e magazine
Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội

25/10/2020 13:10

Khoảng 50 cán bộ chủ chốt LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam đã tham gia Hội nghị góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Tại đây, các vị đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề dạy nghề, tiền lương, các chế độ đảm bảo lợi ích của người lao động...
Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội...

Khoảng 50 cán bộ chủ chốt LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam đã tham gia Hội nghị góp ý vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Tại đây, các vị đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề dạy nghề, tiền lương, các chế độ đảm bảo lợi ích của người lao động...

***

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương. Tại đây, nhiều vấn đề đưa ra như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhằm tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội...

Đồng chí Trần Thanh Hải (đứng) - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam

Cải cách chính sách tiền lương theo hướng tiệm cận với giá cả sức lao động trên thị trường, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động. Đảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đã kiến nghị đổi mới chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng cường đào tạo và đào tạo lại để giải quyết việc làm cho người lao động. Tất cả đều là vấn đề được người lao động quan tâm.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. HCM đưa ra ý kiến về tình hình chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động của lao động Việt Nam hiện nay. Theo đó, trước mắt cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đặc biệt cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Điều này góp phần quan trọng nhằm tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội...

Ông Hồ Xuân Lâm (đứng), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. HCM

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đưa ra ý kiến về vấn đề quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Do đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cán bộ và người dân hiểu rõ những định hướng về phát triển xã hội trong tình hình mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách hiện hành về an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội, ưu đãi xã hội... đảm bảo đồng bộ chính sách an sinh xã hội với các chính sách kinh tế - xã hội khác…

Ông Nguyễn Đăng Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho rằng, Dự thảo Báo cáo Chính trị cần đề cập thêm tiền lương phải đảm bảo đời sống của người hưởng lương và công bằng xã hội. Nếu không có công bằng xã hội thì dễ dẫn đến phân tầng trong xã hội và mâu thuẫn giai cấp. Ông Bảo cũng đề nghị không vì thu hút đầu tư mà xem nhẹ việc đãi ngộ tiền lương của người lao động. Cần quản lý và giám sát thật tốt việc trả lương đúng với giá cả sức lao động. Ngoài ra nên quan tâm đến ý kiến đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam về vấn đề tiền lương tối thiểu hàng năm.

Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội...
Nâng cao cuộc sống người lao động bằng tiền lương, chính sách an sinh xã hội...
Đại biểu tham gia hội nghị . Ảnh: N.N

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - đồng chí Trần Thanh Hải cho rằng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện sự gần gũi, phản ánh tình hình thực tế, khát vọng chung của cả dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ và mở ra tương lai cho đất nước. Các ý kiến đã thể hiện việc nghiên cứu dự thảo các văn kiện rất sâu sắc, đóng góp chất lượng, tâm huyết.

“Đây là dịp để tổ chức Công đoàn Việt Nam nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là những chính sách liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng", đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Dương Thùy

Cái lý, cái tình và Nghị định 64 Cái lý, cái tình và Nghị định 64

“Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Xin bạn đừng vội nói rằng, cái câu ấy là của cái thuở xa xưa ...

Vụ thầy giáo Trung tâm Mirai bị tố đánh học viên: Công an huyện Đông Anh đang xác minh Vụ thầy giáo Trung tâm Mirai bị tố đánh học viên: Công an huyện Đông Anh đang xác minh

Thông tin trên được Trung tá Trần Mạnh Toàn, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết ...

Ném đồ cứu trợ cho người dân có phải là thiếu tôn trọng? Ném đồ cứu trợ cho người dân có phải là thiếu tôn trọng?

Hành động quẳng, ném đồ ăn xuống nước của nam ca sĩ Hồ Việt Trung khi đi cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng ...