhắc. Phải mềm dẻo nhưng không trái với các quy định của pháp luật, kiên quyết nhưng không quá khích”.

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Công đoàn cơ sở thực sự vững mạnh một khi thu hút được tuyệt đại đa số đoàn viên tham gia hoạt động công đoàn, tự giác chịu sự lãnh đạo của công đoàn. Trong ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Na Hang (Tuyên Quang) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xây dựng và Vận tải Minh Khôi.

Trong quá trình nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thì yêu cầu chuẩn chất của cán bộ công đoàn rất quan trọng và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (năm 2018) xác định là: “Chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm”.

Để cán bộ công đoàn gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn, vì đoàn viên, tổ chức Công đoàn phải có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở. Trong thời gian tới, cần quan tâm xây dựng đội ngũ Chủ tịch công đoàn cơ sở thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên. Để làm được điều này, tổ chức Công đoàn nâng cao tiêu chuẩn đáp ứng mong đợi của đoàn viên, phải trưởng thành qua hoạt động công đoàn là để lựa chọn ban đầu những cán bộ không chỉ cũng là người lao động mà đã thể hiện sự hiểu biết, cảm thông với nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động; coi trọng các tiêu chí về nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu pháp luật, nắm vững nguyên tắc hoạt động và có kỹ năng, phương pháp mềm dẻo, linh hoạt, được đa số đoàn viên tín nhiệm. Đổi mới các hình thức bầu cử, phát huy dân chủ để đông đảo đoàn viên công đoàn được trực tiếp giới thiệu nhân sự, bầu cử ban chấp hành, bầu cử Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công đoàn trong hệ thống chính trị và điều kiện hoạt động công đoàn trong tình hình mới; vai trò của Chủ tịch công đoàn cơ sở trong tổ chức và hoạt động công đoàn, trong tập hợp, thu hút đoàn viên, người lao động, giữ vững vai trò, vị trí của Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; làm rõ những thay đổi về môi trường hoạt động công đoàn, tính đa dạng, phức tạp của quan hệ lao động; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia và biện pháp thông tin, phối hợp ngăn chặn những phần tử lôi kéo, kích động gây mất ổn định doanh nghiệp.

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Hội nghị tập huấn, triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cơ sở do Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức.

Đặc biệt, các cấp công đoàn quan tâm thực hiện chính sách chăm lo và các biện pháp bảo vệ đối với cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là Chủ tịch công đoàn cơ sở. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công đoàn cơ sở không chuyên trách theo hướng đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, khuyến khích vật chất và tinh thần.

Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật về bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở; đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động và công đoàn, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý tập thể, cá nhân vi phạm hoặc các hành vi phân biệt đối xử khi tham gia công tác công đoàn; thực hiện chính sách khả thi hỗ trợ cán bộ công đoàn bị sa thải, mất việc làm do đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

Tóm lại, kết quả hoạt động công đoàn suy cho cùng là chất lượng cuộc sống của người lao động được nâng cao cùng với sự phát triển của xã hội. Mục tiêu này sẽ trở thành hiện thực khi có sự kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đề cao tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đoàn viên với tăng cường tự chủ của công đoàn cơ sở và cả hệ thống tổ chức Công đoàn vì công đoàn cơ sở. Trong quá trình thực hiện, cán bộ công đoàn phải nắm, hiểu được đoàn viên cần gì, qua đó từng bước đáp ứng mong muốn của của họ bằng những việc làm thiết thực, thấm sâu vào họ; nhiều đoàn viên được tham gia trực tiếp vào những hoạt động của công đoàn mang lại hiệu quả cao để họ càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.

Hoạt động công đoàn gắn với nhu cầu phát triển, thu hút sự ủng hộ của người sử dụng lao động sẽ trở nên sâu bền, thể hiện vai trò công đoàn rõ nét hơn, thật sự là tổ chức đại diện cho đoàn viên, người lao động. Có như vậy, mới làm sáng rõ vị trí, vai trò của công đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức cũng như trong toàn bộ hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, địa vị xã hội của Công đoàn Việt Nam được củng cố, phát triển sán lạn hơn.

