e magazine
Nâng cao chất lượng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động

27/09/2020 09:29

Công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ các cấp Công đoàn Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ. Thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ, bản thân nữ CNVCLĐ cũng tự khẳng định mình, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các cấp Công đoàn Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ. Thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ, bản thân nữ CNVCLĐ cũng tự khẳng định mình, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Chăm lo, đại diện, bảo vệ tốt hơn cho lao động nữ

Theo số liệu tổng hợp, các cấp công đoàn đã thành lập 6.101 ban nữ công khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và 2.386 ban nữ công quần chúng khu vực ngoài nhà nước. Mặc dù, nhiều đồng chí ủy viên ban nữ công quần chúng hoạt động kiêm nhiệm nhưng đều nhiệt tình, tâm huyết với hoạt động nữ công, đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn các cấp nên phong trào nữ CNVCLĐ không ngừng được đẩy mạnh, phát triển, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Một trong những kết quả nổi bật của hoạt động nữ công công đoàn các cấp trong năm qua, đó là tham mưu ban chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. Trong đó, đã tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến tham gia xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới; tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp.

Ban Nữ công công đoàn các cấp thường xuyên gần gũi, sâu sát, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ từ đó chủ động tham mưu Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp đề xuất với người sử dụng lao động những chính sách có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho lao động nữ, phối hợp tham gia sắp xếp lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nữ CNVCLĐ; tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa quan tâm đến nữ CNVCLĐ được duy trì như: thương lượng với người sử dụng lao động hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Phòng vắt trữ sữa” hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, mô hình “Sức khỏe của bạn” tuyên truyền, khám sức khỏe, tư vấn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tầm soát ung thư sớm..., hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mới và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi tặng quà nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, khen thưởng, động viên kịp thời con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa quan tâm đến nữ CNVCLĐ được duy trì như: thương lượng với người sử dụng lao động hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Phòng vắt trữ sữa” hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, mô hình “Sức khỏe của bạn” tuyên truyền, khám sức khỏe, tư vấn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tầm soát ung thư sớm..., hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mới và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi tặng quà nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, khen thưởng, động viên kịp thời con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Giúp nữ CNVCLĐ khẳng định mình

Không chỉ làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, Ban Nữ công công đoàn các cấp còn chú trọng tham mưu tổ chức và vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Nội dung, tiêu chí thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, địa phương, từng đơn vị, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm, luôn có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đồng thời, xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua: Phụ nữ tiêu biểu, chiến sỹ thi đua, hàng ngàn tập thể, cá nhân nữ được các cấp công đoàn khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Để khích lệ chị em vươn lên khẳng định mình, cùng với thi đua, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã tham mưu phát động sâu rộng phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong nữ CNVCLĐ; phối hợp với chuyên môn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí đào tạo để lao động nữ tự học tập, tham gia các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Đã có hàng chục nghìn lượt nữ CNVCLĐ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, lý luận chính trị. Nhiều cán bộ nữ được đề bạt và giữ những cương vị quản lý, lãnh đạo chủ chốt.

Có thể nói, công tác nữ công và phong trào nữ đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cán bộ nữ công công đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2, năm 2019. Thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ, tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; bản thân nữ CNVCLĐ cũng tự khẳng định mình, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Nhiệm vụ thời gian tới

Trong thời gian tới, để công tác nữ công ngày càng có hiệu quả nhằm chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ ngày càng tốt hơn, ban nữ công công đoàn các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những quy định riêng đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nghị định, thông tư liên quan chính sách đối với lao động nữ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Tham gia kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các chế độ, chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, hỗ trợ chi phí gửi trẻ…; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; tiếp tục thực hiện, phát triển các mô hình “Phòng vắt trữ sữa”, “Sức khỏe của bạn”, “Trại hè cho con CNVCLĐ” và mô hình tổ chức “Lễ cưới tập thể” cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tham mưu phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy các cấp và bổ sung tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NỮ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; bản thân nữ CNVCLĐ cũng tự khẳng định mình, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam

Bài: TRỊNH THANH HẰNG

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công - Tổng LĐLĐ Việt Nam

Đồ họa: Hoàng Hà