Thứ sáu 17/09/2021 01:38
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Nghiên cứu - Trao đổi - PGS. TS. Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn, Trường Đại học Công đoàn

Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào về tổ chức Công đoàn Việt Nam khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 Về tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn cần nhận thức đúng vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, GCCN ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Nghị quyết số 02-NQ/TW ghi nhận sự phát triển, trưởng thành và đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng. Trong ảnh, Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Bình

Nhận thức về Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghị quyết 02 tiếp tục khẳng định, xây dựng GCCN lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế sẽ là cơ hội để thực hiện tốt những giá trị tiến bộ cho NLĐ, góp phần tăng cường lòng tin của NLĐ vào Đảng, Nhà nước, là cơ sở để ổn định chính trị - xã hội.

Nghị quyết không chỉ tiếp tục khẳng định những thành tựu đáng biểu dương của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, mà còn chỉ ra những hạn chế yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới: “Công tác phát triển đoàn viên, CĐCS chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, NLĐ; chất lượng đoàn viên chưa cao, hiệu quả hoạt động của CĐCS còn hạn chế. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp đoàn viên, NLĐ có mặt chậm được đổi mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn còn bất cập;Hoạt động công đoàn ở một số ngành, địa phương chưa gắn với đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ và tình hình quan hệ lao động. Hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, NLĐ chưa cao. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của công nhân, NLĐ có mặt còn hạn chế…”. Nghị quyết đồng thời nêu rõ 5 quan điểm; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến 2025, 2030 và 2045; để thực hiện được các mục tiêu của từng thời kỳ, Nghị quyết đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tuyên truyền Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 cho gần 240 cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Thiện

Những việc cần triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết

Công đoàn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường XHCN cho công nhân; tập hợp trí tuệ của công nhân để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi và thực hiện chính sách, pháp luật.

Phát huy tính tích cực, năng động hơn nữa của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, trong hệ thống công đoàn nói riêng trong tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, tiếp tục xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động cụ thể về việc cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp; đặc biệt cần lắng nghe có chọn lọc, nghiên cứu ý kiến của các giai tầng xã hội để định hướng dư luận xã hội nói chung và trong CNVCLĐ nói riêng trong thực hiện mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết 02 đã đề ra.

Hơn bao giờ hết, cán bộ công đoàn các cấp phải là tấm gương mẫu mực: “Học đi đôi với hành; nói đi đôi với làm”; “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Nếu cán bộ công đoàn làm được như vậy, sẽ là tấm gương điển hình để lôi cuốn, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình hành động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là một trong những phương pháp tuyên truyền hiệu quả nhất, thiết thực nhất.

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
Cán bộ Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Trảng Bom, Đồng Nai) hướng dẫn công nhân điền mấu hồ sơ vay vốn cải thiện đời sống. Ảnh: L.Mai

Thứ hai, triển khai, thực hiện Nghị quyết thông qua xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động

Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt nam, các cấp công đoàn cần xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Khi xây dựng kế hoạch hành động, cần xác định và làm rõ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02 trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; mỗi một giai đoạn như vậy cần trả lời các câu hỏi sau: (i) Kế hoạch sẽ làm cái gì? (ii) Ai làm? (iii) Làm như thế nào? (iv) Làm bao giờ xong? (v) Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xuất phát từ nguyên nhân khách quan hay chủ quan (tránh trường hợp khi triển khai thực hiện, thành công thì “Việc đó là do chúng tôi đề xuất, chúng tôi làm”, nhưng khi thất bại thì đỗ lỗi cho khách quan)? (vi) Giải pháp tháo gỡ để hoàn thành nhiệm vụ là gì? Song song với xây dựng kế hoạch chương trình hành động, các cấp công đoàn cần xây dựng và triển khai các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, doanh nghiệp, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết đã đề ra

Thứ ba, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo tổng kết về các mô hình tổ chức hoạt động

Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo tổng kết về các mô hình tổ chức hoạt động công đoàn có ý nghĩa rất lớn. Thông qua đó, các cấp công đoàn đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến và khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, để từ đó có những giải pháp kịp thời xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đồng thời, tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu khoa học để làm sáng tỏ cả lý luận và thực tiễn trong đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp. Từ đó, có những tham mưu đề xuất nhằm tinh giản bộ máy, nhưng đảm bảo tính hiệu quả, hiệu lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Một vài suy nghĩ về việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW