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Hoạt động công đoàn gắn với nhu cầu phát triển, thu hút sự ủng hộ của người sử dụng lao động sẽ trở nên sâu bền, thể hiện vai trò công đoàn rõ nét hơn, thật sự là tổ chức đại diện cho đoàn viên, người lao động. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn với việc nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp Công đoàn với việc nâng cao năng suất lao động trong doanh nghiệp

Để góp phần nâng cao năng suất lao động (NSLĐ) cho NLĐ trong các doanh nghiệp, ngày 15/8/2019, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành ...

Lan tỏa tinh thần yêu thương của tổ chức Công đoàn đến với người lao động khó khăn Lan tỏa tinh thần yêu thương của tổ chức Công đoàn đến với người lao động khó khăn

Chị Đặng Thị Hiền Vi - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Hàng Gòn (Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) lan ...

Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam Một số vấn đề then chốt để xây chắc nền móng tổ chức Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2021) và nhân dịp Bộ Chính trị Ban Chấp ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Thái Bình: Triển khai các nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn Việt Nam -

Thái Bình: Triển khai các nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Ngày 8/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 149/KH-LĐLĐ ngày 24/11/2021 của LĐLĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam

Hoạt động công đoàn -

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam

Vừa qua, Công ty CP Vinatex Phú Hưng – đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức buổi Lễ khánh thành Nhà máy Sợi 2 và gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam.

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Hoạt động công đoàn -

Hỗ trợ hơn 7.000 lao động bị gián đoạn công việc do dịch bệnh

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ cho nhiều lượt người lao động bị gián đoạn công việc do ảnh hưởng Covid-19, với số tiền gần 23 tỷ đồng.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoạt động công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021 được LĐLĐ tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 06/12/2021.

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Công đoàn Việt Nam -

LĐLĐ Thái Bình: Hội thảo nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo Khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình.

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Hoạt động công đoàn -

Khẳng định lập trường nhất quán trong việc củng cố quan hệ Công đoàn 2 nước Việt - Lào

Phát biểu tại Hội đàm cấp cao giữa tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Lào, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Công đoàn Việt Nam, của cá nhân đồng chí trong việc củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, Công đoàn hai nước.

Đọc thêm

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Hoạt động công đoàn -

Công tác tuyên giáo góp phần lan toả hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác tuyên giáo đã được các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên triển khai linh hoạt, sáng tạo, đạt nhiều kết quả cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Hoạt động công đoàn -

Trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn được thể hiện nổi bật

Năm 2021, trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ, ban hành các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời các cấp công đoàn có nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì  Covid -19

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn Bình Dương tặng 66 sổ tiết kiệm cho con của đoàn viên tử vong vì Covid -19

LĐLĐ Bình Dương đã tặng 66 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng/sổ, 20 triệu đồng/sổ cho con công nhân có cha/mẹ tử vong vì dịch bệnh Covid -19. "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" mang ý nghĩ sâu sắc nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với các cháu trong thời điểm này.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

Hoạt động công đoàn -

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: 75 năm nỗ lực trở thành chỗ dựa của người lao động

“Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Giang luôn gắn liền với các thời kỳ lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất tự hào, vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Nguyễn Văn Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang xúc động khi ôn lại truyền thống 75 năm ra đời và phát triển của tổ chức Công đoàn tỉnh.

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn”

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đến thăm, trao hỗ trợ xây mới “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đỗ Văn Dũng, giáo viên Trường THCS Đào Viên (huyện Quế Võ). Cùng dự, chứng kiến buổi lễ có lãnh đạo huyện ủy, LĐLĐ huyện Quế Võ.

Xem phiên bản di động