e magazine
Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới

18/10/2020 09:45

Hiện nay, hệ thống các cung văn hóa lao động (CVHLĐ), nhà văn hóa lao động (NVHLĐ) cấp tỉnh thuộc hệ thống công đoàn đã và đang nỗ lực phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị do công đoàn cấp trên giao. Cùng với việc tập trung tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, câu lạc bộ sở thích, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của đông đảo CNVCLĐ, các NVHLĐ cấp tỉnh cũng đang cố gắng tự chủ về tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT CHẾ VĂN HÓA PHỤC VỤ CNVCLĐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Hiện nay, hệ thống các cung văn hóa lao động (CVHLĐ), nhà văn hóa lao động (NVHLĐ) cấp tỉnh thuộc hệ thống công đoàn đã và đang nỗ lực phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị do công đoàn cấp trên giao. Cùng với việc tập trung tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, câu lạc bộ sở thích, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần của đông đảo CNVCLĐ, các NVHLĐ cấp tỉnh cũng đang cố gắng tự chủ về tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hệ thống công đoàn hiện có 29 CVHLĐ, NVHLĐ cấp tỉnh, 5 trung tâm, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp (gọi chung là NVHLĐ) đang hoạt động. Tiêu biểu nhất là 4 cung văn hóa, gồm CVHLĐ Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), CVHLĐ Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), CVHLĐ Việt Nhật (Quảng Ninh), CVHLĐ TP Hồ Chí Minh.

Nhìn chung, hệ thống các CVHLĐ, NVHLĐ đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu tài chính đã được Thường trực LĐLĐ các tỉnh, thành phố phê duyệt. Đó là tổ chức phục vụ tốt các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành của Trung ương; Tổng LĐLĐ Việt Nam, chính quyền địa phương; tổ chức Công đoàn các cấp…

Ngoài các hoạt động trọng tâm và thường xuyên đã được xây dựng trong kế hoạch hoạt động hằng năm, các CVHLĐ và NVHLĐ còn phối hợp, hỗ trợ các ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh, thành phố, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: hội diễn, hội thao, hội nghị tuyên dương, lễ hội truyền thống phục vụ đông đảo đoàn viên, người lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
CVHLĐ Việt Nhật (Quảng Ninh). CVHLĐ Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).
Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
CVHLĐ Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Về công tác phục vụ cơ sở, đào tạo hạt nhân làm công tác văn hóa cho cơ sở, các CVHLĐ đã tổ chức nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích sinh hoạt với số lượng hội viên đông đảo, là nòng cốt cho các chương trình biểu diễn phục vụ cơ sở. Trong số đó, CVHLĐ TP Hồ Chí Minh có số lượng trên 30 câu lạc bộ, đội, nhóm đang sinh hoạt, lực lượng hội viên khoảng 500 người. CVHLĐ Hữu nghị Việt Xô duy trì tổ chức 27 lớp và 17 câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, rèn luyện thể dục, thể thao; bồi dưỡng phát triển năng khiếu, tài năng và sở thích lành mạnh, nâng cao trình độ thẩm mỹ, giáo dục cái đẹp trong đời sống xã hội và trong nghệ thuật, thể thao cho CNVCLĐ và nhân dân…

Hằng năm, nhiều NVHLĐ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ và CNVCLĐ của các công đoàn cơ sở từ nguồn kinh phí của mình. Học viên tham dự không phải đóng kinh phí. Các CVHLĐ cũng đã dành nguồn lực và huy động sự tham gia của các cấp công đoàn, mạnh thường quân tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ các chương trình lớn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, phành phố, công đoàn cấp trên cơ sở và phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa bàn xa trung tâm. Tiêu biểu là các chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”, “Vòng tay yêu thương”… được công nhân lao động yêu thích.

Đặc biệt, trong các hoạt động nghiệp vụ, các NVHLĐ đều cố gắng tổ chức các câu lạc bộ, đội, nhóm, lớp năng khiếu, các hoạt động văn hóa, thể thao tại NVHLĐ nhằm nâng cao kỹ năng, nghề nghiệp cho công nhân lao động. Theo thống kê từ các đơn vị có tổng số 348 câu lạc bộ, 157 lớp học năng khiếu với đủ các loại hình văn hóa nghệ thuật từ truyền thống tới hiện đại, đương đại giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Một số đơn vị đã cố gắng tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao tại khu công nghiệp phục vụ công nhân lao động; đào tạo hạt nhân cho cơ sở (Cung VHLĐ Hữu nghị Việt Xô, Cung VHLĐ TP Hồ Chí Minh, NVHLĐ tỉnh Nghệ An, Bình Định…). Nhiều đơn vị đã nỗ lực tìm tòi, đổi mới, đa dạng hoạt động để tạo nhiều hình thức thu hút CNVCLĐ và nhân dân tham gia và hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức đào tạo hạt nhân cho cơ sở.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở tại CVHLĐ Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa

Trong quá trình hoạt động, các CVHLĐ, NVHLĐ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thường trực LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong việc phục vụ các hoạt động của Đảng, Nhà nước, địa phương và tổ chức Công đoàn. Đồng thời huy động được sự nỗ lực và quyết tâm của cán bộ công nhân viên, cộng tác viên, hội viên… từ đó huy động được sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ đề ra.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên đã chủ động và tích cực đổi mới trong tổ chức sinh hoạt nhằm tạo sự đa dạng trong hoạt động và thu hút thêm hội viên tham gia. Đồng thời nhiệt tình tham gia các phong trào chung do LĐLĐ tỉnh, thành phố phát động. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 nhằm tạo sức thu hút đến đông đảo công nhân lao động và người dân. Các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động, hoạt động xã hội được đầu tư đổi mới nên kết quả thu được ngày càng tốt hơn và tạo được dấu ấn, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các chương trình do tổ chức Công đoàn phát động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới
Nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa phục vụ CNVCLĐ trong tình hình mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động vận hành của các CVHLĐ, NVHLĐ hiện gặp một số khó khăn như: Nhiều đơn vị có cơ sở vật chất đã qua thời gian sử dụng lâu năm (có nơi gần 40 năm) nên đã xuống cấp hoặc thiết kế còn thiếu một số hạng mục nên chưa phát huy được hết công năng sử dụng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thì cần có sự đầu tư lớn về kinh phí.

Về tổ chức bộ máy hiện nay theo quy định tại Điều 9 Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thì nhân lực tại các CVHLĐ, NVHLĐ do cấp địa phương quyết định. Thực tế hiện nay, nhiều tỉnh ủy, thành ủy chưa có quy định cụ thể về triển khai quy định của Trung ương, dẫn đến tình trạng thiếu sự hướng dẫn, triển khai đồng bộ quy định của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế của các NVHLĐ tỉnh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã và đang nỗ lực thực hiện cơ chế tự chủ theo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Trong số 29 đơn vị thì có 7 đơn vị có số thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp tương đương với hoạt động liên doanh, liên kết. 08 đơn vị có số thu chủ yếu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp. Nhiều đơn vị chủ yếu thu từ các hoạt động liên doanh liên kết sau khi đã xin ý kiến LĐLĐ tỉnh.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống CVHLĐ, NVHLĐ do hệ thống công đoàn quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của đoàn viên, CNVCLĐ, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo việc khảo sát, rà soát, thống kê thực tế hoạt động của các thiết chế văn hóa này. Từ đó, nắm bắt những ưu điểm, hạn chế để có chỉ đạo kịp thời; trong đó tập trung xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giúp các CVHLĐ, NVHLĐ phát huy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.

Bài: Vũ Mạnh Tiêm
Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đồ họa: Hoàng Hà