Nghị quyết số 02-NQ/TW nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó yêu cầu Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế, bố trí nguồn lực thỏa đáng giải quyết những bức xúc của người lao động, nhất là nhà ở, trường học... Trong ảnh, công nhân lao động đang thi công trên công trường Dự án thiết chế Công đoàn Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Thứ tư, nhận định đúng thời cơ và thách thức đối với tổ chức Công đoàn để có những giải pháp phù hợp trong tổ chức và hoạt động công đoàn

Trong bối cảnh hiện nay, công đoàn cần xác định rõ thời cơ, thách thức đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; đồng thời xác định đúng khả năng thích ứng của CNLĐ từng ngành, nghề, địa bàn cụ thể, từ đó có những giải pháp mang tính đồng bộ, căn cơ trong phát triển tổ chức Công đoàn, khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng GCCN. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CNVCLĐ làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, nhất là chủ tịch CĐCS ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về trình độ chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật lao động và kỹ năng công tác. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công đoàn, nhất là trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, để công đoàn thực sự là chỗ dựa vững chắc của công nhân tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn đối với NLĐ và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của NSDLĐ.

Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, chính sách hỗ trợ người dân và ...

Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ NLĐ khó khăn do dịch Covid-19 Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ NLĐ khó khăn do dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về việc ...

Đặc biệt quan tâm chỉ tiêu xây dựng thiết chế Công đoàn và phát triển đoàn viên Đặc biệt quan tâm chỉ tiêu xây dựng thiết chế Công đoàn và phát triển đoàn viên

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII đặc biệt quan tâm đến chỉ tiêu xây dựng thiết chế ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Sự giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động

Ngày 24/8/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” trên địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người và thời điểm thực hiện tính từ ngày 24/8/2021, thời điểm Quyết định có hiệu lực.

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Lao động nữ làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và vai trò của công đoàn

Lao động nữ (LĐN) là nhóm lao động đặc thù, ngoài việc chịu điều chỉnh của pháp luật lao động như những NLĐ khác, quyền lợi của LĐN còn được điều chỉnh bởi các quy định riêng. LĐN làm việc tại các KCN, KCX có những đặc điểm riêng về điều kiện làm việc, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi…

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Nghiên cứu - Trao đổi -

Hoạt động công đoàn khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới*

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là một số FTA thế hệ mới, trong đó có các điều khoản về tôn trọng và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động (TCLĐ) cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những cam kết tại các văn bản pháp lý quốc tế này đặt ra nhu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật quốc gia tiệm cận xu hướng tiến bộ của thế giới để điều chỉnh hài hòa các quan hệ lao động.

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Nghiên cứu - Trao đổi -

Mô hình phù hợp đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2018, trong số 610.637 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh trên cả nước, có tới 98,1% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (từ 100 lao động trở xuống). Riêng doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ (từ 10 lao động trở xuống) có 382.444 doanh nghiệp, chiếm 62,6% số doanh nghiệp cả nước.

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực tiễn về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động

Đối thoại xã hội (ĐTXH) là con đường quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động tại nơi làm việc.

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi -

Thực trạng tiền lương, thu nhập, đời sống của người lao động Việt Nam

Tiền lương là điều kiện vật chất để NLĐ sống và hành động. Điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ, dư dả sẽ càng giải phóng con người khỏi những lo toan thường nhật. Thị trường lao động ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng lụy vào tiền lương nhiều hơn, và do đó, người ta càng chăm chú tìm những cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) có thể lo được các mức lương khả dĩ hơn.

Đọc thêm

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghiên cứu - Trao đổi -

Phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới nêu rõ: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo vệ chế độ XHCN”.

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi -

Xây dựng giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới khẳng định: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội”. Đây là quan điểm hàng đầu trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, dựa trên cơ sở lý luận sâu sắc và cơ sở thực tiễn sinh động.

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động công đoàn

92 năm ra đời và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ). Song, việc thực hiện các cam kết về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang đặt ra nhiều thách thức trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Nghiên cứu - Trao đổi -

Đảng cần công đoàn làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong tình hình mới

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân (GCCN) đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực.

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn

Nghiên cứu - Trao đổi -

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn

Con đường ngắn nhất để nâng cao trình độ, năng lực cho CBCĐ là thông qua đào tạo bồi dưỡng. Bởi họ sẽ được trang bị kiến thức, có khả năng vận dụng sáng tạo lý luận được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn công tác.

Xem phiên bản di động